ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พัวพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พัวพัน*, -พัวพัน-

พัวพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัวพัน (v.) involve See also: implicate, relate, connect Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง
English-Thai: HOPE Dictionary
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
enmesh(เอนเมช') vt. ทำให้พัวพัน,จับ,ทำให้หลงติด., See also: enmeshment n.ดูenmesh, Syn. entangle
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
implicate(อิม' พละเคท) vt. ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, Syn. involve)
implication(อิมพละเค' เชิน) n. สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การพัวพัน, การทำให้เกี่ยวข้อง
implicative(อิม' พละเคทิฟว) adj. ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง., See also: implicatory adj.
import(อิม' พอร์ท) n. สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความหมาย, ความสำคัญ, ผลที่ตามมา. -vt. (อิมพอร์ท') นำสินค้าเข้าประเทศ, นำเข้ามา, แสดงนัย, มีความหมาย, เกี่ยวข้อง, พัวพัน., See also: importability n. importable adj. importer n.
intricate(อิน'ทระคิท) adj. พัวพัน,สับสน,ยุ่ง,ยากที่จะเข้าใจ., See also: intricately adv. intricateness n., Syn. tangled,
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
knee-deep(นี'ดีพ') adj. จมถึงระดับหัวเข่า,ลึกถึงสมอหัวเข่า,พัวพัน,ถลำลึก, Syn. involved
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
reticular(รีทิค'คิวละ) adj. คล้ายร่างแห,คล้ายตาข่าย,พัวพัน
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tie-up(ไท'อัพ) n. การหยุดชั่วคราว,การไม่ตกลงกัน,การพัวพัน,การเกี่ยวข้อง,ที่จอดเรือ
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
English-Thai: Nontri Dictionary
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
entangle in (phrv.) พัวพัน See also: หลงเข้าไปติด Syn. enmesh in, entangle with
entwine (vt.) พัวพัน See also: พันรอบ Syn. lace, twine, twist
complicate perplex (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา
embroil (vt.) ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้ Syn. entangle
enmesh (vt.) ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้ Syn. embroil, entangle
entangle (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา Syn. complicate perplex
entanglement (n.) การพัวพัน See also: การยุ่งเกี่ยว Syn. involvement
implicate in (phrv.) ทำให้เข้ามาพัวพัน See also: มีส่วนร่วม, เข้ามามีส่วนร่วม
involution (n.) การพัวพัน See also: การยุ่งเกี่ยว Syn. involvement, entanglement
involve (vt.) ทำให้พัวพัน See also: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม Syn. implicate, concern
lock (vt.) เข้าไปพัวพันในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เช่น การต่อสู้, การทะเลาะวิวาท
mire (vi.) ทำให้พัวพันกับสิ่งยุ่งยาก See also: ทำให้ยุ่งยาก
third party (n.) บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Implicated in the deaths of three soldiers as part of an experimental research project code-named clockwork.พัวพันกับการเสียชีวิต ของทหาร 3 นาย เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง โครงการวิจัย ชื่อรหัส คล็อกเวิร์ค
A Russian oligarch with ties to everything from the mob to a plot to overthrow Parliament.พัวพันกับมาเฟียเพื่อล้มรัฐบาล
Any Romantic Entanglements Get In My Way.พัวพันกับเรื่องรัก ๆใคร่ ๆ กลับเข้าที่เข้าทาง
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen,ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ
And it involves a whole lot of new toys which you're gonna be the first to try out.และ... มันถูกพัวพันไปถึง ของเล่นใหม่ๆ มากมาย ที่บางทีคุณอาจได้เป็น กลุ่มแรกๆ ที่ได้ลอง
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง
How did he ever get involved in that?ทำไมไปพัวพันเรื่องนั้นได้หละ
You're freaking me out. I'm having a National Enquirer moment.คุณกำลังพูดแปลกๆนะ ผมกำลังถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ระดับชาตินะเหรอ
They're usually nothing incriminating, but a lot of people have accounts they haven't reconciled - things they're just not ready to share.ส่วนมากไม่มีอะไรพัวพันหรอก แต่คนหลายคนมีบัญชี ที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ย สิ่งของที่พวกเขายังไม่พร้อมจะแบ่งให้ใคร
It's an officer involved shooting. You know I got to work it.มีตำรวจพัวพันการยิงกัน งานเข้าแล้ว คุณก็รู้นี่
Wait. So you're saying Jerry got mixed in with some gangsters?เดี๋ยว นายว่าเจอรี่ พัวพันกับพวกมาเฟียเหรอ
He'll know who Jerry got mixed up with.เขาต้องรู้ว่าเจอรี่พัวพันอยู่กับใคร
He'll know who Jerry got mixed up with.เขารู้ว่าเจอรี่พัวพันอยู่กับใคร
I heard my brother got mixed up with some hoodlums.ผมรู้มาว่าน้องชายผม เข้าไปพัวพันกับอันธพาล
Anyway man, sorry to put you in this.ถึงไงก็ โทษทีที่ลากนายมาพัวพันด้วยนะ
Neither of them boys knew what they were getting into.พวกเขาไม่รู้หรอกว่า ตัวเองเข้าไปพัวพันกับเรื่องอะไร
Then you get yourself arrested for intent to sell.แล้วเธอไปพัวพันกับการขายยาทำไม
What, he beats you up to keep you off the streets, so you get yourself tossed into Fox River with him?อะไรกัน เขาพยายามกันไม่ให้เธอ เข้ามาพัวพันเรื่องร้ายๆ แล้วเธอกลับทำให้ตัวเองติดคุก ฟ็อกซ์ ริเวอร์ กับเขาเนี่ยนะ? เพื่ออะไร?
Bill and the sheriff, they were both involved with Peter.บิลล์กับนายอำเภอ สองคนนี้พัวพันกับปีเตอร์
Mr. Lim. I heard that your daughter is involved in this incident.คุณลิม ฉันได้ยินว่าลูกสาวของคุณ พัวพันกับเหตุการณืที่เกิดขึ้น
My mom is dragging herself around trying to sell pyramids.แม่หนูลากตัวเองเข้าไปพัวพัน กับการขายปิรามิดบ้าบอนั่น
My dad has been implicated in a fraud case.พ่อของผมเข้าไปพัวพัน การฉ้อโกง
[elevator bell dings] We're keeping her in a safe room down here. [girl screaming]พ่อผมมาพัวพันเข้ากับอะไรเนี่ย เราให้เธออยู่ข้างล่างนี่ ปลอดภัย นั่นเขา นั่นไซลาร์
Listen,you know I'm thankful for the help with the green card,but I just don't want to get involved.ฟังนะ คุณก็รู้ว่าฉันสำนึกในบุญคุณสำหรับกรีนการ์ด แต่ฉันไม่อยากพัวพันเรื่องนี้ด้วย
Yeah, i know, but what-what about sweaty nuclear guy?ผมรู้ แต่หมอนั่นพัวพันกับนิวเคลียร์
The cargo itself is time-sensitive,which, knowing the demetrios family ties to the middle east, could mean a weapon.สินค้าละเอียดอ่อนมาก รู้กันว่าตระกูลดีมิเทรียสพัวพัน กับตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเป็นอาวุธ
There's no way they could be involved.ไม่มีทางที่พวกเขาจะมาพัวพัน
Her father died while being involved in political activities,พ่อของเธอตายขณะที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับ
All that happened... you really want to put yourself through that?ทุกอย่างที่เกิดขึ้น นายอยากจะ เข้ามาพัวพันจริงๆหรอ
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้
Look, i didn't track you down to cause any problemฟังนะ ฉันไม่ต้องการจะลากเธอเข้ามาพัวพันกับปัญหาหรอกนะ
And there is still no word on the involvement of Jerry Damon Shaw.และยังไม่พบข้อมูลเรื่องการพัวพัน ของ เจอร์รี่ เดมอน ชอว์
I have been put in charge of the negotiations you are engaged in with EGO Corp,ผมมีข้อตกลงมาเจรจากับท่าน ที่ๆท่านมีส่วนเข้าไปพัวพันกับบริษัท EGO
After Seth, you were involved in every investigation.หลังจากพบเขา รู้สึกว่าเขาเข้าไปพัวพันทุกคดีเลย
We thought your boss, Guy, was into some shady business.เราคิดว่าเจ้านายของคุณ, กี เข้าไปพัวพันกับธุรกิจที่น่าสงสัย
I don't think you all appreciate how completely screwed we are.พวกนายเข้าใจมั้ยเนี่ย ว่าตอนนี้เราพัวพันกับเรื่องยุ่งขนาดไหน
John Winchester mixing it up with spirits.จอห์น วินเชสเตอร์ ไปพัวพันกับวิญญาณ?
You'd better not be involved in this, okay?คุณไม่ควรจะพัวพันกับเรื่องนี้ ตกลงไหม?
I was too personally involvedฉันพัวพันใกล้ชิดเกินไป
You've drawn unwarranted attention.คุณดึงความสนใจอย่างไม่น่าทำเลย มันเป็นเรื่องที่เราเข้าไปพัวพันไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พัวพัน
Back to top