ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึกถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึกถึง*, -นึกถึง-

นึกถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึกถึง (v.) think of See also: remember, regard Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, รำลึกถึง
นึกถึง (v.) think of See also: call to mind Syn. นึกไปถึง, คิดถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
mnemonic codeรหัสช่วยจำหมายถึง วิธีการเรียกชื่อย่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยให้นึกถึงชื่อเต็มของสิ่งนั้นได้ดี เช่น อาจจะกำหนดตัวอักษรตัวแรกของคำไว้ใช้เป็นข้อคำสั่ง เช่น การกดแป้น Alt + F + S เป็นรหัสช่วยจำแทนคำสั่งเรียกเมนู File และเลือกคำสั่ง Save ในการเขียนโปรแกรมบางทีก็ใช้วิธีการนี้ได้ เช่น ถ้าคำใดยาว ก็อาจใช้ตัวย่อได้ เช่น STO แทน store เป็นต้น
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
think a great deal of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think a lot of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think highly of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think much of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
bring back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back, come back to summon up
bring-down (sl.) สิ่งเตือนให้นึกถึงความเป็นจริง
call up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. bring back, come back, come back to
carry back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. go back, go back to, take back
cast up (phrv.) เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง) See also: ย้ำเตือน Syn. fling up, sling up, throw up
come back to (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. bring back, come back
come back to summon up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back
hark back (vi.) เตือนให้นึกถึง See also: ทำให้นึกถึง
memory lane (n.) ช่วงเวลาที่นึกถึงหรือจดจำสิ่งในอดีต
recur to (phrv.) หวนนึกถึง See also: จำได้อีก
reminisce about (phrv.) หวนพูดคุย / นึกถึงเกี่ยวกับ
reminiscent (adj.) ซึ่งเตือนให้นึกถึง Syn. evocative, recollective
retrace (vt.) หวนนึกถึง See also: หวนรำลึก Syn. retrospect, think back
sling up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง
speak of the devil (sl.) ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)
suggest (vt.) ทำให้นึกถึง See also: เตือน, บอกเป็นนัย Syn. hint, imply, remind
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just wanna go home. Mmmm. Smell that?ฉันแค่อยากกลับบ้าน ได้กลิ่นไหม นึกถึง ตอนอยู่ในสนาม
Imagine a sudden momentary disturbanceนึกถึง การรบกวนเพียงชั่วขณะทันทีทันใด
Don't worry. Think Meryl Streep, Sophie's Choice.นึกถึง ติ๊กแม่โขง ต่าย เพ็ญพักต์ นะ
Imagine how afraid she is, how afraid her family is.นึกถึง ว่าเด็กจะกลัวแค่ไหน ครอบครัวเธอจะกังวลแค่ไหน
Think of hitler, stalin,นึกถึง ฮิตเลอร์ สตาลิน
Hillary Clinton flashbacks.นึกถึง ฮิลลารี่ คลินตัน
Think of Hülya.นึกถึง ฮุลย่า เอาไว้สิ
Think Yemen, and you get the idea.นึกถึง... เยเมนแล้วคุณจะคิดออก
Recall that the victim's pants were down.นึกถึงกางเกงของผู้ตายที่ถูกถกลงมาสิ
Consider accomplishments,achievements,look for the standouts.นึกถึงการบรรลุเป้าหมาย มองหาคนที่ยอดเยี่ยม
Remember your training.นึกถึงการฝึกของคุณไว้
Imagine a key that unlocks that which is most hidden.นึกถึงกุญแจที่สามารถปลดล็อค สิ่งที่ซ่อนมิด
Remember me as I was before.นึกถึงข้า อย่างที่ข้าเคยเป็นเมื่อก่อน
For fuck's sake, Ian! I can hear that shit through my floor.นึกถึงคนอื่นบ้าง เอียน ฉันได้ยินเพลงบ้านี่ไปทั้งชั้นแล้ว
Think of the people, and if you can't think about that, then think about yourself.นึกถึงคนอื่นสิ ถ้าคุณไม่นึกถึงคนอื่น ก็นึกถึงตัวเอง
Imagine real love.นึกถึงความรักที่แท้จริงสิ
Imagine how I feel.นึกถึงความรู้สึกของผมสิ
They have flesh memories.นึกถึงความรู้สึกนั้น
Are you considering my feelings at all?นึกถึงความรู้สึกผมบ้างรึเปล่า?
Given our prior relationship.นึกถึงความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของเรา
Just think about karen and how much she loves you,นึกถึงคาเรนสิ ว่าเธอรักคุณมากแค่ไหน
Think of words and names, like Mr. Pete.นึกถึงคำและชื่อคน เช่นคุณพีท
Think of that amazing-- night that we had.นึกถึงคืนอันวิเศษที่เราได้อยู่ด้วยกัน
For our other sister. I can't even...นึกถึงจิตใจพี่สาวแล้วก็...
You want to take him on a date.นึกถึงด้านบีสต์ของเขา ไม่ใช่ในด้านของมนุุษย์
Through the war years when we didn't have any meat.นึกถึงตอนช่วงสงคราม ตอนที่เราขาดแคลนเนื้อสัตว์
Remember the days when all you lived for was blood,นึกถึงตอนที่ เธอเคยอยู่เพื่อ เลือด
Imagine me trying to explain that name.นึกถึงตอนที่ผมจะอธิบายเรื่องชื่อสิ
Remember what he did to you.นึกถึงตอนที่เขาทำกับคุณสิ
Remember when we met Savannah and Svetlana?นึกถึงตอนที่เราอยู่ ซแวนนา กับ ซเวทลานา สิ
Look, just seeing your kids do the rocky horror thing really reminded me of how much talent you've got in Glee club.นึกถึงตอนนี้เด็กๆ แสดง rocky horror ทำให้ฉันนึกถึงความสามารถ ของเด็กในชมรมจริงๆ
That takes me back.นึกถึงตอนเด็กๆ เลยนะ
Hey, you guys remember weekends? Huh? The Sox at Fenway.นึกถึงตอนเสาร์ อาทิตย์ ไปนั่งเชียร์เบสบอล
Imagine being truly you.นึกถึงตัวเราโดยแท้จริง
Think of a really, really high figure.นึกถึงตัวเลขที่สูงมากๆ ดู
Remind me of one of them troll dolls.นึกถึงตุ๊กตาหัวตั้งๆตาโปนๆเลย
Think of the undersides of all of the toilets that you're gonna have to sanitize, Ms. Bean.นึกถึงบริเวณรอบๆโถส้วม ที่คุณต้องไปทำการฆ่าเชื้อสิ มิสบีน
Picture an emo pixie cut and braces.นึกถึงผมสั้นกุดสีจี๊ดกับเหล็กดัดฟัน
We concentrate on women, right?นึกถึงผู้หญิง ใช่มั้ย?
Can you think of a celebrity who released a tape of their intimate relations that didn't make them more famous?นึกถึงพวกดารา ที่ปล่อยคลิป ที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้ทำให้พวกเค้าดังขึ้นเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึกถึง
Back to top