ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอบใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอบใจ*, -ปลอบใจ-

ปลอบใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอบใจ (v.) soothe See also: calm Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม
English-Thai: HOPE Dictionary
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
inconsolable(อินคันโซ' ละเบิล) adj. ไม่สามารถปลอบใจได้., See also: inconsolability, inconsolableness n. inconsolably adv.
placate(เพล'เคท,แพลค'เคท) vt. ทำให้สงบ,ปลอบโยน,ปลอบใจ,ทำให้พอใจ., See also: placater n. placation n.
placatory(เพล'คะโทรี) adj. ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ,ซึ่งทำให้พอใจ
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
solace(ซอล'ลิส) vt.,n. (การ,สิ่ง) ปลอบใจ,หย่อนใจ,ปลอบขวัญ,บรรเทาทุกข์., See also: solacer n., Syn. comfort,console
English-Thai: Nontri Dictionary
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
inconsolable(adj) ไม่สามารถปลอบใจได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
solace (vt.) ปลอบใจ Syn. comfort, console Ops. discomfort
comfort (n.) สิ่งปลอบใจ See also: คำปลอบใจ Syn. solace
inconsolable (adj.) ซึ่ง (เศร้าโศก) จนไม่สามารถปลอบใจได้ See also: ซึ่ง (เป็นทุกข์มาก) จนไม่อาจปลอบโยนได้ Syn. disconsolate Ops. consolate
solace (n.) สิ่งปลอบใจ See also: การปลอบใจ Syn. consolation, cheer, comfort, soothing, support
soothing (n.) สิ่งปลอบใจ See also: การปลอบใจ Syn. consolation, cheer, comfort, support
sop (n.) สิ่งปลอบใจ
unction (n.) สิ่งปลอบใจ See also: คำปลอบโยน, คำปลอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll cheer you upฉันจะปลอบใจเธอเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Placating students with a fun event.ปลอบใจนักศึกษาด้วยงานรื่นเริง
I'll comfort you from over here.ปลอบใจนายจากตรงนี้ดีกว่า
Did you comfort him well?ปลอบใจเขาเรียบร้อยแล้วเหรอ ?
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ"
Was that a consolation prize?อะไร รางวัลปลอบใจเหรอ?
I know I'm supposed to be the one holding your hand...ฉันว่า ฉันควรที่จะเป็นคนที่คอย ปลอบใจเธอ...
And who's gonna have to take care of her? Me.แล้วทีนี้ใครจะต้องรับภาระ ปลอบใจหล่อนล่ะ,ก็ชั้น
She's Marilyn and she's grandfathered back from the days when prisoners were allowed a creature comfort or two.เธอชื่อมาริลีน และเธอเป็นข้อยกเว้น ตั้งแต่สมัยที่ยังอนุญาตให้นักโทษ เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนปลอบใจ
He's here for emotional support.เค้าเป็นคนปลอบใจของผม
I'm supposed to be your emotional support!ผมไม่ใช่เหรอที่ต้องเป็นคนปลอบใจคุณน่ะ
She painted when she had troubles. to soothe herself.เธอวาดรูปตอนทุกข์ใจ เพื่อปลอบใจตัวเอง
It's your grief counselors. We've come to hug.ผมคือที่ปรึกษาความเศร้า, เรามาปลอบใจคุณ
I'm sorry, Joanne, I'm here to comfort you.ขอโทษ โจแอน ฉันมาเพื่อปลอบใจคุณ
I think we can give her a treat...ฉันคิดว่าเราควรพาเธอไปเลี้ยงปลอบใจ
Here. It's a present.เอ้านี่ ของขวัญปลอบใจ
There's a soldier in Bed 13. Go and sit with him for a minute. Hold his hand.ไปดูแลทหารที่อยู่เตียง 13 คอยปลอบใจ กุมมือเขา
Sister sent me... for a little chat.ซิสเตอร์ส่งฉันมา เพื่อมาปลอบใจคุณ
It can still comfort them.มันยังคงสามารถปลอบใจพวกเค้าได้
Any girl, no charge and one complimentary drink... oh, Two!สาวคนไหนก็ได้ ไม่มีการคิดเพิ่ม ไม่มีเครื่องดื่มปลอบใจ อ๊ะ ขอสอง
Okay, two complimentary drinks.ตกลง เครื่องดื่มปลอบใจสองแก้ว
Well, here is a bit of the real America, son.ถ้างั้น นี่ก็ถือเป็นการปลอบใจแบบอเมริกันแล้วกัน เงิน
You don't think there exists a scenario where Ellie, devastated over her loss of you, comes into my arms for the conso-lovin' prize?อาจจะมีช่วงเวลาที่เอลลี่ทุกข์ระทม... แล้วโผเข้ามาให้ฉันกอดปลอบใจน่ะ
I guess I could find some solace in that.ฉันว่านั่นคงจะปลอบใจได้บ้างนะ
Where do you get off slapping me with that greeting-card, time-heals crap?จะมาทำเป็นปลอบใจ เข้าใจความสูญเสีย ของฉันไปทำไม
We lost our tactical initiative the minute that Scofield figured out our SOP's.ไปยังตำรวจท้องถิ่น พวกเราไม่ได้มีิวิธีอะไรอีกแล้ว นั่นคงเป็นสิ่งที่คอยปลอบใจเรา
Let us take comfort in the gospel according to matthew. chapter 18.พวกเรามาปลอบใจด้วยคำสอน ของแมททิว บทที่ 18
That's it? No compassion?แค่นั้นเหรอ ไม่ปลอบใจเลยนะ
I mean, if it's any consolation,ถ้าไม่มีการปลอบใจกัน
Thank you so much for being such a rockขอบคุณมากค่ะที่คุณคอยปลอบใจฉัน
A little "Get well'"present for your guy, Darby.ของขวัญปลอบใจเล็กๆน้อยๆ สำหรับลูกน้องของนาย ดาร์บี้
And next time, I'm not gonna use a.357 as a "get well" present.และครั้งต่อไป ฉันคงจะไม่ต้อง ใช้.357แม๊กนั่มเป็นของขวัญปลอบใจหรอกนะ
Be consoled that your life has saved manyส่วนเจ้าคงทำได้เพียงปลอบใจตัวเอง
You need to soothe them like a mother soothing her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
So you have to coax them like a mother pacifying her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
I imagine it won't be long before he seeks solace with a mistress.ข้าคิดว่าอีกไม่นานที่พระองค์ คงจะต้องหานางสนมมาปลอบใจ
There's no condolences necessary.ไม่จำเป็นต้องปลอบใจหรอก
"'Comforting me in my dark hours,"'เธอคอยปลอบใจฉันในชั่วโมงที่มืดมนที่สุด
Not my date. It's my girlfriend.- ผมพยายามปลอบใจแฟนอยู่น่ะ
Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me?เฮ้ ไอ้บ้า คุณควรจะต้องปลอบใจผมสิ
Call it a consolation prize.ถือซะว่ามันเป็นรางวัลปลอบใจฉัน

ปลอบใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอบใจ
Back to top