ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ารังเกียจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ารังเกียจ*, -น่ารังเกียจ-

น่ารังเกียจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ารังเกียจ (adj.) disgusting See also: hateful Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่ารังเกียจ (v.) be disgusting See also: be hateful, be repulsive Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
currish(เคอ'ริช) adj. มีอารมณ์ร้าย,ชอบทะเลาะ,เลว,น่ารังเกียจ., See also: currishness n.
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned ###A. laudatory
curst(เคิร์สทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของcurse adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,น่ารังเกียจ
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย,น่ารังเกียจ
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
fulsomeadj. น่ารังเกียจ,น่ารำคาญ,มากเกินไป, See also: fulsomness n., Syn. gross ###A. subtle
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful
hatable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก
skunk(n) ตัวเหม็น,สัตว์ชนิดหนึ่ง,ตัวเสนียด,คนที่น่ารังเกียจ
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา,เป็นที่น่ารังเกียจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhorrent (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียดชัง Syn. revolting
clingin (sl.) น่ารังเกียจ
disgusting (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง Syn. loathsome, repellent Ops. attracktive
disliked (adj.) น่ารังเกียจ Syn. miserable
foul (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน Syn. disgusting, revolting, repulsive
hateable (adj.) น่ารังเกียจ
icky-poo (sl.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง
loathsome (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Syn. disgusting, detestable
lousy (adj.) น่ารังเกียจ Syn. disliked, miserable
noisome (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา Syn. loathsome, nauseating, nauseous Ops. wholesome
obnoxious (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง Syn. nasty, offensive Ops. pleasing, pleasant
obscene (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าสะอิดสะเอียน Syn. disgusting, repulsive
odious (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าชัง Syn. hateful, unpleasant Ops. pleasing
offensive (adj.) น่ารังเกียจ See also: ที่ไม่พึงปรารถนา, น่าสะอิดสะเอียน Syn. disgusting, unpleasant Ops. pleasant, pleasing
pukey (sl.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง
putrid (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง Syn. foul, lousy
repugnant (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียดชัง Syn. abhorrent, revolting
repulsive (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง Syn. disgusting, repellent
ungrateful (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน Syn. disapproval Ops. grateful
yacky (sl.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big, ugly rats. And that is scary, believe me.ตัวใหญ่ๆ น่ารังเกียจ มันจะต้องน่าขนลุกมากเลย เชื่อฉันสิ
But darling. You're not a failure, repulsive or strange at all...แต่ที่รัก ลูกไม่ใช่คนขี้แพ้ น่ารังเกียจ หรือประหลาดเลยสักนิด
Because they all have ugly printเพราะมีแต่เรื่อง น่ารังเกียจ น่าทุเรศ
I'm sorry about what I said the other day. About calling you contemptible and deplorable.ฉันขอโทษที่ฉันพูดเมื่อวันก่อน ที่ด่าเธอว่า น่ารังเกียจ น่าเวทนา
Three words... stink, stank, stunk.สามคำเลยนะ เหม็น น่ารังเกียจ โสโครก
Like what you are is some bad, awful thing, but you're not.เหมือนอะไรที่คุณเป็นจริงๆ มันแย่ น่ารังเกียจ แต่คุณไม่ใช่
As much as I find K.C. personally abhorrent, she's right about black and white.ไม่มากเท่าที่ฉันพบว่า เค ซี น่ารังเกียจ เธอพูดถูกเรื่องงานคืนนี้
You're a-a dirty... disgusting... revolting girl.เธอ ลามก น่ารังเกียจ สาวไฟแรงสูง
You're cheap and horrible and not half the lady Madame is.คุณดูไร้ราคา น่ารังเกียจ และก็ไม่ได้ครึ่งนึงของคุณนายเลย
Ugh. Mean, nasty, little bullies.หมายถึง น่ารังเกียจ อันธพาลนิดหน่อย
You're a fucking disgusting... fucking pig!แกมัน น่ารังเกียจ ไอ้หมูอ้วน
Disgusting. Stealing from a child.น่ารังเกียจ \ ขโมยเงินเด็ก
That's sick. You're sick, Hayden!น่ารังเกียจ คุณมันน่ารังเกียจ เฮเดน
Repulsive, which is why we surround ourselves with large comfortable boxes to keep them away.น่ารังเกียจ ซึ่งก็เป็นสาเหตุ ที่เรายอมอยู่ในกล่องกว้างขวาง แต่สะดวกสบายนี่ เพื่อกันพวกเขาออกไป
Nasty, stinking, rotten, filthy creatures.น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เหม็นสาบ เหม็นเน่า
Well, some people might find your outfit offensive.น่ารังเกียจ บางคนก็อาจมองว่า ชุดเจ๊น่ารังเกียจเหมือนกัน
Nasty, skeevy meth-heads who'd sell their grandma's coochie for a hit.น่ารังเกียจ สกปรก หัวโจกขี้ยา คนแก่รุ่นคุณยายขายตัว เพื่อได้เงินซื้อยา
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
More repugnant than your gnarled fingers on that girl's thighs?น่ารังเกียจกว่านิ้วคดงอของเจ้า ที่จับท่อนขาเด็กนั่นหรือเปล่า
I've been disgusting from the beginning.น่ารังเกียจตั้งแต่แรกแล้ว
That is disgusting! What is wrong with you?น่ารังเกียจที่สุด เจ้าเป็นบ้าอะไรเนี่ย
There is nothing worse than that rancid dog smell.น่ารังเกียจยิ่งกว่า กลิ่นหมาเน่าเสียอีก
This look and loathing you would not believe.น่ารังเกียจอย่างที่เห็น นายจะต้องไม่เชื่อแน่
How disgusting. I hate rats.น่ารังเกียจอะไรเช่นนี้ ฉันเกลียดหนู
Oh, Maxim, don't be disgusting.- เเม็กซิม อย่าทําน่ารังเกียจสิ
I... didn't mean to get nasty.ฉัน ... ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับที่น่ารังเกียจ
Is this ring nasty, sir?มันคือที่น่ารังเกียจแหวนวงนี้ครับ
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ
Try that one on me?ใช้เสื้อผ้านาซีผู้ที่น่ารังเกียจออก และ
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม
Here, your Blueness, have some nasty medicine.ที่นี่คุณสีน้ำเงิน, มีบางยาที่น่ารังเกียจ
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้
A little pig-like man, with a disgusting faceหมูเล็กน้อย-เหมือนผู้ชาย,\ Nwith หน้าน่ารังเกียจ
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
This man is grossly offensive!ชายคนนี้เป็นที่น่ารังเกียจอย่าง ไม่มีการลด!
Take your lousy hands off!เอามีที่น่ารังเกียจออกไป!
Dr Jones, whatever are you doing in such a nasty place?ดร.โจนส์, ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ในที่ ที่น่ารังเกียจมาก?
You nasty German!คุณเยอรมันที่น่ารังเกียจ!
Very nasty monkeys, old boy.ลิงที่น่ารังเกียจมาก, เด็กอายุ
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ารังเกียจ
Back to top