ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกตะลึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกตะลึง*, -ตกตะลึง-

ตกตะลึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกตะลึง (v.) be stunned See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked
ตกตะลึง (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) be dazed See also: be stunned Syn. นิ่งงัน, ตะลึง
English-Thai: HOPE Dictionary
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
tremendous(ทรีเมน'เดิส) adj. ใหญ่โตมาก,อย่างยิ่ง,มากมาย,น่ากลัว,น่าตกตะลึง,ยอดเยี่ยม., See also: tremendousness n., Syn. prodigious,huge,enormous,wonderful
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
English-Thai: Nontri Dictionary
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aghast (adj.) ตกตะลึง
struck dumb (phrv.) ตกตะลึง See also: ประหลาดใจมาก Syn. strike dumb
benumb (vt.) ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง) Syn. freeze
consternation (n.) ความรู้สึกตกตะลึง See also: ความตกใจ Syn. shock, alarm, terror
horror-stricken (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน Syn. horror-struck
horror-struck (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน
mesmerically (adv.) อย่างตกตะลึง
mesmerise (vt.) ทำให้ตกตะลึง See also: ทำให้ดื่มด่ำ Syn. spellbind, fascinate Ops. bore
mesmerize (vt.) ทำให้ตกตะลึง See also: ทำให้ดื่มด่ำ Syn. spellbind, fascinate Ops. bore
paralyze (vt.) ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง) Syn. freeze, benumb
petrify (vt.) ทำให้ตกตะลึง (เพราะความกลัว) See also: ทำให้ตัวแข็งทื่อ (เพราะความกลัว) Syn. dumbfound, frighten, startle Ops. calm, soothe, comfort
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน
Kitana thought to find the truth, and return to the only place where the past could yet reveal itself.ตกตะลึงด้วยความจริงที่ว่า ทั้งชีวิตของนางอยู่กับเรื่องหลอกลวง คิตานา คิดที่จะค้นหาความจริงให้ได้
It is shocking new evidence.เป็นหลักฐานใหม่ตกตะลึง
Why haven't you dazzled us with these philosophical speculations of yours?ทำไมนายไม่แสดงปรัชญาอันล้ำลึก ให้พวกเราได้ตกตะลึงกันอีกล่ะ
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Seriously, guys, prepare to be amazed.เตรียมตัวเข้าไว้ หนุ่มๆ นี่จะทำให้พวกคุณตกตะลึง
They want someone who's gonna make their eyeballs roll back in their head.พวกเธอต้องการใครสักคนที่จะทำให้เธอตกตะลึง
# We can rock, we can shock Any time we likeเราเยี่ยมได้ เราทำให้ตกตะลึงได้ ทุกเวลาที่เราต้องการ
My God, it is a standing Liberty 1929 and it is almost cool.เป็นไม่ไม่ได้ \ นี่มันเทพีสันติภาพรุ่นปี 1929 เลยนะ งั้นมันก็น่าตกตะลึงมาก
Actions of Sa Woo, his closest friend, who had come to rescue him, shocks Hyun Jun.การมาของซาวู เพื่อนสนิทของเขา ที่คิดว่าจะมาช่วย... ทำให้ฮยุนจุนต้องตกตะลึง..
Nations around the world reeling from this morning's announcement possibly the most significant event in recent history.ทุกประเทศทั่วโลก ยังคงตกตะลึงกับแถลงการณ์เมื่อเช้า... ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
And as night falls on a stunned capital, as police, ambulance and fire crews respond to 999 calls in full body armour, Corinne Day has been talking to Detective Chief Inspector John Luther.และเมื่อคืนนี้ตกเป็นข่าวตกตะลึงกันทั้งเมืองหลวง ตำรวจ รถพยาบาลฉุกเฉินและนักดับเพลิงที่ได้รับแจ้งจาก 999 - ใส่เสื้อเกราะกันกระสุน คอรีนน์ เดย์
Well, this is a Scary one. Lots of attention.ก็ดี นี่คงเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึง เรียกความสนใจได้มากเลยทีเดียว
The songwriter's shocking confession\ คำสารภาพของนักแต่งเพลงที่ทำให้ตกตะลึง
I'm going to pick a woman that will freak you out and marry her. What?ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณต้องตกตะลึง
Suddenly... - It was another skip.ถึงเวลาแล้ว ที่จะทำให้โลกเสรีตกตะลึง โดยทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องซะที
She's petrified. We have to get in.เธอตกตะลึง เราต้องเข้าไปช่วย
Why are you so aghast?ทำไมเจ้าถึงตกตะลึงนักล่ะ
♪ Must be surprising, I'm just surmising ♪ ♪ I win, thrive, soar, higher ♪ ♪ Higher, higher, more fire ♪ ♪ I came to win ♪#ต้องตกตะลึง เหมือนที่ฉันคะเนไว้# #ฉันจะชนะ รุ่งโรจน์ และเหินบินให้สูงเสียดฟ้า# #สูงขึ้น สูงไปจนเสียดฟ้า#
I want the footage to shock the public out of their complacency, you understand?ฉันอยากได้ฟุตเทจที่ทำให้สาธารณชนตกตะลึง ตื่นจากความพึ่งพอใจเสียที พวกคุณเข้าใจใช่ไหม
The squalor, the filth, the decay of this institution is a shocking indictment of the abandonment of her most needy by the state of Massachusetts.ความสกปรก ความโสมม ความเสื่อมลงของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่น่าตกตะลึง
Earlier today, schoolchildren at the Boston aquarium were stunned when an unidentified man suddenly appeared in the seal tank.วันนี้ กลุ่มเด็กนักเรียนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในบอสตัน ต่างตกตะลึงเมื่อชายนิรนาม จู่ๆก็ปรากฏขึ้นกายขึ้นในแท็งแมวน้ำ
Hey, apropos of nothing, what's that sound you make when you see something shocking?ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เธอทำเสียงยังไงนะตอนที่ตกตะลึง?
But he also discovered something shocking a rapid rise, unprecedented in human history in the overall level of CO2, one that has continued ever since.แต่เขายังค้นพบบางสิ่ง บางอย่างที่ตกตะลึง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, เป็นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในระดับโดยรวมของ ซีโอ2,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกตะลึง
Back to top