ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strumpet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strumpet*, -strumpet-

strumpet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strumpet (n.) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. prostitute, whore
English-Thai: Nontri Dictionary
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี

strumpet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strumpet
Back to top