ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่วน*, -ป่วน-

ป่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่วน (v.) be turbulent See also: be tumultuous, be tempestuous Syn. ปั่นป่วน, ป่วนปั่น, อลวน
ป่วน (v.) have a colic Syn. มวน
ป้วน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. วนเวียน, ป้วนเปี้ยน
ป้วน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. วนเวียน, ป้วนเปี้ยน
ป่วนปั่น (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน
ป่วนปั่น (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน
ป้วนเปี้ยน (v.) go around and round Syn. วนเวียน
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รำจวน
English-Thai: HOPE Dictionary
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turbulenceความปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
turbulent flowการไหลปั่นป่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sinuous flowsinuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
tortuous flowtortuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
Turbulent boundary layerชั้นที่มีลมปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitate (vt.) ทำให้ปั่นป่วน See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน Syn. stir, disturb
agitated (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. disturbed, upset
agitation (n.) ความปั่นป่วน See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย Syn. excitement, stir Ops. calm, peacefulness
disturbed (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. upset
ferment (n.) ความปั่นป่วน See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย Syn. agitation, excitement, stir Ops. calm, peacefulness
fluster (vt.) ทำให้ปั่นป่วน See also: ก่อกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ Syn. upset, confuse, agitate Ops. calm, soothe
fluster (vi.) รู้สึกปั่นป่วน See also: รู้สึกสับสนวุ่นวาย
magnetic storm (n.) การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
mouthwash (n.) น้ำยาป้วนปาก
rock the boat (idm.) ทำป่วน See also: ทำให้ยุ่ง
tense up (phrv.) ปั่นป่วน See also: ตึงเครียด, วิตก Syn. screw up
turn over (phrv.) (ท้องไส้) ปั่นป่วน See also: (ใจ) สั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
If my girlfriend goes around other guys, I'd go nutsถ้าแฟนของฉันเที่ยวไปป้วนเปี้ยนกับชายอื่นล่ะก็ ฉันก็คงจะคลั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guys, I can only jam the signal for so long before he chooses another satellite.ป่วนสัญญาณได้ ถึงแค่เขาเปลี่ยนดาวเทียม ต้องรีบเลย
Skipping down the corridors in his embroidered silks.ป้วนเปี้ยนไปมาตามเฉลียงทางเดิน ในชุดผ้าไหมปักเย็บอย่างดี
That's why he was afraid to speak. But he was always hanging about. He must have seen this whole thing.มันเลยไม่กล้าพูด แต่มันมักจะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น คงจะเห็นเรื่องทั้งหมด
I know there's scum around or bivouacked near the camp waiting for someone to deliver this loot.ฉันรู้ว่ามีพวกชั่วป้วนเปียน แถวค่ายเพื่อรอให้... ...บางคนเอาของที่ปล้นได้ไปส่ง
Your reason for being around here?ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวนี้?
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง
Just what is your assignment here tonight, boy?ไหนบอกสิ... ทำไมคืนนี้นายถึงยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อีก เจ้าหนู?
All right then. No more interruptions.ดี งั้นอย่าป่วนอีกนะ
Have fun storming the castle.ขอให้สนุกกับการป่วนปราสาทนะ คิดว่ามันจะได้ผลมั้ย?
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน
I ran away! Oh, dear! Oh, how frightfully upsetting.โอ้ ความปั่ีนป่วนที่น่าหวาดกลัว
He couldn't speak for ten minutes. Mother was in hysterics, and the house was in confusion.พ่อไม่พูดอะไรเลยเป็นสิบนาที แม่ก็โดนโรคเส้นประสาทเล่นงาน และบ้านก็วุ่นวายปั่นป่วน
I haven't been clear in my head or felt like myself.สมองปั่นป่วนไปหมด เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง
It made me sick to my stomach. It was a bad thing to say.ฉันเสียใจจนท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด มันรุนแรงเกินไป
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก
I don't respect laws that let Rodney King back on the street.ฉันไม่ยอมรับกฏหมายที่ปล่อยให้/รอดนีย์ คิงส์ออกมาป้วนเปี้ยนบนถนนได้
When I think about it, I get so confused.แต่ข้าคิดแล้วปั่นป่วนไปหมด
I know this day for you... the Earth has spun round more than once.ข้ารู้ใจเจ้า... วันนี้ โลกปั่นป่วนไปหมด
Remember when the ceiling collapsed in Mustique?จำเรื่องป่วนที่ มัสทีค ได้ไหม?
... insicknessandinhealth...... ไม่ว่าจะเจ็บป่วนและสุขสบาย...
Oh, you have kitchen knives too? Yes, you must mean these!คนที่ป่วนในทริลเลอร์บาก เมื่อ 5 ปีก่อน
That's all I wanted!เจ้าสาวของฉันดูเหมือนจะไปป่วนในสวนของเธอนะ
Whatever you did, you've been officially labeled a disturber of the peace.จะยังไงก็เถอะท่านถูกตราหน้า ว่าเป็นตัวป่วนก็แล้วกัน
But no longer, Frodo. Evil is stirring in Mordor.แต่มาบัดนี้โฟรโด้ ความชั่วร้ายปั่นป่วนมอร์ดอร์
No fooling around on the job.อย่ามาป่วนงานฉันเลย.
I don't need amateurs hanging around!ฉันไม่อยากให้พวกมือสมัครเล่น มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ !
I've had two separate folks tell me there have been strangers around these parts last couple nights.มีพลเรือนสองคนบอกผมว่า ไม่กี่คืนมานี่ มีคนแปลกหน้ามาป้วนเปี้ยน
It'd be a lot better if the Ministry wasn't sending dementors... -... intomypubeveryothernight !มันก็น่าจะดีกว่านี้ ถ้าท่านรัฐมนตรีไม่ส่งผู้คุมวิญญาณมาป้วนเปี้ยนในผับของฉันคืนเว้นคืน
And I convinced her that it would be fun to mess up Regina George's life.และฉันก็ชวนเขาว่ามันคงจะสนุกดี ที่จะป่วนชีวิตของ เรจิน่า จอร์จ
That's your expertise. I'll take your word for it.แต่นายมีความสามารถพิเศษ ด้านการป่วนอยู่แล้วนิ ฉันเชื่อ
Security, we have a party-crasher.มีคนป่วนงานฉลองตรงนี้คนนึง
Strode could have just screwed up his mix.สโทร์ดี้ คงจะปั่นป่วนน่าดู
Been a long time since anybody seen that face around here.ไม่มีใครเห็นหมอนี่ มาป้วนเปี้ยนแถวนี้นานแล้ว
First-class fuck-up, third-class rock star.ตัวป่วนชั้นหนึ่ง แต่เป็นนักร้องร็อคชั้นสาม
Bloody coincidences are making me sick to my stomach.เรื่องบังเอิญอันเหลือเชื่อ พวกนี้ทำท้องไส้ฉันปั่นป่วน
I don't know... my stomach feels queasy.ฉันก็ไม่รู้ ท้องฉันรู้สึกปั่นป่วน
Gailing and the others?จะให้ไปป่วนพวกนั้นหรอ?
Gosh, my guts churn whenever you say that.พระเจ้า ไส้พุงปั่นป่วน เมื่อไหร่ที่แกเรียกอย่างนั้น
Making a big fuss over just the two of us.ชิ แค่พวกเรา 2 คนก็ทำเอาป่วนกันขนาดนั้นเชียว
We can handle 20 out-of-control inmates easier than 300.เรารับมือนักโทษป่วน20คนได้ดีกว่า300คนแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่วน
Back to top