ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรอย*, -ปรอย-

ปรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรอย (v.) drizzle See also: drop, shower Syn. พรำ, ลงเม็ด, ตก, โปรยปราย, ปรอยๆ Ops. หยุด, หาย
ปรอย (v.) be sad See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง Ops. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น
ปรอย (adv.) lightly See also: in a drizzle Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย Ops. หาย, หยุด
English-Thai: HOPE Dictionary
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drizzle (vi.) (ฝน) ตกปรอยSee also: ตกพรำๆ Syn. drop, sprinkle, spray
drizzle (n.) ฝนตกปรอยปราย Syn. mist, drip
drizzly (adj.) ซึ่งตกปรอยSyn. moist, wet
flurry (vi.) ตกปรอยๆ (หิมะ) Syn. fall
shower (n.) ฝนตกปรอยSee also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) Syn. drizzle, mist
showery (n.) การมีฝนตกปรอย
sprinkle (vi.) ตกปรอยๆ (ฝน) See also: ตกพรำๆ Syn. drizzle
sprinkle (n.) ฝนที่ตกปรอยSee also: ฝนที่ตกพรำๆ Syn. drizzle, raindrop
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fisk, make sure you get that print...- ฟิสก์ นายถ่ายรูปรอยเท้านั่นด้วย
O'Connor, Singer, make sure you take pictures of those footprints.โอคอร์เนอร์ , ซิงเงอร์ ถ่ายรูปรอยเท้าไว้ด้วยนะ
'Cause you know how awesome it is when it's just drizzling outside,but it's not really raining, so it smells like rain,but you don't need an umbrella to go outside.เธอก็รู้ มันเจ๋งออกเวลาฝนตกแค่"ปรอยๆ" เราได้กลิ่นฝน แต่ไม่ต้องถือร่มออกจากบ้าน
Bartowski, I need your professional opinion.บาทาวสกี้ ฉันอยากได้ความเห็นของมือโปรอย่างนาย
What? It's just a drizzle.อะไรกัน มันก็แค่ฝนตกปรอย
Hey, p.G., I'm gonna send you a photograph Of a tattoo.เฮ้ พีจี ฉันกำลังจะส่งรูปรอยสัก ไปให้คุณ
Seriously, professionals like us!มือโปรอย่างพวกเราเนี่ยนะ!
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940
The British Ambassador said that winter, like today, had chilly winds and it was snowing.ฤดูหนาวครั้งนั้นก็เหมือนวันนี้ ลมเย็นพัดมาบาดผิวให้หนาวสั่น หิมะตกปรอย
Hey, how the hell does a pro like you stand working with the rest of these Miami Homicide chuckleheads?ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมือโปรอย่างคุณ ถึงได้ทนทำงานกับ พวกไม่เอาไหน ในแผนกฆาตกรรมไมอามี่ได้นะ?
Why would a professional like Andre be threatened by...ทำไมมือโปรอย่างอังเดรจะต้องมากลัว...
(Whispers) Please don't speak to my boy like that.ได้โปรอย่าพูด กับลูกข้าอย่างนั้น
So these are the spatter photos from the bodies you dug up.นี่คือรูปรอยหยดเลือด จากศพที่คุณพบ
I've been staring at pictures of jeremy's tattooฉันนั่งมองรูปรอยสักของเจเรมี่แล้ว
Just email me photos of Jeremy's tattoo.ส่งอีเมล์ รูปรอยสักของเจอเรมี มาให้ฉัน
More like when the rain went south and bad, that makes our shoe soggy.และยามที่ฝนซา เริ่มตกปรอยๆทั้งวัน ที่แย่คือทำให้รองเท้าเราเปียก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรอย
Back to top