ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penalize*, -penalize-

penalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penalize (vt.) ทำโทษ See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา Syn. punish, fine, imprison Ops. excuse, pardon
penalize for (phrv.) ลงโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
English-Thai: Nontri Dictionary
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How much should we penalize the person who gets caught? Just make it $1.มันคงรู้สึกไม่ดีที่จะโดน คนอายุน้อยกว่าตราหน้า
Why should I be penalized because of your sloppiness? Look, that is completely uncool, all right?แันเป็นคนปรุงยา แต่ที่ฉันบอกได้ก็คือ แกมันแค่ไอ้ขี้ยาติดยาเสพติด
I can't believe they're not penalized with the loss of a down and by having to move the line of scrimmage back to the spot of the foul.และเลื่อนเส้นแบ่งแดน กลับไปที่จุดทำฟาล์ว

penalize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罰する[ばっする, bassuru] (vs-s) to punish; to penalize; to penalise; (P)

penalize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
บาดไหม[v.] (bātmai) EN: fine ; penalize FR:
กรรมกรณ์[v.] (kammakøn) EN: punish ; penalize FR: punir ; sanctionner
ลงอาชญา[v.] (long-āyā = ) EN: punish ; penalize ; chastise FR:
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise FR: punir ; sanctionner ; infliger une punition ; châtier (litt.)
ปรับไหม[v.] (prapmai) EN: fine ; penalize FR:
ทำโทษ[v.] (thamthōt) EN: punish ; penalize FR: punir ; châtier
รับโทษ[v. exp.] (rap thōt) EN: be punished ; receive punishment ; be penalized FR: être puni

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penalize
Back to top