ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักต้ม*, -นักต้ม-

นักต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักต้ม (n.) swindler See also: cheat, tricker, imposter, fraud Syn. นักต้มตุ๋น
นักต้มตุ๋น (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
impostor(อิมพอส' เทอะ) n. คนหลอกลวง, นักต้ม, คนโกง, Syn. deceiver)
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
rook(รุค) n. อีกาสีดำ,นักต้ม,ผู้หลอกลวง, (เกมหมากรุก) เรือ vt. โกง,หลอกลวง,หลอกต้ม
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
shammer(แชม'เมอะ) n. ผู้หลอกลวง,นักต้ม
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
English-Thai: Nontri Dictionary
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charlatan (n.) นักต้มตุ๋น See also: พวกสิบแปดมงกุฏ, พวกกำมะลอ Syn. fake, fraud, impostor, mountebank, phony
counterfeiter (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. shammer, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
quack (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. counterfeiter, shammer, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
shammer (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. counterfeiter, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
simulator (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. counterfeiter, shammer, impostor Ops. professional person, qualified person
rook (n.) นักต้มตุ๋น (คำสแลง) See also: นักหลอกลวง Syn. swindler
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hunter up by Tamarack just ran into five of the cons.นักล่าแถวๆ ทามาแรค เพิ่งจะเจอ นักต้ม 5 คน
It's fop. Finest in the shop.นักต้มตุ๋น เลิศรสที่สุดในร้าน
A good con man can leave whenever he wants.นักต้มตุ๋นที่ดีจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ ที่เขาต้องการ
A swindler who cons other swindlers?นักต้มตุ๋นที่ต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นคนอื่น
Short-con operator, had a couple of stints in minimum security.นักต้มตุ๋นที่รับงานเบาๆ ที่มีความเสี่ยงน้อย
A swindler who cons other swindlers.นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง
Young con man stealing from New York's wealthy.นักต้มตุ๋นหนุ่มขโมยของ ของคนรวยชาวนิวยอร์คจ๊ะ
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ
Although the impostor has been shot down... it looks like Christmas will have to be cancelled this year.ถึงแม้ว่า นักต้มตุ๋น จะถูกยิงตายแล้ว ดูเหมือนว่า ปีนี้เราคงต้องยกเลิกคริสต์มัส
I repeat, the impostor has been shot down... but there's still no sign yet of Santa.ย้ำอีกครั้ง นักต้มตุ๋นถูกยิงตายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณจากซานต้า
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย
Captain, captain, there is, a card game on 49th street.ผู้กองๆ ตรงนั้น ตรงนั้นมีการเล่นไพ่การพนันตรงถนน 49 ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกนักต้มตุ๋น
Either accept my challenge or reveal yourself as a sham.คุณจงรับเดิมพัน หรือไม่ก็รับว่าคุณเป็นแค่นักต้มตุ๋น
He's a sociopathทั้งโกหก ทั้งสร้างภาพ เขาเป็นนักต้มตุ๋น
I lost my family to a swindler.ผมต้องสูญเสียครอบครัวเพราะนักต้มตุ๋น
I became a swindler myself to get revenge.ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง
In the world there are three types of swindlers.โลกนี้ประกอบไปด้วยนักต้มตุ๋นสามประเภท
And there is a swindler who only feeds on red and white swindlers.และสุดท้าย ผู้ที่มีอำนาจสูงสุงเหนือนักต้มตุ๋นใดๆ
He's the don of the swindling world.เขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น
Ishigaki Tooru, a white swindler. A even swindler.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นชิโรซากิ นักต้มตุ๋นกระจอก
No matter how earnest he was, he's still a swindler.ไม่ว่าเขาจะได้เงินคืนมามากเท่าไร, เขาก็ยังคงเป็นนักต้มตุ๋นอยู่ดี
A giant in the swindling world.ผู้มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน
Because of that, Kurosaki's father got tricked by a swindler. Japan was in a deep depression.เพราะเรื่องนั้น, พ่อของคุโรซากิจึงถูกนักต้มตุ๋นโกง ในตอนนั้นญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะซบเซา
Is the only way to catch these kind of swindlers to see if their plans go well or not?-หลักฐานยังไม่เพียงพอ มีทางเดียวเท่านั้นที่สามารถจับนักต้มตุ๋นประเภทนี้ได้ คือต้องมองว่าแผนของมันไปได้ดีหรือไม่
Ishigaki Tooru is a swindler who has been affecting the Japanese economy for 10 years.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นนักต้มตุ๋นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากเป็นสิบปี
Losing your family to a swindler.ต้องสูญเสียครอบครัวไปเพราะนักต้มตุ๋น
It's the final move in this swindling operation.นี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในฐานะของนักต้มตุ๋น
After saying you were a swindler, everyone was happy to give the notes back.หลังจากที่บอกว่าคุณเป็นนักต้มตุ๋น, ทุกคนก็ยีนดีที่จะขายตั๋วเงินนั่นให้ผม
Darling, a thief has to run out of town as fast as he can, but a good con man...พวกโจรหางแถวเหรอ? ลูกรัก ถ้าเป็นขโมยน่ะ ต้องรีบหนีออกจากเมือง ให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่นักต้มตุ๋นที่ดี...
We're just a couple of bad con men who got in way too deep.ได้โปรด, พวกเราเป็นแค่นักต้มตุ๋น ผู้ที่หลงทางผิดไปไกล
But a good con man doesn't need a gun, and he can leave...แต่นักต้มตุ๋นที่ดี ต้องไม่พกปืนและเขาสามารถออก
You cellmate was a crooked c.P.A.ที่ว่าเพื่อนร่วมห้องขังคุณเป็นนักต้มตุ๋น
No secrets around here. The Major is a con artist.ไม่มีความลับกันที่นี่ ผู้พันเป็นนักต้มตุ๋น
Guy Arthur Singer, con man and petty criminal.กาย อาร์เธอร์ ซิงเกอร์ นักต้มตุ๋นเล็ก ๆ น้อย
(ALARM blaring)ได้พบกับฮาร์วี่ย์ นักต้มตุ๋นผู้เจนโลก(เทอร์เรนซ์ โฮเวิร์ด)
(siren wailing)ฮาร์วี่ย์ นักต้มตุ๋นผู้เจนโลก (เทอร์เรนซ์ โฮเวิร์ด)
Turned my job into a sham with no repercussions.ทำให้ฉันกลายเป็นนักต้มตุ๋น แล้วไม่ต้องรับโทษอะไรเลย
These imposters...-- นักต้มตุ๋นพวกนี้ --

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักต้ม
Back to top