ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำร้าย*, -ทำร้าย-

ทำร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำร้าย (v.) harm See also: do harm, hurt Syn. รังแก, ทำอันตราย, ประทุษร้าย
ทำร้ายจิตใจ (v.) hurt one´s feeling See also: grieve, sadden, distress, pain, upset, wound
ทำร้ายร่างกาย (v.) attack See also: injure, molest, harm, abuse, hurt
English-Thai: HOPE Dictionary
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา
scathe(สเคธ) n. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ทำอันตราย,ทำร้าย,ทำให้บาดเจ็บ., Syn. -hurt,harm
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
tomahawk(ทอม'มะฮอค) n. ขวานขนาดเบาของอินเดียแดง,ขวานหิน vt. ทำร้ายหรือโจมตีด้วยขวานดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
hit(n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ
injure(vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
lynch(vt) ใช้ศาลเตี้ย,รุมทำร้าย
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย
scathe(vt) ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maimการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู mayhem และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mayhemการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู maim และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
victimผู้เสียหาย, ผู้ถูกทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Battered Child Syndromeกลุ่มอาการทำร้ายลูก,กลุ่มอาการทารุณเด็ก,เด็กที่ถูกทารุณกรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat into (phrv.) ทำร้าย See also: เป็นอันตรายกับ, มีผลร้ายกับ
eat up (phrv.) ทำร้าย
harm (vt.) ทำร้าย See also: ทำอันตราย, ทำลาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
injure (vt.) ทำร้าย See also: ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ Syn. hurt, damage, harm, wound Ops. heal
lay a finger on (idm.) ทำร้าย
lay a hand on (idm.) ทำร้าย
screw up (phrv.) ทำร้าย See also: เป็นอันตรายกับ
cut someone to the heart (idm.) ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง Syn. cut someone to the quick
cut someone to the quick (idm.) ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง Syn. cut someone to the heart
kick someone in teeth (idm.) ทำร้ายจิตใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้เสียความรู้สึก
kick in (phrv.) ทำร้ายด้วยการเตะ
flame (sl.) ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดทางอีเมล์
ill-treat (vt.) ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์) See also: ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์) Syn. abuse, harm, mistreat
ill-use (vt.) ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์) See also: ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์) Syn. abuse, harm, mistreat
mug (vt.) ทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์ See also: ประทุษร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
cut up (phrv.) ทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ (คำสแลง) Syn. slit up
ambush (n.) ผู้ที่ดักลอบทำร้าย
battery (n.) การทำร้ายร่างกาย See also: การโจมตี, การต่อสู้
carve up (phrv.) เจตนาทำร้าย (คำสแลง) See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ Syn. cut up, slit up
damage (n.) การทำร้าย See also: การประทุษร้าย Syn. harm, hurt
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No one's gonna hurt youไม่มีใครจะทำร้ายคุณหรอก
He's the one that attacked meเขาคือคนที่ทำร้ายฉัน
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
I don't mean to hurt your feelingsฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
If you lay a finger on my son, you know now what'll happenถ้าขืนนายทำร้ายลูกชายฉันล่ะก็ นายก็จะได้รู้เดี๋ยวนี้แหล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
It would break his heartมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They heard an orderly went batshit on a patient,คอร์ลี่ ได้ยินเรื่องที่ คนคุม ทำร้าย ผู้ป่วย
They came in here and they assaulted me.พวกเขามา ที่นี่ และ พวกเขา ทำร้าย ฉัน
Are you saying right now that because of that revenge, you're going to use and hurt Gae In, for whom you claim to have sincere feelings?ที่นายกำลังพูดตอนนี้ เพราะการแก้แค้นนั่นใช่มั๊ย? นายกำลังใช้ และ ทำร้าย เกอิน, คนที่นายบอกว่ามีความจริงใจให้เนี่ยนะ?
Please don't let them hurt him.โปรดอย่าให้พวกมัน ทำร้าย เขานะ
Can you think of anyone who might've wanted to harm Greg?คุณพอจะนึกออกไหม ว่า มีใครต้องการ ทำร้าย เกร๊ก ?
Don't forget, assaulting a police officer.อย่าลืม ทำร้าย จนท. ด้วย
Creed realized he has a better chance of hurting Conlan to the body than to the head!ครีดตระหนักว่าเขามีโอกาสที่ดี ของ ทำร้าย คอนแลน ต่อร่างกาย มากกว่าที่จะหัว!
Charged with kidnapping, assault, and attempted murder of federal officers.ทำร้าย และพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งสองคนถูกพิจรณาว่า พกอาวุธและอันตราย
Hitting Galavan for refusing an alliance?ทำร้ายกาลาแวน เพื่อปฏิเสธการเป็นพันธมิตร?
Is to hurt people who screwed him over by going after their loved ones.ทำร้ายคนที่หักหลังเขา โดยตามล่าคนที่พวกเขารัก
Harming a person weaker than you doesn't take any special ability.ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าแลดูจะไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอะไรนะ
♪ The fight's at 9.ทำร้ายคนที่เรารัก เริ่มสู้สามทุ่ม
To hurt the people we love the most.ทำร้ายคนที่เรารักที่สุด
It was a bit of a stretch for me to expect that you would fit to someone's tastes willingly.ทำร้ายคนอื่น ในที่สาธารณะ นี่มันมากเกินไปแล้วนะ
Involuntary hold is a week.ทำร้ายคนโดยไม่เจตนาขังได้ 1 สัปดาห์
You'll hurt Boeun's feelings.ทำร้ายความรู้สึกโบอึนเปล่าๆ
Hurting Killian is not gonna heal your pain, Elyse.ทำร้ายคิลเลี่ยนไม่ได้ช่วยรักษา ความเจ็บปวดของคุณ อลิส
And that's never going to happen.ทำร้ายคุณจนกว่าพวกเขาจะมีฉัน และที่ไม่เคยเกิดขึ้น
I flogged the one-eyed snake.ทำร้ายงูที่มีตาเดียว
They hurt him bad. They hurt my friend.ทำร้ายจนอาการสาหัส เขาทำร้ายเพื่อนผม
My feelings are actually hurt.ทำร้ายจิตใจกันเกินไปแล้วนะ
You're gonna run, aren't you?ทำร้ายจิตใจมากนะเนี่ย
♪ Hit me with the worst you got and knock me down. ♪ทำร้ายฉันด้วยสารพัดวิธี ให้ฉันปางตาย
Can't hurt me. Can't hurt me.ทำร้ายฉันไม่ได้หรอก ทำร้ายฉันไม่ได้...
Struck Dr Lecter in the back of the head.ทำร้ายดร.เล็กเตอร์ที่ศรีษะ
This was all sort of a stupid mistake, and as you said yourself, it wasn't severe.ทำร้ายตัวเอง นี่คือความผิดพลาด และอย่างที่คุณพูดไป มันไม่ได้ร้ายแรง
Why not? Good night,ทำร้ายตัวเองอย่างไร้เหตุผลบ่อยแค่ไหน
Beat a guy into a coma with a baseball bat. That's great.ทำร้ายถึงขั้นโคม่า ด้วยไม้เบสบอล นั้นเยี่ยมไปเลย
Don't. Hurting her again and again and again.ทำร้ายท่านอีกครั้ง และอีกครั้งและอีกครั้ง
Hurt anyone that gets in your way?ทำร้ายทุกคนที่ขวางทาง
I attacked two backpackers.ทำร้ายนักท่องเที่ยวสองคน
Eye assault, and other gross thingsทำร้ายนัยน์ตา, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Aggravated assault is a second-degree felony in this state, mister...ทำร้ายบุคคลอื่น เป็นความผิดร้ายแรงในรัฐนี้นะคุณ...
He knocked me out and took it back, and then he tried to kill me.ทำร้ายผมแล้วเอาหลักฐานไป แล้วก็พยายามจะฆ่าผมด้วย
It's against my code to hurt a woman.ทำร้ายผู้หญิง มันฝืนกฏของข้าเอง
Abuser of women, asshole, but not a killer,ทำร้ายผู้หญิง ไอ้ทุเรศ แต่เขาไม่ใช่นักฆ่า
Hitting women and children?ทำร้ายผู้หญิงกับเด็ก?
Hurt a woman?ทำร้ายผู้หญิงเนี่ยนะ?
Hurts them and not us?ทำร้ายพวกมันแต่ไม่มีผลกับเรา
Harm them?ทำร้ายพวกเขางั้นหรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำร้าย
Back to top