ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พึมพำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พึมพำ*, -พึมพำ-

พึมพำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พึมพำ (v.) mumble See also: mutter, murmur Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
murmur(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,การบ่น,การบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่านเครื่องฟันเสียง (stethoscope) vi. ทำเสียงต่ำที่ไม่ชัดเจน,บ่น,บ่นอุบอิบ. vt. บ่น., See also: murmurer n. murmuring adj. murmuringly adj.
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.
ripple(ริพ'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) เป็นระลอกคลื่น,กระเพื่อม,ไหลเป็นระลอกคลื่น,เป็นลอน, (เสียง) สูง ๆ ต่ำ ๆ ,ดังพึมพำ n. คลื่นเล็ก ๆ ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงคลื่น,เสียงพึมพำ,เสียงน้ำไหลระลอก, Syn. purl
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
buzz(n) เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
murmur(n) เสียงพึมพำ,เสียงหึ่ง,เสียงบ่น
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น
ripple(n) เสียงพึมพำ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงน้ำไหล
whine(n) การคราง,การหอน,การสะอื้น,เสียงบ่นพึมพำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brone (n.) เสียงพึมพำไม่พอใจ Syn. grumble
complainer (n.) คนบ่นพึมพำ Syn. grumbler
mumble (vi.) พูดพึมพำ See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด Syn. mutter, murmur Ops. articulate
mumbler (n.) ผู้พูดพึมพำ See also: ผู้พูดไม่ชัด
mumblingly (adv.) อย่างพึมพำ
murmur (vi.) บ่นพึมพำ See also: บ่นอุบอิบ Syn. babble, meander, whisper Ops. clang, noise, peal
murmur (n.) เสียงพึมพำ See also: เสียงบ่นอุบอิบ Syn. buzz, whiz
murmur (n.) การบ่นพึมพำ See also: การบ่น, การบ่นอุบอิบ
murmuration (n.) การบ่นพึมพำ See also: การพูดอุบอิบ
murmurer (n.) คนบ่นพึมพำ Syn. complainer, grumbler
murmuring (adj.) ซึ่งพูดพึมพำ Syn. mourning, rustling, sounding
murmurous (adj.) ซึ่งพูดพึมพำ Syn. indistinct, muffled
murmurously (adv.) อย่างพูดพึมพำ
rumble (n.) เสียงพึมพำไม่พอใจ Syn. grumble, brone
rustling (adj.) ซึ่งพูดพึมพำ Syn. mourning, sounding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mumbles... and right then. would that be very specific thats what I said and he looked up. reallyพึมพำ เอาล่ะ มันจะเจาะจงมากไหม นั่นเป็ณสิ่งที่ผมพูด ดูเอาว่าจริงไหม
Come on, it's a lawyer party... the classic fifth date.พึมพำๆๆ มาเร็ว นี้ปาร์ตี้ของพวกทนาย
Maggie said he mumbled something about puppets, and then fell right to sleep.พึมพำบางอย่างเกี่ยวกับหุ่นเชิด แล้วก็ผลอยหลับไป
What in the hell are you muttering?พึมพำอะไรขอเจ้าน่ะ ᵽẃmᵽṃ oà râ qo jã· n'à
About what?พึมพำเรื่องอะไรล่ะ ?
And that she was mumbling some strange, unrelated words.และเธอกำลังพูดพึมพำ ไม่ได้ศัพท์ แปลกๆ
All you do is moan!นึกว่า ทำได้แต่บ่นพึมพำ
Did you do an ultrasound?เธอทำอัลตราซาวนด์รึยัง? ได้ยินเสียงพึมพำมั้ย?
{Matt mumbling incoherently}(แมตต์บ่นพึมพำอย่างอึดอัด)
So, maybe now you can tell me why you've, uh, you've been wandering around, mumbling things like "krypton" and "kal-el."เอ่อ บางทีพ่ออาจจะบอกผมได้ว่าทำไม ทำไมพ่อเดินไปเดินมา แล้วพึมพำเรื่อง คริปตอล กับ คาล-เอล
That's what Mao-chan was mumbling!นั่นมาโอะพึมพำอะไรน่ะ! ฮิโปคราเตส
I'll ring it right now. (groans)ฉันจะคิดให้เดี๋ยวนี้ (พึมพำ)
Now,slow down. (mumbles)เดี๋ยวๆ ช้าๆหน่อย (พึมพำ)
What are you doing mumbling like that ?พวกคุณบ่นพึมพำอะไรกันอยู่คะ
The drone or whatever?สิ่งพูดพึมพำหรืออะไร?
Why are you mumbling to yourself, as if you're out of your mind?ทำไมนายถึงพึมพำกับตัวเอง อย่างใจไม่อยู่กับตัวล่ะ?
[murmurs of surprise][บ่นพึมพำอย่างประหลาดใจ]
No. He just muttered something about my childhood.ไม่เลย เขาแค่พึมพำอะไรซักอย่างเกี่ยวกับวัยเด็กของฉัน
I... I stammer.ทุกคนต่างเคยพึมพำกับตัวเองกันทั้งนั้น เบอร์ตี้
Whispering the words to "old macdonald had a farm"พูดพึมพำกับตัวเอง "ฟาร์มเก่าแมคโดนัล" ซ้ำแล้วซ้ำอีก
Why are you grumbling there?ทำไมลูกเอาแต่พึมพำอยู่ตรงนั้นล่ะ?
What are you mumbling about over there?นายพึมพำอะไรตรงนั้น?
When I found him, he was mumbling.ตอนข้าพบพระองค์, ทรงพึมพำ
He kept mentioning your mother's name.พระองค์ทรงพึมพำชื่อพระมารดาของท่าน
Come out and show yourself!หยุดพึมพำแล้วออกมาซะที
Actually what I want for...จริงสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับ font color = "# 808080" [พึมพำ] วันเกิดของทุก...
Rapunzel please, stop with the mumbling.ราพันเซลกรุณาหยุด กับพึมพำ
You know how I feel about the mumbling. Blah, blah, blah,... blah.คุณรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ พึมพำ
Oh, please, speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling.โอ้โปรดพูดขึ้น, ราพันเซล คุณก็รู้ว่าฉันเกลียดพึมพำ
Wild blaberings about eh.. risky trade, vikings.บ่นพึมพำเรื่อง เอ่อ.. สับเปลี่ยน
Pfft. He was talking madness.เขาพึมพำเรื่องไร้สาระ
All that mumbling and groaning,เสียงพึมพำกับเสียงร้องครวญ
How would it be, then, that you disappear when your brain is still there and buzzing along?ว่ามันจะเป็นไปได้แล้วว่าคุณหายไป เมื่อสมองของคุณยังคงมีและพึมพำ พร้อม?
You can't just mumble nonsense.เธอพึมพำไร้สาระไม่ได้
You've been walking around campus asking people weird questions and then staring at them while slightly moving your lips?ได้ข่าวว่านายเดินไปทั่ววิทยาลัย ถามคนนู้นคนนี้แปลกๆ แล้วจากนั้นก็เอาแต่จ้องพวกเขา ขณะที่ขยับปากพึมพำอะไรไม่รู้?
She can't stop mumbling nonsense and even the neurologist said he'd never seen anything like it in all his years.เธอพูดพึมพำไม่หยุด ขนาดหมอประสาท ยังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้
(Blaine yelling, groaning)(เบลน โห่ร้อง,เสียงพึมพำ)
Yo... you look awesome.(บ่นพึมพำ) คุ... คุณ สุดยอด
He just kept hacking at it and muttering "Take that, Karen!" under his breath.แล้วก็ไม่หยุดฟันต้นนไม้นั่นเลย แถมพึมพำตลอดว่า "นี่แหน่ะ แคเรน"
So I e-mailed an audio file of Arthur's mumbling to Dr. Morrison.ฉันได้เมลไฟล์เสียงที่อาเธอร์พึมพำ ไปให้ดร. มอริสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พึมพำ
Back to top