ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดพล่าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดพล่าม*, -พูดพล่าม-

พูดพล่าม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดพล่าม (v.) ramble Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off (phrv.) พูดพล่าม See also: พล่ามไม่หยุด Syn. be on about, go on, keep on, run on
blabber (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
drivel on (phrv.) พูดพล่าม See also: พูดเหลวไหล, พล่าม
gabble (vi.) พูดพล่าม See also: พูดมาก, พล่าม Syn. twaddle, blab, babble
tittle-tattle (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, twaddle
verbal diarrhoea (sl.) พูดพล่าม See also: พูดไม่หยุด
gush over (phrv.) พูดพล่ามเรื่อง See also: คุยฟุ้งในเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ...
What are you babbling about?พูดพล่ามอะไรของเธอน่ะ?
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี
What the fuck you think I'm talking about? Paulie, please.คุณคิดว่าผมพูดพล่ามอะไรอยู่ พอลลี่ ขอร้องละ เถอะน่า
Forgive my foolish babbling.ยกโทษให้พูดพล่ามโง่เขลาของฉัน
I was afraid I'd start babbling about how hot you are.ฉันเกรงว่าฉันจะเริ่มพูดพล่ามว่าคุณร้อนแรงแค่ไหน
And then the friggin' receptionist is trying to give me these condoms that looked like grape suckers, and just babbling away about her friggin' boyfriend's pie balls.แล้วยายเจ้าหน้าที่เพี้ยนๆนั่น ยังพยายามเอาถุงยาง ที่ดูแล้วเหมือนกับอมยิ้มดูดๆให้ฉันอีก แถมยังพูดพล่ามเรื่อง ไอ้หนูกลิ่นพายของแฟนอีก
You spout off about justiceคุณชอบพูดพล่ามเรื่องความยุติธรรม
Quiet you. All right, cut the chatter.เงียบนะ หยุดพูดพล่ามได้แล้ว
You are going to blab about your husband's death, right?คุณจะพูดพล่ามเรื่องการตายของสามีคุณ, ใช่มัย?
Stop hot-dogging!เลิกพูดพล่ามสักทีเหอะน่า
We picked up that whatever they took is potentially game-changing intelligence.ไปเอาเจ้าตัวพูดพล่ามหรืออะไรที่เขาเอาไปด้วยมา เป็นไปได้ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเกมส์ข้อมูลลับ
Why am I rambling? Why don't you stop me?ทำไมผมต้องถาม ทำไมผมถึงพูดพล่าม ทำไมคุณไม่หยุดผม
Do you really want to hear joe spin onพวกนาย ยังอยากจะฟังไอ้หมอนี่พูดพล่าม
There's a lot of chatter.มีเรื่องพูดพล่ามอีกเยอะแยะ
"There's a lot of chatter"?ยังมีเรื่องพูดพล่ามอีกเยอะรึ?
All that "Blah, blah, blah," about being the old me?พวกคำพูดพล่าม บลาๆ เรื่องฉันยังเป็นคนเดิม
Yesterday, amongst all your gibberish, you said something that... if I didn't know you,ในคำพูดพล่ามของเจ้า เจ้าพูดบางอย่าง ถ้าข้าไม่รู้จักเจ้า
He's up on the roof. He's talking crazy.เขาขึ้นไปบนหลังคาครับ พูดพล่ามบ้าบอ
Just because I don't talk about it nonstop doesn't mean I don't believe in another plane.แค่ฉันไม่พูดพล่ามถึงมันตลอด ไม่ได้หมายความว่า ฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้
Yeah, it was almost like being on ecstasy, only instead of having pointless conversations and dancing like idiots-- wait.ใช่ มันแทบเหมือนเราเมายาอี ซึ่งแทนที่จะพูดพล่ามไร้สาระ เรากลับเต้นเหมือนคนทึ่ม...
Elena, stop talking.เอเลน่า หยุดพูดพล่ามได้แล้ว
How unspeakable of me to go on and on, when all you want to do is rest.เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อน ช่างแย่ยิ่งนักที่ข้าเอาแต่พูดพล่าม ยามที่ท่านต้องการพักผ่อน
You're talking like a fool.นายพูดพล่ามเหมือนไอ้โง่
I babble on as if I am the only one that has suffered loss, and you grieve a father's passing.ฉันพูดพล่ามเป็นถ้าฉันเพียงคนเดียว ที่ได้รับความเดือดร้อนสูญเสีย และคุณเสียใจ ผ่านพ่อของ
But you didn't, which means you could come down to the I.T. Department and listen to me babble.แต่คุณไม่ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถลงมาที่แผนก I.T. และฟังฉันพูดพล่ามไร้สาระ
He has the nerve to call me a liar, when he's the one spouting fantasies about little green men!เขากล้าดียังไงมาเรียกผมว่าคนโกหก ในเมื่อเขาเป็นคนพูดพล่ามเรื่องฟุ้งซ่าน เกี่ยวกับมนุษย์ตัวสีเขียวขึ้นมาเอง
♪ But you just keep on running up your mouth, yeah ♪#เธอก็ยังพูดพล่ามอยู่นั่น#
I was babbling about magic, about what I had seen, and what had happened to my father.ผมก็เริ่มพูดพล่ามเกี่ยวกับเวทย์มนต์ เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้เห็นในตอนนั้น และสิ่งที่เกิดขึ้น กับพ่อของผม
Cease your yammering and relieve us from this irksome confinement.หยุดพูดพล่าม รีบปลดเราจากพันธนาการ
I noticed. I have to filter out a lot of witless babble.อืมฉันรู้ /ฉันต้องกรองคำพูดพล่ามไร้ปัญญาออกไปมาก
It means that the person in charge gets second-guessed by every clever little twat with a mouth.หมายถึงคนที่เป็นคนนำ ต้องถูกเคลือบแคลงสงสัย โดยพวกสวะที่คิดว่าตัวเองฉลาด และมีปากไว้พูดพล่าม
He betrayed us once, Joanna.คนเสียสติน่ะ เริ่มพูดพล่ามเรื่องไร้สาระ
You hungry? You're sick.แล้วมีอะไรบ้างอย่างท่เหมือนกัน รอยแผล พูดพล่าม
One more crack out of you, and I'll --ถ้าไม่หยุดพูดพล่าม ฉันจะ --
It would be a breach of confidence which he would not take lightly given his constant prattling about the truth.เขาคงจะเริ่มไม่ไว้ใจข้า และท่าทีคงไม่โอนอ่อนอีก ปล่อยให้เขาพูดพล่ามไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดพล่าม
Back to top