ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริญญา*, -ปริญญา-

ปริญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริญญา (n.) degree See also: academic degree
ปริญญากิตติมศักดิ์ (n.) honorary degree
ปริญญาตรี (n.) bachelor´s degree
ปริญญาบัตร (n.) degree See also: testimonial
ปริญญาเอก (n.) doctor´s degree See also: doctorate
ปริญญาโท (n.) master´s degree See also: master´s
English-Thai: HOPE Dictionary
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
cap and gownn. หมวกและเสื้อปริญญา
commence(คะเมนซฺ') ฐcommenced,commencing,commences} vi.,vt. เริ่ม,ริเริ่ม,เริ่มต้น,ได้รับปริญญา, See also: commenceable adj. ดูcommence commencer n. ดูcommence, Syn. begin -Conf. start,begin
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis
docter(ดอค'เทอะ) n. นายแพทย์,หมอ, ดอกเตอร์ vt. รักษา,ซ่อมแซม,ปลอม,ปรับปรุง,มอบปริญญาเอกให้ vi. รักษา,รับยา., See also: doctoral adj. ดูdocter doctorial adj. ดูdocter doctorship n. ดูdocter
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate
graduation(แกรดจุเอ'เชิน) n. การสำเร็จเป็นบัณฑิต,การได้รับปริญญา, Syn. grading,gradation
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
licentiate(ไลเซน'ชิเอท) n. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง,ผู้ได้รับปริญญาโทจากบางมหาวิทยาลัยในยุโรป., See also: licentiateship n. ดูlicentiate licentiation n. ดูlicentiate
m.b.abbr. Medicinae Baccalaureus (Bachelor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์)
m.b.a.abbr. Master of Business Administration ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
m.d.abbr. Medicinae Doctor (Doctor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์,แพทย์)
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง,กระดาษเหนียว,ประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
postgraduate(โพสทฺแกรจ'จุเอท) adj. หลังได้รับปริญญาแล้ว. n. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
undergraduate(อันเดอะแกรด'จุเอท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
undergraduate(adj) อยู่ในระดับปริญญาตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undergraduateระดับปริญญาตรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]
Baccalaureate addressสุนทรพจน์ในวันรับปริญญา [TU Subject Heading]
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
degree (n.) ปริญญา Syn. title, qualification
honorary degree (n.) ปริญญากิตติมศักดิ์
Ph.D. (abbr.) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Philosophy)
dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ See also: วิทยานิพนธ์ Syn. thesis, report, essay
doctorate (n.) ปริญญาเอก
MA (n.) ปริญญาโท
baccalaureate (n.) ผู้สำเร็จปริญญาตรี (คำทางการ) See also: บัณฑิต Syn. bachelor, graduate
diploma (n.) อนุปริญญา See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร Syn. graduation certificate, parchment, honor
doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
graduate with (phrv.) ได้รับปริญญาพร้อมกับหรือด้วย (เกียรตินิยม, คะแนน, รางวัล)
graduation certificate (n.) อนุปริญญา See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร Syn. parchment, honor
hood (n.) ผ้าคลุมไหล่ของเสื้อรับปริญญา
incept (vi.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
mortarboard (n.) หมวกสวมใส่วันรับปริญญา
postgraduate (adj.) หลังได้รับปริญญาแล้ว
postgraduate (n.) นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
read for (phrv.) ศึกษาเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง เช่น ปริญญา)
undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี Ops. postgrad
undergraduate (n.) นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรี See also: นักศึกษาปริญญาตรี Syn. student
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know how much your degree means to meลูกรู้ไหมปริญญาของลูกมีความหมายต่อแม่แค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have 18 degrees-- 3 master's, and 4 PhDs.ผมมี 18 ปริญญา ป โท 3 และ ป เอก 4
Honor student at school, degree in engineering.นักเรียนดีเด่น ปริญญา สาขา วิศวกรรม
Four degrees. Two doctorates from MIT.4 ปริญญา สองปริญญาเอกจาก เอ็มไอที
Law degree, FBI agent.ปริญญากฏหมาย เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ
Your degree in philosophy surprises me,dr. Reid.ปริญญาด้านปรัชญาของคุณทำให้ผมประหลาดใจนะด็อกเตอร์รี้ด
Bachelor's degree in Baltic-Slavic languages.ปริญญาตรีสาขาภาษา บอลติก-สลาฟ
Three semesters at Howard, switched to French, girls much cuter.ปริญญาที่ฮาร์วาดทำให้รู้ว่าสาวฝรั่งเศสน่ะน่ารัก
These are my thesis notes, I left them at school.ปริญญานิพนธ์ฉัน ฉันลืมไว้ที่มหาลัย
A degree in American History from Georgetown, a degree in Mechanical Engineering at MIT,ปริญญาประว้ติศาสตร์ของอเมริกาจากจอร์จทาวน์, ปริญญาเครื่องกลจาก MIT,
A college degree is just an accessory,ปริญญามันก็แค่เครื่องประดับอย่างนึง
So I'm gonna give you the benefit of the doubt that you didn't know.ปริญญาาตรีจากมหาวิทยาลัยไหนในโลก ดังนั้น ฉันจึงยกประโยชน์ให้จำเลย
Her doctorate was on the diet of the northern flicker.ปริญญาเอกของเธอ คือ การควบคุมอาหารของนกชนิดหนึ่งทางตอนเหนือ
PhD in Applied Physics from M.I.T.ปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ประยุกต์ มหาลัยเอ็มไอที
Two doctorates from M.I.T., but I'll just...ปริญญาเอกสองใบจาก เอ็ม.ไอ.ที แต่ผมแค่...
Doctor of science in immunology, bacteriology, and a couple other ologies I can't even pronounce.ปริญญาเอกสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา บัคเตรีวิทยา และยังมีอีกสองสาขา ที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึง
A degree in applied dynamics.ปริญญาเอกไดนามิคส์ก้าวหน้า
Master, are you all right?ปริญญาโท, คุณมีสิทธิทั้งหมดหรือไม่
The masters will serve the slaves, no wars or executions will be allowed, and gifts will be exchanged.ปริญญาโทจะทำหน้าที่ทาส ไม่มีสงครามหรือการ ประหารชีวิตจะได้รับอนุญาต, และของขวัญที่จะได้ รับการแลกเปลี่ยน
M.b.a.from stanford.ปริญญาโทจากสแตนฟอร์ด
Masters degree in Art History from the University of Tallahassee, the same place Gellar taught at before he disappeared.ปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัย ทาลลาฮาสซี มหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่เกลล่าร์ สอนอยู่ก่อนที่จะหายตัวไป
Master, look. It's your brother's paddle. It's my winning paddle.ปริญญาโทดู ก็พายเรือของพี่ชายของคุณ ก็พายเรือที่ชนะของฉัน
Master had a fantastic time last night.ปริญญาโทมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม คืนสุดท้าย
He's an idiot.เขาคือคนงี่เง่า ปริญญาในงานไม้
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degreeฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา
Afterwards to postgraduate studies at the university.หลังจากนั้นการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย
Your empire flourishes, Master Shredder.อาณาจักรของคุณเจริญก้าวหน้า, ปริญญาโท Shredder
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่...
Then he winds up in gladiator academies like Chino and Tracy.เจนจบการศึกษาได้ปริญญาคุก
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม
Yeah, but I will have a degree, and you'll be servin' my kids fries at a drive through on our way to a skiing trip.แต่อย่างน้อยชั้นก็ได้ปริญญา ส่วนพวกนายก็เป็นได้แค่พนักงาน เสริร์ฟอาหารให้ลูกๆ ชั้น
Hey, Gerry, in the 1960s, there was a young man graduated from University of Michigan.เรื่องปี 1 960 เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จบปริญญา จากมหา'ลัยมิชิแกน
If that means I have to stay on for a postgraduate year, then so be it, but...และถ้าผมจะต้องเรียนปริญญาตรีที่นี่ ก็ต้องเรียน...
We don't offer a postgraduate year.เราไม่เปิดสอนปริญญาตรี
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย...
Why leave with only one semester left?นี่.. เหลืออีกแค่เทอมเดียว จะได้รับปริญญาแล้ว คิดดูให้ดีสิ
I have a bachelor's degree in fashion merchandising... from CULA, and I was a Zeta Lambda Nu sweetheart... president of my sorority, Delta Nu... and last year, I was homecoming queen.ฉันจบปริญญาตรี เอกแฟชั่นดีไซน์ จากซียูแอลเอ และฉันเป็นเทพีเซต้า แลมบาด้า นู เป็นประธานสมาคมนักศึกษาสตรี
A hundred years ago, it was inconceivable for a woman to be a college graduate.เมื่อร้อยปีก่อน ไม่มีใครนึกว่าผู้หญิง... จะจบปริญญา
According to my investigation, he emigrated to US at the age of 12, received masters in psychology, then graduated Harvard Law School, received MBA at Wharton and returned to Korea in 1999.จากข้อมูลที่ผมไปสืบหามานั้น เขาไปเรียนต่อที่อเมริกาตั้งแต่อายุ 12 เรียนจบปริญญาโททางด้านจิตวิทยา จากนั้นก็จบกฏหมายจากมหาลัยฮาร์วาร์ด จบ MBA ที่วาร์ตั้น แล้ว...
... doingresearchon yourdoctorate.... ทิวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริญญา
Back to top