ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางโลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางโลม*, -นางโลม-

นางโลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางโลม (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา
นางโลม (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, หญิงขายตัว, กะหรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
strap(สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง, Syn. band
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whoreinaster(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street
English-Thai: Nontri Dictionary
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whorehouse (n.) ซ่องนางโลม (คำไม่สุภาพ) See also: ซ่อง, ซ่องโสเภณี, ซ่องของผู้หญิงหากิน Syn. bawdyhouse, brothel, cathouse
whoremaster (n.) คนเที่ยวซ่องนางโลม Syn. whoremonger
whoremonger (n.) คนเที่ยวซ่องนางโลม Syn. whoremaster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gisaeng decides to put the painting up for sale.นางโลมตัดสินใจขายภาพ
Luckier still, the Kapos have a brothel.โชคยังดี ที่ คาโปว มีซ่องนางโลม
His ex-wife got him into the brothel business.อดีตภรรยาของเขา มีธุรกิจซ่องนางโลม
Sound the trumpets, strumpets.เสียงทรัมเปตและนางโลมดังขึ้นแล้ว
The first Silk Spectre is a bloated, aging whore dying in a California rest resort.ซิลค์ สเปคเตอร์ รุ่นหนึ่ง กลายเป็นนางโลมหญิงอ้วนชรา... ...รอวันสิ้นลมในรีสอร์ทพักใจวัยทอง
There's a brothel outside your walls.ข้างนอกมีหอนางโลมแห่งหนึ่ง
One night Chi-ong got an opportunity to paint with gisaeng pouring him drinks.คืนหนึ่งชีองมีโอกาส วาดภาพในขณะที่นางโลมรินสุราให้เขาดื่ม
He passed out on the gisaengs lap after drawing the back.เขาสลบไปบนตักนางโลมหลังจากวาดภาพหลัง
Is she a gisaeng?นางเป็นนางโลมอย่างนั้นเหรอ
Help me with these straps. - (woman whimpering) - (Rast laughing) Rast:ช่วยข้าเรื่องนางโลมพวกนี้ ราสท์ :
You fell in love with a whore.{\cHFFFFFF}เจ้าตกหลุมรักกับนางโลม
Yes, I fell in love with a whore.{\cHFFFFFF}ใช่ข้าตกหลุมรักนางโลม
He'd rather die trying to impress the new general than grab the key to every counting room and brothel in the world.เขายอมตาย เพี่อทำให้แม่ทัพใหญ่คนใหม่ประทับใจ มากกว่าจะคว้ากุญแจห้องเก็บเงิน และซ่องนางโลมทุกแห่งในโลก
But before he gets his breeches up, his lady of the hour pops a tiny spoon of that into his mouth.แต่ก่อนที่เขา จะสวมกางเกงขึ้น นางโลมก็หยอดเจ้านี่ เข้าปากไปหนึ่งช้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางโลม
Back to top