ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต๊อกต๋อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต๊อกต๋อย*, -ต๊อกต๋อย-

ต๊อกต๋อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๊อกต๋อย (adj.) shabby See also: shoddy, seedy, dilapidated, ragged, threadbare Syn. ซอมซ่อ, กระจอก Ops. สูงส่ง, หรูหรา, ฟู่ฟ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are so fully wrong, cocksmoker. This is official issue.ผิดแล้วล่ะ ไอ้ต๊อกต๋อย นี่เป็นแบบฉบับของแท้
I have a meeting in there and I don't wanna carry that looking smalltime.ผมมีนัดที่นั่น ผมไม่อยากหิ้วไป มันจะดูต๊อกต๋อย
WASHED-UP BAND, CRAPPY SO-CALLED ART GALLERY.ล้างเครื่องของวงตัวเองใหม่ งานศิลป์ต๊อกต๋อย ที่เรียกว่าแกลลอรี่นั่น
You're trying to tell me a rookie FBI agent overpowered and killed the three of them?นี่พวกนายกำลังจะบอกว่า ไอ้เอฟ.บี.ไอ.ต๊อกต๋อยนั่น มันเก่งถึงขนาด ฆ่า3คนนั่นได้เลยหรอ?
You're too good to be playing outside a chain electronics store.พวกคุณดีเกินไปที่จะมาเล่นแบบนี้ ต๊อกต๋อยอยู่หน้าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
He was a lovely man and very supportive of young artists like me.เค้าเป็นคนน่าีัรักนะคะ เค้าคอยสนับสนุนศิลปินต๊อกต๋อยอย่างฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต๊อกต๋อย
Back to top