ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนเที่ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนเที่ยง*, -ตอนเที่ยง-

ตอนเที่ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนเที่ยง (n.) noonday See also: noon, midday, noontime Syn. ตอนกลางวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
siesta(ซิเอส'ทะ) n. การพักเที่ยงหรือการงีบหลับตอนเที่ยง ,การนอนกลางวัน, Syn. nap,afternoon rest
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ring in the New Year (idm.) ฉลองปีใหม่ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม
siesta (n.) การงีบหลับตอนเที่ยง See also: การนอนกลางวัน Syn. doze, nap, rest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're terminating life support tomorrow at noon, while the girls are in school.เราจะถอดเครื่องช่วยชีวิตวันพรุ่งนี้ ตอนเที่ยง ตอนที่เด็กๆ ไปโรงเรียน
Cafeteria,noon,you and me.ที่โรงอาหาร ตอนเที่ยง เธอกับฉัน
I will be at the South Street seaport everyday, midday, when the sun is highest in the sky.ผมจะไปอยู่ที่ท่าเรือ south street ทุกวัน ตอนเที่ยง ๆ ช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงสุดบนฟ้า
Every day at lunchtime, she'd say to me,ทุกวัน ตอนเที่ยง แม่หลานจะพูดว่า
Come at noon. Bring nothing else and no one else.ตอนเที่ยง มาตัวเปล่าและตัวคนเดียว
At noon, the train arriving from Busan, in the second carriage.ตอนเที่ยง,ขบวนรถไฟจากปูซาน, ตู้ที่ 2
At midnight, I blow you all up.ตอนเที่ยงคืน ฉันจะระเบิดพวกแกให้หมด
At midnight, there is a shift change in the security of both buildings.ตอนเที่ยงคืนยามของทั้งสองตึกจะมีการเปลี่ยนเวร
At midnight, I'll be alone with her in the park.ตอนเที่ยงคืนวันนั้น ผมจะอยู่กะเธอสองคนในสวนสนุก
Wake me at noon.ตอนเที่ยงปลุกฉันด้วยนะ
Brunch tomorrow at the palace.ตอนเที่ยงพรุ่งนี้ที่พาเลซ
At lunch we mixed together two cans of soup and Julie talked about Derek.ตอนเที่ยงเรากินซุปไปสองกระป๋อง จูลี่เล่าเรื่องดีเร็กให้ฟัง
By noon, Ace and Eyeball had told their secret to everybody in the gang.ตอนเที่ยงเอ็ซและอายบอลได้บอก ความลับกับเพื่อนทุกคนในแก๊ง
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี...
The sheriff will be here at noon!นายอำเภอจะมาถึงตอนเที่ยง
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
"And at noon, she met her subjects again, this time as their queen."และในตอนเที่ยง บัตเตอร์คัพออกพบประชาชนอีกครั้ง ในฐานะองค์ราชินี
"At noon, she met her subjects again, this time as their queen."ในตอนเที่ยง บัตเตอร์คัพออกพบประชาชนอีกครั้ง ในฐานะองค์ราชินี
I can give you $100, but that's it.ฉันจะไปเล่นในควีนส์ตอนเที่ยง คงให้นายได้ 100 นึง
An express came at twelve last night, just as we were all gone to bed.จดหมายด่วนมาถึงเมื่อวานตอนเที่ยงคืน ซึ่งเป็นตอนที่เราเข้านอนกันแล้ว
They're delivering the rest at noon.พวกเขากำลังส่งมอบส่วนที่เหลือในตอนเที่ยง
You really came to get meพรุ่งนี้ฉันจะมารับเธอตอนเที่ยงคืน
You know what you aughta do is you oaughta come over to my trailer during lunch time.แกรู้มั้ยว่าแกจะต้องทำอะไร? แกต้องไปที่รถเทรลเลอร์ของฉันตอนเที่ยง
I have an important meeting this afternoon.พ่อมีประชุมสำคัญตอนเที่ยงนี้
Hi, this is SWB lunch broadcast on November 25.หวัดดี นี่คือการออกอากาศตอนเที่ยง วันที่ 25 พฤษจิกายน
This is SWB lunch broadcast on November 28.-นี่คือออกอากาศเอสดับเบิลยูตอนเที่ยง -วันที่ 28 พฤษจิกายน
You don't have lunch-broadcast.เธอไม่มีการออกอากาศตอนเที่ยง
The school wasn't the same without your lunch broadcast.โรงเรียนไม่เหมือนเดิม เมื่อไม่มีการออกอากาศตอนเที่ยงของคุณ
I need them. Okay. Um, great, well, I'll call him after lunch, then.โอเค ดีค่ะ ฉันจะโทรหาเขาตอนเที่ยงละกัน
Remember, it all ends at midnight.จำไว้ว่า เวทย์มนต์จะหมดตอนเที่ยงคืน
I will be, kind of, at midnight.ฉันต้องไปตอนเที่ยงคืน
But I want to be back on that sled tomorrow by noon.จากนั้น ผมจะลากคุณ กลับมาที่เลื่อนตอนเที่ยง
It's scary to run into an ugly girl like you at night.เจอผู้หญิงอัปลักษณ์ตอนเที่ยงคืนน่ากลัวจะตาย
Well, I whipped out my dick in class, stole the principal's car, and then I fucked a lunch lady.คือ ฉันขัดจรวดในห้องเรียน โขมนรถครูใหญ่ และจำจี้กับสาวๆตอนเที่ยง
I just have to be back by midnight to give Edie her pills.แต่ผมต้องกลับตอนเที่ยงคืน เพื่อป้อนยาให้อีดี้
Well,what are you doing at lunch?ก็ดี ตอนเที่ยงเธอทำอะไร
I ended up seeing my sponsor today at lunch.ผมถึงกับต้องไปเจอผู้สนับสนุน วันนี้ตอนเที่ยง
A long walk in the middle of the night.ไกล แล้วก็ไม่เหมาะที่จะเดิน โดยเฉพาะตอนเที่ยงคืนแบบนี้.
Shut down till midday.พักงานจนถึงตอนเที่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนเที่ยง
Back to top