ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุบลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุบลง*, -ยุบลง-

ยุบลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุบลง (v.) drop See also: lower, dive down, move down quickly, duck
ยุบลง (v.) be depleted See also: reduced, dissipated, emptied, exhausted, spent, consumed Syn. พร่อง, ยุบยอบ
ยุบลง (v.) be depleted See also: reduced, dissipated, emptied, exhausted, spent, consumed Syn. พร่อง, ยุบยอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collapseการยุบ,ฟุบแฟบ,การยุบแฟบ,ปอดแฟบ,แฟบ,การยุบลง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take a nosedive (sl.) ยุบลงไป See also: ทรุดตัว, ตกฮวบ
suck in (phrv.) ทำให้ยุบลง See also: ทำให้เป็นแอ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Been taking Vicodin. Doesn't really take swelling down.ฉันกินไวโคดินแล้ว แต่มันไม่ยุบลงเลย
A collapsed roof, maybe a little axe wielding action?หลังคาที่ยุบลงมา บางทีขวานเล็กๆน่าจะใช้งานได้ดี
But do such strange crushed corpses of stars really exist out in the cosmos?และมีรูปแบบไม่มีความกดดันที่ สามารถต้านทานการล่มสลายนี้ และจะยังคงที่จะยุบลง จนมีลักษณะเป็นหลุมดำ
'Cause that's what you'll have on your hands if one of these boards collapses under his weight.เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง ที่อยู่ในมือคุณ ถ้าหนึ่งในแผ่นไม้พวกนี้ ยุบลงจากน้ำหนักของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุบลง
Back to top