ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บน*, -บน-

บน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บน (v.) vow See also: take an oath, pray Syn. บนบาน, บนบานศาลกล่าว
บน (prep.) on See also: upon, above Syn. เหนือ, ข้างบน, เบื้องบน Ops. ใต้, ข้างล่าง
บนบาน (v.) vow See also: pray, take an oath Syn. บน, บนบานศาลกล่าว
บนบานศาลกล่าว (v.) vow See also: pray, take an oath Syn. บนบาน, บน
บนฟ้า (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. กลางเวหา
บนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
aboon(อะบูน') adv. prep. เหนือ, บน
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
acetic(อะซี' ทิค, อะเซท' ทิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหรือ acetic acid
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
ahorse(อะฮอร์ส') adj., adv. บนหลังม้า
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
atop(adv,pre) บนยอด
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
banjo(n) แบนโจ
bath(n) การอาบน้ำ
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
benzine(n) น้ำมันเบนซิน
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
bonus(n) เงินแถม,เงินโบนัส
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
terrestrialบนดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appressedบนชิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aquicludeชั้นหินซับน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atrium๑. หัวใจห้องบน๒. ห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diatropismการเบนตั้งฉากสิ่งเร้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
auricle๑. ติ่งหัวใจห้องบน๒. หัวใจห้องต้น๓. ใบหู [มีความหมายเหมือนกับ concha, ear; pinna] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandwidth๑. ความกว้างแถบความถี่๒. แบนด์วิดท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus๑. โบนัส๒. เงินเพิ่มพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bribeสินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
briberyการให้สินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
BTDC (before top dead center)บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chiselสิ่วหน้าแบน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collective farmingระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressed; complanateบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
declination๑. เดคลิเนชัน๒. มุมบ่ายเบน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
deflectionการเบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
effluent streamธารรับน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
farming, collectiveระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciatedติดแผ่แบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flattening testการทดสอบกดแบน [ท่อ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactagogue; galactagogue; galactogogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geotropism; gravitropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grabenกราเบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
guide plane๑. ระนาบนำ [มีความหมายเหมือนกับ guiding plane]๒. เครื่องมือปรับระนาบนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
heliotropism; phototropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
large pelvis; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Admissionการรับนักเรียน [TU Subject Heading]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
affluxafflux, ระดับน้ำท้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ahchor pile เสาเข็ม เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
Amniotic Band Syndromeกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์ [การแพทย์]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Aromatic อะโรมาติก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนเบนซิน 1 วง หรือมากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Auricleใบหู, หัวใจห้องบนด้านขวา [การแพทย์]
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Bath Oilsสิ่งปรุงผสมน้ำอาบชนิดที่เป็นน้ำมันน้ำมันสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Bath Saltsเกลือสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Bathingการอาบน้ำ [การแพทย์]
Bathroomsห้องอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Bathsการอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
a (prf.) บน
on (prep.) บน Syn. upon Ops. off
upon (prep.) บน See also: เหนือ Syn. on
aport (adv.) บนกราบเรือด้านซ้าย
on deck (idm.) บนดาดฟ้าเรือ
supernal (adj.) บนท้องฟ้า See also: บนสวรรค์
whereon (adv.) บนที่ซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ) Syn. where
overground (adv.) บนผิวดิน
superglacial (adj.) บนผิวหน้าธารน้ำแข็ง
onshore (adv.) บนฝั่งดิน Ops. offshore
aground (adv.) บนพื้นดิน
aground (adj.) บนพื้นดิน
at the top (adv.) บนยอด Syn. on the top
atop (prep.) บนยอด Syn. on the top of
atop (adv.) บนยอด Syn. on the top, at the top
on the top (adv.) บนยอด Syn. at the top
on the top of (prep.) บนยอด
aboard (adv.) บนยานพาหนะ Syn. on board, en route Ops. ashore, on land
aboard (prep.) บนยานพาหนะ
thereon (adv.) บนสิ่งนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
Less than ten minutesน้อยกว่าสิบนาที
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
I will be back in ten minutesฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
We only have ten minutes leftพวกเราเหลือเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น
What are you doing up here?คุณไปทำอะไรบนนั้น?
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
There is a mark of ink on his shirtมีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
How much time do you need to prepare for this exam?เธอต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
You have a cat in my flat?คุณเลี้ยงแมวไว้บนแฟลตของฉันหรือ?
I got a special bonus at workฉันได้โบนัสพิเศษจากที่ทำงาน
I didn't plan it this wayฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้เลย
He entrusted this to me!เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
They'll try to corrupt youพวกเขาจะพยายามติดสินบนคุณ
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
I need you to sign off on this letterฉันอยากให้คุณช่วยลงชื่อบนจดหมายฉบับนี้
You stayed in bed all day?คุณนอนอยู่บนเตียงทั้งวันเลยหรือ?
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
I'd like you to help me pick a present for my sisterฉันอยากให้เธอช่วยเลือกของขวัญสักอย่างสำหรับน้องสาวฉันหน่อย
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
How long are you gonna keep this secret?คุณจะเก็บความลับนี้ไว้นานแค่ไหน
There's no other way, I'll do the test!ไม่มีทางอื่นเลย ฉันจะทำบททดสอบนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Matthew, get this to the house on Parkhill Lane.เฮ้ , แมทธิว ได้รับนี้ ไปที่บ้าน บน ถนน พาคฮิล
Sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว
No one moves it until the M.E. says they can.อำนาจของคุณ ไม่ได้มากไปกว่า FBI บน AIR FORCE ONE
Yes, I resigned.และสามารถขัดขวางผู้ก่อการร้าย ที่แฝงมาตัวขึ้นมา บน AIR FORCE ONE เพื่อลอบสังหารประธานาธิปดี
Yet only here, on the Oamock's solid ice... can our baby be born.มีแค่ตรงนั้น บน ธารน้ำแข็งของ โอมอก ลูกเราจะได้เกิดไหม
Stand up, your two paws on the ice, and walk!ยืนได้แล้ว ด้วยสองเท้า บน น้ำแข็ง แล้วเดิน!
3-iron into the short grass, perfect chip shot... and I blow my last putt.เหล็กสาม บน หญ้า ชิบได้สุดยอด และฉันก็ตีลงหลุมสุดท้ายไป
B.P.'S dropping to 58 over 20.บี พี ต่ำลง ถึง 58 บน 20 หัวใจเขากำลังเต้นเร็ว
Poetry on tarot cards. In English, in Greek.กวี บน ไพ่ ทาร้อท \ ภาษาอังกฤษ กรีก
A dead guy with a hole in his chest.ผู้ชายนอนตาย พร้อมกับรู บน อกไง
Yes, I... met a girl on Craigslist.ใช่น่ะ เจอ สาว บน Net น่ะ
I... met a guy on Craigslist.ผม ผม ผู้ชาย บน Net เหมือนกันน่ะ
Okay, you got POV on alpha omni on beta.โอเค คุณมี POV บน อัลฟา... . ...omni บน เบต้า
But whoever it is, they're southbound on Connecticut at 30 miles an hour.กำลังมุ่งไปทางใต้ บน ถ.คอนเนคติกัท ด้วยความเร็ว 30 mph
We had the blood on his shirt, - It's covered under the same ruleเรา ได้ เลือด บน เสื้อ ของ เขา แล้ว \ N-มัน ปกคลุม อยู่ ภาย ใต้ กฎ เดียวกัน
Listen, I don't know what little fried corn-on-the-cob town you're from, or what candy-ass vampires you're with, but this is Dallas, baby.ฟังนะ ฉันไม่รู้ว่าอะไรทั้งนั้น ว่าใครทอดข้าวโพด บน ซัง จากที่ที่คุณมา หรือว่าเกี่ยวกับแวมไพร์กับคุณ แต่นี่คือ ดอลาส เด็กน้อย
Dispatch to 22. We have a stray on Saint Andrews and Sixth.ส่งคนไปที่ 22 เรามีหมาหลง บน ถนนเซนต์แอนดูร์ 6
I will build an empire of blood and glory upon your name!ข้าจะสร้างอนาจักรแห่งเลือด และ ชื่อเสียง บน ชื่อเจ้า !
I've decided I'm going to have Mr. Lee sign my copy of this month's Batman.ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะให้มิสเตอร์ลี เซ็น บน แบทแมน ฉบับเดือนนี้
Uh,peck here.Silver s.U.V.Heading southwest on green street.นี่เพ็ค, SUV สีเงินมุ่งหน้า ตะวันตกเฉียงใต้ บน ถ.กรีน
He's heading south on fleet street,sir.เขามุ่งไปทางใต้ บน ถ.ฟรีท
And s., chic and cheerful up on boulevard Haussmann.เก๋และร่าเริง บน boulevard haussmann.
This is 1505,um, eastbound on queen and sumach.นี่ 1505 มุ่งหน้าตะวันออก บน ถ.ควีน ตัด ซูมัค
Being publicly humiliated by the New York Times gets me to thinking-- why am I weighing myself down with the "Broadway classics"?การถูกทำให้ขายหน้า บน นสพ.นิวยอร์คไทม์ ทำให้ฉันมีความคิดว่า ทำไมฉันต้องมากดดันตัวเองด้วยบรอ์ดเวย์คลาสสิค
I even started a Cougar Town fan club on Facebook.ผมเคยตั้งกลุ่มแฟนคลับ Cougar Town บน Facebook ด้วย
Did you buy it from Willy's 100% Authentic Cinema Treasures on eBay?คุณซื้อมันจากร้าน "ขุมทรัพย์ภาพยนตร์แท้ 100% ของวิลลี่" บน eBay รึเปล่า?
You're gonna be sitting in the waiting room playing Solitaire on your BlackBerry while a life is created ten feet from you.คุณจะนั่งอยู่ในห้องพัก เล่นเกม Solitaire บน BlackBerry ในขณะที่ชีวิตถูกสร้างห่างจากคุณไปสิบฟุต
There's nothing in it, on it, around it, nothing.ไม่มีอะไรอยู่ข้างใน บน หรือรอบๆ ไม่มีอะไรเลย
Victim also shows signs of defensive wounds on his arms and his neck.เหยื่ิอมีแผลป้องกันตัว บน แขนและต้นคอของเขา
Downtown, uptown, as the clock winds down!ล่าง บน ล่าง บน วนไป วนมา!
And when she put the helmet on agent Cameron... the circuitry specs you gave me were magnificent.และ ตอนที่เธอสวมหมวกนั้น บน เจ้าหน้าที่ คาเมร่อน สเปควงจรต่างที่คุณให้ผมมัน ก็เริ่มทำงานทันที
I couldn't find anything on the CCTV feeds, but then I realized Alicia's apartment was on a bus route.ฉันไม่เห็นอะไร เลย บน กล้องตรวจการณ์ แต่เมื่อฉัน เริ่มดูแถว ตึกที่พักของ อลิเซีย และเส้นทาง ของรถประจำทาง
They're camped on city land.พวกเขาตั้งแคมป์ บน ที่ สาธารณะ
#SelfFinanced on Twitter#SelfFinanced บน Twitter
Next Sunday 9 at night only on AMC.วันอาทิตย์หน้า บน AMC
I locked up the bar, I saw Becky finishing the boards on the AP.ผมปิดบาร์แล้วก็เห็นเบคกี้เพิ่งข้ามมาเสร็จพอดี บน เอแอนด์พี
It's in an abandoned subway station near Puckett Street.มันอยู่ในอุโมงใต้ดินร้าง ใกล้สถานี บน ถนนPuckett
Having a sale this week on Depends.มีการขายในสัปดาห์นี้ บน Depends
Frank, we found 300 Hapacol pills on his body the night that he was killed.แฟรงก์เราพบ 300 เม็ด Hapacol บน ร่างกายของเขาในคืนนั้นเขาถูกฆ่าตาย
I see you got your head gear on.ฉันเห็นคุณมีหัวเกียร์ของคุณ บน งานที่ดี

บน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางทับลงบน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บน
Back to top