ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำโทษ*, -ทำโทษ-

ทำโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำโทษ (v.) punish See also: penalize Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, พิพากษาลงโทษ Ops. ยกโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
commination(คอมมิเน'เชิน) การประณามหรือขู่ทำโทษ,การขู่ขวัญ., See also: comminatory adj. ดูcommination
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ,การทำโทษ,ค่าปรับไหม,สิ่งที่ถูกริบ,เงินค่าปรับ vt.,adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) ,เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.
fustigatevt. ตีด้วยกระบอง,ตี,ทำโทษอย่างรุนแรง,วิจารณ์อย่างรุนแรง., See also: fustigation n. fustigator n. fustigatory adj.
inflict(อินฟลิคทฺ') vt. ลงโทษ,ทำโทษ,ทำให้ได้รับความทุกข์., See also: inflicter,inflictor n. inflictive adj., Syn. exact,impose
infliction(อินฟลิค'เชิน) n. การลงโทษ,การทำโทษ,การทำให้ได้รับความทุกข์
pandy(แพน'ดี) n. การตีมือด้วยไม้เรียวหรือเข็มขัดหนังเพื่อทำโทษนักเรียน
punishable(พัน'นิชชะเบิล) adj. ถูกทำโทษได้., See also: punishability n.
punishment(พัน'นิชเมินทฺ) n. การทำโทษ,การลงโทษ,การทำให้เจ็บปวด,การทารุณ,การใช้สิ้นเปลือง, Syn. penalty
punitive(พิว'นิทิฟว) adj. เป็นการลงโทษ,เป็นการทำโทษ., See also: ness n., Syn. punitory
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole,stick,bar
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
trounce(เทราซฺ) vt. เฆี่ยนหรือโบยตีอย่างแรง,ทำโทษ,ทำให้ปราชัย,ทำให้พ่ายแพ้., See also: trouncing n., Syn. punish,thrash,whip,cane
vigilante(วิจจะแลน'ที) n. สมาชิกกลุ่มพลเรือนที่ทำโทษอาชญากรแบบศาลเตี้ย
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative
visit(วิส'ซิท) vt. เยี่ยม,เยียน,ไปและพัก,อยู่เป็นแขก,ออกตรวจ,เป็นกับ,มีผลกระทบ. vi. เยี่ยม,เยียน,ทำโทษ,การเยี่ยม,การเยียน,การไปและพัก,การอยู่เป็นแขก,การออกตรวจ., See also: visitable adj., Syn. sojourn,call. see,stop
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
wreak(รีค) vt. ทำโทษ,แก้แค้น,ระบายความโกรธ,แสดงความมุ่งร้าย,แสดงออก, See also: wreaker n., Syn. inflict,exact,effect
English-Thai: Nontri Dictionary
infliction(n) การนำมาใส่ให้,การทำโทษ,การก่อความทุกข์
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
wreak(vt) แสดงออกมา,ระบายความโกรธ,มุ่งร้าย,ทำโทษ,แก้แค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
penalize (vt.) ทำโทษ See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา Syn. punish, fine, imprison Ops. excuse, pardon
punish (vi.) ทำโทษ See also: ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาญา Syn. penalize, sentence
punish (vt.) ทำโทษ See also: ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาญา Syn. penalize, sentence
throw the book at (phrv.) ทำโทษหรือลงโทษอย่างหนัก
cat-o-nine-tails (n.) แส้เก้าสายขมวดปมใช้ทำโทษนักโทษในอดีต
keep in (phrv.) ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน) Syn. keep behind, keep indoors, remain behind, remain in
servitude (n.) งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, great punishment, Mike.ทำโทษได้ดี ไมค์ คุณส่งเขาไปที่สบายกว่า
We're not all masochists.เราไม่ได้ผู้ทำโทษตนเองที่ทุกท่าน ทราบว่า ตอนนี้ดู?
I better go. I feel like I'm doing something wrong.ฉันจะกลับเข้าหมู่แล้ว เดี๋ยวถูกทำโทษ
Ain't ya gonna give me hell?นายจะไม่ทำโทษฉันใช่มั้ย
Let her get on top, and she'll punish you first.ปล่อยให้เธออยู่ข้างบน / แล้วเธอจะทำโทษนายก่อน
I can't thank you enough for helping me sneak out of detention.ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี ที่ช่วยหนีออกจากห้องทำโทษน่ะ
The prince has not yet been dismissed.เจ้าฟ้าชายยังไม่เสร็จสิ้นจาการทำโทษเพคะ
This is the only game I know you can call a penalty on yourself-- if you're honest, which most people are.เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราทำโทษตัวเอง ถ้าเราเล่นซื่อๆ เหมือนคนส่วนใหญ่
This is between the women.เธอต้องถูกทำโทษตามธรรมเนียมของเรา
Probably did it to get back at me for punishing him earlier.อาจจะเป็นเพราะผมทำโทษเขาก่อนหน้านี้
Call me when the hurting's done, okay?โทรหาฉันแล้วกัน ถ้านายถูกทำโทษเสร็จแล้ว โอเคปะ?
Can you possibly imagine a better way to serve detention than by helping me to answer my fan mail?เธอคิดว่าจะมีอะไร ที่ดีไปกว่าการถูกทำโทษ ให้ช่วยตอบจดหมาย จากบรรดาแฟน ๆ ของฉันมั้ย
You, who reminded him so much of his precious Sonja the daughter he condemned to death.แต่เธอ, เธอทำให้เขานึกถึงลูกสาวของเธอ ซอนย่า ลูกในใส้ /คนที่เขาทำโทษให้ตาย
Do they use a cane at St. Brutus', boy?สถานดัดสันดานที่ดีที่สุดสำหรับพวกเด็กเหลือขอ เจ้าหนู เขาใช้ไม้เรียวทำโทษมั๊ย ที่เซนต์บรูตัสน่ะ
How shall we punish him for such a speech?เราจะทำโทษเขายังไงดี สำหรับคำพูดแบบนั้น
The story of how I met your mother.นี่เรากำลังถูกทำโทษอยู่หรือฮะ
If Ju-Mong doesn't go, I will punish him severely.ถ้าจูมงไม่ไป ข้าจะทำโทษเค้าสถานหนัก
If you don't behave, you will be punished too like Shaneถ้าพวกเธอทุกคนยังไม่เลิกมองไปข้างนอก พวกเธอจะถูกทำโทษเช่นเดียวกับหยูโส่วเหิง
I am not here to punish you but you've really done too poorlyเอาล่ะ วันนี้ครูจะไม่ทำโทษพวกเธอ แต่ผลการเรียนของพวกเธอมันแย่จริงๆ
So i behave myself, and you punish me.แล้วพอหนูดูแลตัวเองอย่างดี แล้วแม่ก็มาทำโทษหนู
Cody is being punished for sneaking away to make a phone call without permission.โคดี้ถูกทำโทษที่แอบไปโทรศัพท์โดยไม่ขออนุญาต
Running around the schoolground as a punishment for being late wasn't something to be taken seriouslyโดนทำโทษให้วิ่งรอบสนามเพราะมาสายไม่ใช่เรื่องที่ต้องจริงจังซักนิด
'Cause that's not a prize. That's a punishment.เพราะนั่นไม่ใช่รางวัล เหมือนทำโทษมากกว่า
He's punishing us For wasting time.Maybe we shouldn't be Wasting this time.เขาทำโทษเราให้เสียเวลา บางที เราไม่ควรจะเสียเวลานี้
The teacher and students played a game together, the loser had to do a penalty which was to kiss the other party.ครูกับนักเรียนเล่นเกมส์ด้วยกัน ผู้แพ้ต้องถูกทำโทษด้วยการจูบอย่างนั้นเหรอ
I heard Umbridge gave you a hard time the other dayฉันได้ยินมาว่าอัมบริดจ์ทำโทษเธอวันก่อน
The children weren't blamed. They were only playing.พวกเด็กๆ ไม่ได้ถูกทำโทษ พวกเขาแค่หยอกล้อเล่นกันเฉยๆ
Ηe gets punished all the time. Ηe's got red marks all over his books.เขาถูกทำโทษตลอด สมุดเขาก็มีแต่รอยผิด
Are you sure that washing dishes is the right punishment?แน่ใจนะว่าล้างจานเป็นการทำโทษที่ดี
Dr. spock didn't have a chapter on how to punish your kids for burning down a building. i just don't feel like we're handling this right.หมอสป๊อค ไม่มีบทที่บอกว่าควรทำโทษเด็กยังไง - ให้สาสมกับที่เผาบ้าน - ผมรู้สึกว่าเราจัดการเรื่องนี้ไม่ถูก
How come she's not in trouble?ทำไมเธอไม่โดนทำโทษเลยล่ะ
Because we started the fire, you idiot, so now we have to be punished.เพราะเราเป็นคนจุดไฟ เจ้าโง่ เราเลยต้องถูกทำโทษ
That's why i think it's good you're punishing the twins.หนูก็คิดว่าดีแล้ว ที่แม่ทำโทษเจ้าแฝด
And when you don't do it, the teacher makes you stand up in front of the whole class!ถ้าผมไม่ได้ทำมัน ครูจะทำโทษให้ยึนหน้าคนทั้งชั้น
I haven't moved it because... i don't want him to think he's in trouble for breaking the rules.ฉันเอามันออกไปไม่ได้ เพราะว่า ฉันไม่อยากให้เขาคิดว่าจะโดนทำโทษเพราะไม่เชื่อฟัง
I'll issue a decree that looters will be executed.ข้าจะออกคำสั่งสำหรับผู้ที่ปล้นคนอื่นจะถูกทำโทษ
It hasn't even been a week since you guys were punished.ไม่มีซักอาทิตย์ที่ชั้นไม่ต้องทำโทษพวกนาย
No man could withstand the pain we inflicted on him.ว่าไม่มีใครทนต่อความเจ็บปวด ที่เราทำโทษเขาได้
I'll deal with you when this is over.ข้าจะทำโทษเจ้า เมื่อทุกอย่างจบแล้ว.
Don't punish them for my mistakes.อย่าทำโทษพวกเขาสำหรับความผิดพลาดของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำโทษ
Back to top