ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราการ*, -ปราการ-

ปราการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราการ (n.) fortification See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ
English-Thai: HOPE Dictionary
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense
fortress(ฟอร์ท'ทริส) n. ป้อมปราการ,สถานที่ปลอดภัย. vt. สร้างป้อมปราการ, Syn. fort,fortification
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification,embankment,wall
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
stronghold(สทรอง'โฮลดฺ) n. ที่มั่น,ป้อม,ป้อมปราการ,ศูนย์กลางสำคัญ,แหล่งสำคัญ,กองบัญชาการ, Syn. fort,fortress,rampart
turret(เทอ'ริท) n. หอบนป้อม,ป้อมปืน,ปราการ,แท่นหมุนหกมุม
wall(วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง
English-Thai: Nontri Dictionary
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
stronghold(n) กองบัญชาการ,ที่มั่น,ป้อมปราการ
turret(n) หอคอยเล็ก,ป้อมปืน,ปราสาท,ปราการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
battlementปราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bastion (n.) ปราการหรือป้อมแหลม Syn. stronghold, citadel
castle (n.) ป้อมปราการ
citadel (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress, stronghold
crenelate (vt.) ออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenellate
crenelation (n.) การออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenellation
crenellate (vt.) ออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenelate
crenellation (n.) การออกแบบหรือสร้างให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ Syn. crenelation
escarpment (n.) เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
fastness (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fort, stronghold
fieldwork (n.) การทำป้อมปราการของทหาร
fort (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress
fortification (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fort, fortress, stronghold
fortification (n.) การสร้างป้อมปราการ See also: การสร้างที่มั่น
fortify (vt.) สร้างป้อมปราการ See also: จัดการป้องกัน Syn. barricade, entrench
fortress (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fastness, fort, stronghold
grand opera (n.) มหาอุปราการ
Samutprakarn (n.) จังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakarn (n.) สมุทรปราการ
stronghold (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น, ป้อม, ที่บัญชาการ Syn. citadel, fortress
tower (n.) ป้อมปราการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sanctity of these walls is absolute.ปราการกำแพงสูงของที่นี่คือทุกอย่าง
Both forts expand until both are in each other's way.ปราการทั้งสองขยายพื้นที่มาจนติดกัน ณ ห้องอ่านหนังสือ F เวลาบ่ายสาม
His fortress at Barad-dur is rebuilt in the land of Mordor.ปราการที่บาราด-ดูร์ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในดินแดนมอร์ดอร์
And the fortress they built here has never been overcome.ปราการที่พวกเขาสร้าง ไม่เคยถูกพิชิต
Its goal... to be a newer, fluffier town than Fluffytown, their blanket fort from the previous year.ปราการผ้าห่มของพวกเขาเมื่อปีก่อน
Eastwatch-by-the-Sea and the Shadow Tower.ปราการริมทะเลตะวันออก กับ หอคอยเงา
Abed's pillow fort is the only thing standing in our way.ปราการหมอนของอาเบดคือสิ่งเดียว ที่ขวางทางเราอยู่
A central defender. right-back.ปราการหลังตัวกลาง แบ็คขวา
When does a fort stop being a fort?ปราการเลิกกลายเป็นปราการตั้งแต่เมื่อไหร่? เฮ้ มันยังถูกสร้างมาจากผ้าห่มอยู่นะ
Looks like a fortress around here.ดูเหมือนว่าป้อมปราการรอบที่นี่
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง
Concealed within his fortress, the Lord of Mordor sees all.จากปราการของเขา จอมโฉดเเห่งมอร์ดอร์เห็นทุกอย่าง
Strike out for Mordor from a place of strength.เราจะบุกมอร์ดอร์ได้จากปราการที่แข็งแรงที่นั่น
My dad built it. He calls it my "fortress of solitude."พ่อฉันเป็นคนสร้างน่ะ พ่อเรียกมันว่า"ปราการแห่งความสันโดษ"
Which sucked. He had a killer tree fort.ทุเรศชะมัด เขาเคยเล่นเป็นนักฆ่าแห่งป้อมไม้ปราการเชียวนะ
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป
To reach the government zone, you would need to cross the frontier gardenเพื่อเข้าสู่เขตรัฐบาล เธอต้องข้ามผ่านปราการสวน
But here in your fortress of solitude,แต่ที่นี่คือปราการแห่งความสันโดษ
This Island is of utmost importance to Japan.เกาะแห่งนี้ เป็นปราการด่านสุดท้าย ของประเทศ ญี่ปุ่น แล้ว
The fortress is dead.ป้อมปราการนั้นหยุดไปแล้ว
So might as well have some fun.นี่คือซากของป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ที่ใช้จองจำผู้คน.
Theres no way in. It's a fortress.ไม่มีทางเข้าไปได้เลย มันเป็นป้อมปราการ
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว"
Shipwreck Cove is a fortress.อ่าวเรือแตกเป็นป้อมปราการ
A well supplied fortress.ป้อมปราการที่มีเสบียงครบครัน
No, Maria's room is up in the tower.ไม่, ห้องของมาเรีย อยู่ขึ้นไปบนป้อมปราการ
Control, we have POTUS and are entering the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้โพตัส(ท่านประธาธิบดี) และกำลังเดินทางเข้าป้อมปราการ
Control, we have POTUS and are entering the castle.เรียกศูนย์,โพทัสอยู่ที่นี่ กำลังเคลี่อนเข้าป้อมปราการ
We can take the south side of the fortress.เราไปทางด้านใต้ของป้อมปราการได้
Liu rushes the fortress fortification while we wait for backup forcesเล่าปี่จึงเร่งสร้างแนวปราการ ขณะที่รอกำลังเสริม
We're making a fort.เราต้องสร้างป้อมปราการ
Of course... the fortress.แน่นอน ปราการแห่งความสันโดษ
So we went off to do some sightseeing outside Taiji.อ่าวลึกลับนี้เป็นเหมือน ป้อมปราการทางธรรมชาติ
Tambor has chosen his stronghold well.ทัมบอร์ได้เลือกป้อมปราการของเขาเป็นอย่างดี
I'm sealing the citadel. You can't!ข้าต้องปิดปราการสุดท้ายแล้ว ไม่ได้นะ!
In a desk fort that you built during a bad trip.ที่อยู่ในป้อมปราการโต๊ะ ที่คุณสร้างระหว่างการเดินทางอันโหดร้าย
Jedi knight Anakin Skywalker and his Padawan Ahsoka Tano prepare to assault this heavily-fortified installation.อัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้เตรียมการที่จะโจมตี ป้อมปราการอันแข็งแกร่งนี้
Now, the hostiles believe that this mountain stronghold of theirs is protected by their...เอาล่ะ ศัตรูคิดว่าปราการภูเขา ได้รับการปกป้องโดย
The Sistine Chapel is a fortress.Sixtina เสริมสวยเป็นป้อมปราการ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราการ
Back to top