ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำสงคราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำสงคราม*, -ทำสงคราม-

ทำสงคราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำสงคราม (v.) war See also: battle Syn. ออกศึก, รบ, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน
English-Thai: HOPE Dictionary
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
war(วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม, Syn. warfare,fight
war cryเสียงกู่ร้องการทำสงคราม,คติพจน์หรือคำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
war zonen. บริเวณที่มีการทำสงคราม,เขตสงคราม
warfare(วอร์'แฟร์) n. การสงคราม,การทำสงคราม,การสู้รบ, Syn. fighting,war,battle
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)
warring(วอ'ริง) adj. สู้รบกัน,ทำสงครามกัน,ต่อสู้กัน, Syn. fighting
English-Thai: Nontri Dictionary
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
war (vi.) ทำสงคราม See also: ต่อสู้
battle cry (n.) เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร
cannon fodder (n.) ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม
martialism (n.) การทำสงคราม Syn. military, warlike, soldierly
militant (adj.) เกี่ยวกับการทำสงคราม Syn. bellicose, combative Ops. dovish, peaceable
militarist (n.) ผู้ทำสงคราม See also: ทหาร, ผู้เข้มแข็ง Syn. combatant, warmonger, soldier
militarization (n.) การทำสงคราม
petard (n.) เครื่องระเบิดประตูหรือกำแพงในการทำสงครามสมัยโบราณ Syn. firecracker, explosive, squib
ragnarok (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์ Syn. Twilight of the Gods
trigger-happy (adj.) ซึ่งชอบทำสงคราม See also: ซึ่งกระหายเลือด
Twilight of the Gods (n.) การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์
war (n.) ระยะเวลาที่ทำสงคราม See also: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม
war cry (n.) เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร Syn. battle cry
war zone (n.) บริเวณที่มีการทำสงคราม See also: เขตสงคราม
warfare (n.) การทำสงคราม See also: การสู้รบ, การสงคราม
warlike (adj.) ที่ชอบทำสงคราม See also: ที่ชอบให้เกิดสงคราม
Whig (n.) ผู้สนับสนุนให้ทำสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
War was easier than daughters.ทำสงครามง่ายกว่าเลี้ยงลูกสาวเยอะ
And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind."ทำสงครามทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาิติ
...but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.แต่ในช่วงสุดท้ายที่เขาเป็นคนคุมเพื่อช่วยให้มีความพยายามทำสงครามอเมริกัน เพื่อให้เป็นเวลาหกเดือนที่เขาทำงานอยู่ในร้านขนมของฉัน
I want Sollozzo, or we go to war...ฉันต้องการ Sollozzo หรือเราจะไปทำสงคราม ...
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
He coined the phrase, "Make love, not war."เขาประดิษฐ์วลี "ร่วมรักไม่ใช่ทำสงคราม"
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์
It was before Apalachin and before Crazy Joe... decided to take on a boss and start a war.เป็นช่วงก่อนหน้า อพาลาคิน และ ก่อนหน้าที่เครซี่ โจ ตัดสินใจขึ้นบังลังก์เปิดศึกทำสงคราม
And until he left for the war, was considered... the South's premier golfer.และก่อนที่เขาจะจากไปทำสงคราม... ...เขาเป็นยอดนักกอล์ฟของภาคใต้
My father equates business with war.พ่อฉันคิดว่าการทำธุรกิจก็เหมือนกับการทำสงคราม
Yeah, yeah, it sounds like they're gonna start a war.ใช่ๆ เหมือนกับว่าพวกนั้นอยากจะทำสงคราม
It's... promoting human warfare... Promoting human warfareมันคือการสนับสนุนการทำสงครามของมนุษย์
Jos jätän armeijan Guyn haltuun, - hän saa vallan sisarestani, - ja julistaa sodan muslimeille.ถ้าข้าปล่อยให้กีย์คุมกองทัพ, เขาจะยึดอำนาจ ผ่านพี่ของข้าและทำสงครามกับพวกมุสลิม.
The women make the homes. The men make the wars... and hooch.ผู้หญิงสร้างครอบครัว พวกผู้ชายดีแต่ทำสงครามกับเหล้า
This is how it was, this tiny world of women, friend turned against friend.นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น, ในโลกเล็กของผู้หญิง, เพื่อนต้องต่อสู้กับเพื่อน และตอนนี้เกอิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองคนกำลังทำสงครามโดยมีฉันเป็นเดิมพัน
You can't go to war with Victor Sweet. Not straight up.นายทำสงครามกับวิคเตอร์ สวีท ไม่ได้หรอก ปะทะตรงๆ ไม่ไหว
Those idiots... starting the war for nothing Just made the oil prices go up...คนงี่เง่าพวกนั้น... เริ่มทำสงครามกันแล้ว ราคาน้ำมันก็จะขึ้นอีก
Weren't you going to use this world's powers in the war in the other world?ไหนบอกว่าแกจะดึงพลังจากที่นี่ไปทำสงครามที่โลกโน้นไง?
They force people to fight who don't want to and kill them like bugsพวกนั้นบังคับชาวบ้านที่ไม่อยากทำสงคราม แล้วก็ฆ่าพวกเขายังกับแมลง
Ever since the last battle, the Hans have been planning on another war with us.ตั้งแต่สงครามคราวที่แล้ว ฮั่นก็ได้วางแผนจะทำสงครามกับเราอีก
During the last war with BuYeo, you helped them fight against the Han,ในช่วงสงครามครั้งที่แล้ว เจ้าช่วยพวกมันทำสงครามกับฮั่น
We aren't strong enough for a war with BiRyu.เราไม่แข็งแกร่งพอที่จะทำสงครามกับไบรุ
The last time I saw you was at the meeting, before our battle with Han Nation.ครั้งสุดท้ายที่กระหม่อมเข้าเฝ้าพระองค์คือตอนประชุม ก่อนทำสงครามกับชาติฮั่น มันนานมากแล้ว
Then we might have to have another war with the Han Nation.ไม่งั้นเราอาจจะต้องทำสงครามกับฮั่น
Ju-Mong had a war to save the refugees.จูมงเคยทำสงครามพวกผู้อพยพ
Once you had a war to save the refugees, but now you are trying hard to send them to the Han Nation as slaves.ครั้งหนึ่งท่านทำสงครามเพื่อช่วยผู้อพยพ แต่ตอนนี้ท่านกำลังพยายามอย่างหนักที่จะส่งพวกเขาไปเป็นทาสของฮั่น
And had started a religious war against the pagans..... และเริ่มทำสงครามศาสนากับชาวเพเกิน
Or did the pagans commence war against the Christians?หรือจะเป็นเพเกินเริ่มทำสงครามกับชาวคริสเตียน?
Because while they are starving with their strikes and with their protests... the people of Uganda are eating beef and driving big cars.เพราะในขณะพวกเขาอดตายจากการทำสงคราม คนอูกันดากินเนื้อวัวแล้วก็ขับรถหรู
And in my opinion, I believe that if some other country wanted to go to the moon and live there we'd get in a war with them because we think the moon is ours.แต่ในความเห็นของผม ผมเชื่อว่าถ้ามีประเทศอื่น... ...ต้องการไปดวงจันทร์และอยู่ที่นั่น ...เราคงทำสงครามกับพวกเขา เพราะว่าเราคิดว่าดวงจันทร์เป็นของเรา
How would you feel if America and Japan were to enter war?คุณคิดยังไง.. หาก อเมริกา และญี่ปุ่น เกิดทำสงครามกัน
Precisely the kind of terrorist organization today's accord was designed to combat.ตกลงว่าจุดมุ่งหมายของผกก.ในวันนี้คือการทำสงคราม
We're gonna be Mom and Dad, and I don't wanna be at war with the mother of my child, so, here.เราจะเป็นพ่อกับแม่ และผมก็ไม่อยากทำสงครามกับแม่ของลูกผม ดังนั้น นี่
If we engage in a battle with the BuYeo Army while crossing the border, we'll have to go to war with BuYeo too.ถ้าเราต่อสู้กับกองทัพพูยอ ในขณะที่ข้ามเขตแดน เราจะต้องทำสงครามกับพูยอด้วย
Oh, you like to mock the war effort, do you?นี่ แกกำลังเย้ยหยันการทำสงครามครั้งนี้ยังงั้นเหรอ
None Spartaan leaves for a war Without first listening to the Oracle.ไม่มีสปาตันคนใดออกไปทำสงคราม โดยไม่ฟังคำทำนายก่อน
If you are at war with Persia, Then you will surely die.ถ้าท่านทำสงครามกับเปอร์เซีย ท่านจะต้องตาย
If I had known this, I would have killed myself before and spared you this war.ถ้าข้ารู้ว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ ข้าจะฆ่าตัวตายเสียก่อน ท่านจะได้ไม่ต้องทำสงครามครั้งนี้
While the Jedi are occupied fighting a war, no one is left to keep the peace.ในขณะที่พวกเจไดกำลังวุ่นอยู่กับการทำสงคราม, ไม่เหลือผู้ใดอยู่รักษาความสงบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำสงคราม
Back to top