ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firecracker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firecracker*, -firecracker-

firecracker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firecracker (n.) ประทัดไฟ See also: ประทัดจีน Syn. banger
English-Thai: HOPE Dictionary
firecrackern. ประทัด,ประทัดไฟ,ประทัดจีน
English-Thai: Nontri Dictionary
firecracker(n) ประทัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
firecracker weldingการเชื่อมปะทุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บั้งไฟ (n.) firecracker See also: firework Syn. พลุ, ไฟพะเนียง, ดอกไม้เพลิง, ดอกไม้ไฟ, ตะไล
ประทัด (n.) firecracker See also: firework Syn. พลุ, บั้งไฟ, ไฟพะเนียง, ดอกไม้เพลิง, ดอกไม้ไฟ, ตะไล
ไฟพะเนียง (n.) firecracker See also: firework Syn. พลุ, บั้งไฟ, ดอกไม้เพลิง, ดอกไม้ไฟ, ตะไล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would pop two of these blue meanies every morning And then I would be a firecracker For the rest of the day.แค่กินสองเม็ดทุกเช้า ฉันจะสดชื่นยังกับประทัดทั้งวันเลยล่ะ
You have to light off a firecracker in your hand.คุณต้องจุดปะทัดในมือของคุณ
Ali threw that firecracker in his garage?อาลิโยนประทัดใส่โรงรถเขาเหรอ
Her brother Joe and that little firecracker he's been rubbing noses with, it's no leap to link them to the death of Dodee Weaver, seeing as Dodee knew all about this mysterious object that they're taking such great painsโจน้องชายเธอ เเล้วก็ดอกไม้ไฟเล็กๆซักอัน เขาจะถูกเอามาเกี่ยวด้วย มันไม่ยากเลย ที่จะเอาไปพัวพันกับการตายของดูดี้
An explosion so powerful, it'll make a supernova seem like a firecracker by comparison.ระเบิดที่มีประสิทธิภาพเช่นนั้นก็จะทำให้ซูเปอร์โนวา ดูเหมือนพลุโดยเปรียบเทียบ
A firecracker goes off once and then just lies there.ประทัดจะพุ่งขึ้นไปครั้งหนึ่ง และก็ตกลงมาตรงนั้น
Shit, Gordie, she thought it was firecrackers.ชิบ.. กอร์ดี หล่อนคิดว่ามันเป็นประทัด
Who threw the firecracker?ใครเป็นคนโยนประทัดมา?
I would have filled his head with firecrackers, but that's just me.ผมเอาประทัดยัดเต็มหัวมันเลย เฉพาะของผมนะ
Did you put firecrackers in his head, just for me?- นี่นายเอาประทัดใส่ลงไปในหัวมัน
Must be set off firecrackers after song.ต้องเป่าเทียนหลังจากเพลงจบ
I set off firecrackers with Sukyung before.ฉันจะจุดประทัดแล้วนะ ให้ซุกยังก่อน

firecracker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pào, ㄆㄠˋ, 炮] cannon; gun; firecracker
爆竹[bào zhú, ㄅㄠˋ ㄓㄨˊ, 爆竹] firecracker
花炮[huā pào, ㄏㄨㄚ ㄆㄠˋ, 花炮] firecracker
鞭炮[biān pào, ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, 鞭炮 / 鞭砲] firecrackers; a string of small firecrackers

firecracker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京花火[なんきんはなび, nankinhanabi] (n) firecracker
癇癪玉;疳癪玉;かんしゃく玉[かんしゃくだま, kanshakudama] (n) (1) fit of anger; temper; rage; (2) firecracker
爆竹[ばくちく, bakuchiku] (n) firecracker; (P)

firecracker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประทัด[n.] (prathat) EN: firecracker ; firework FR: pétard [m]
ประทัดจีน[n. exp.] (prathatjīn) EN: Coral plant ; Fountain plant ; Firecracker plant ; Bilter wood ; Quassia amara FR: Quassia amara
สังกรณีใบมัน[n. exp.] (sangkaranī ) EN: Firecracker flower ; Dark-Leaved Crossandra FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firecracker
Back to top