ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซ้ำซาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซ้ำซาก*, -ซ้ำซาก-

ซ้ำซาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ำซาก (adv.) repetitiously See also: again and again, repeatedly Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่
monotonous(มะนอท'ทะเนิส) adj. ซ้ำซาก,ซ้ำกัน,น่าเบื่อ,มีเสียงเดียว., See also: monotonousness n., Syn. tedious ###A. varied
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก,ความซ้ำซาก,ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก,จำเจ, See also: platitudinous ness n.
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance,superfluity
English-Thai: Nontri Dictionary
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
monotonous(adj) น่าเบื่อ,ซ้ำซาก
monotony(n) ความน่าเบื่อ,ความซ้ำซาก
platitude(n) คำพูดซ้ำซาก
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
truism(n) ข้อความที่เป็นจริง,ข้อความซ้ำซาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hack (adj.) ซ้ำซาก See also: จำเจ, น่าเบื่อ
platitudinous (adj.) ซ้ำซาก See also: จำเจ Syn. commonplace, trite, dull
routine (adj.) ซ้ำซาก See also: จำเจ, น่าเบื่อ Syn. boring, humdrum
harp on (vt.) พูดซ้ำซาก See also: ย้ำ Syn. nag, repeat
invariability (n.) ความซ้ำซาก See also: ความจำเจ Syn. likeness
monotony (n.) ความซ้ำซาก See also: ความจำเจ Syn. invariability, likeness
platitude (n.) คำพูดซ้ำซาก Syn. banality
platitude (n.) ความซ้ำซาก See also: ความจำเจ
poor-mouth (sl.) บ่นซ้ำซากเรื่องความจน / มีเงินน้อย
recidivism (n.) การทำผิดซ้ำซาก See also: การทำผิดจนเป็นนิสัย Syn. relapse
redundant (adj.) ซึ่งใช้คำซ้ำซาก Syn. iterative, repeated, tautological
same old story (sl.) เรื่องซ้ำซาก See also: สิ่งที่เกิดบ่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Outrageous! You're nothing but a mad scientist!แค่นักวิทยาศาสตร์บ้าที่ใช้งาน ซ้ำซาก
I have a very monotonous life.ฉันมีชีวิตที่ซ้ำซากมาก
Why harp on it?ก็ไม่รู้จะพูดซ้ำซากไปทำไมกัน ?
Can you get any more trite or boring than that?มีอะไรซ้ำซากน่าเบื่อกว่านี้มั้ย
Always the same narrow people, the same mindless chatter.ผู้คนซ้ำซากในวงแคบๆ คุยกันเรื่องไร้สาระ
Of course I know it's gone. You remind me every day.ต้องรู้สิ ก็แม่บอกซ้ำซากอยู่ทุกวัน
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร
That book was written by a bunch of stupid girls who make up rumors because they're bored with their own lame lives.สมุดบ้านั่น แค่ถูกใครบางคนแต่งขึ้น เด็กผู้หญิงโง่ๆซักคน ที่สร้างข่าวลือ เพราะพวกหล่อนเบื่อหน่าย กับชีวิตซ้ำซากของพวกหล่อน
I don't mean to harp guys but but have just passed another snack bar and I am starving.ผมไม่อยากพูดซ้ำซากหรอกนะ แต่ว่าช่วยส่งของกินอะไรก็ได้ให้หน่อยได้มั้ย / ผมหิว
You're such a y-chromosome cliche.พี่นี่ซ้ำซากเหมือนพวกโครโมโซม วาย
People just get sick and tired of a moment's silence at a ball game.คนดูเริ่มเซ็งอะไรที่ซ้ำซาก
Going through my ordinary life I kept waiting...ผมดำเนินชีวิตของผมไปอย่างซ้ำซาก ผมก็เฝ้ารอ...
Boredom mostly.ความซ้ำซากจำเจน่ะค่ะ
Why does this keep happening?ทำไมสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นซ้ำซาก?
The demon stuff was getting kind of old.เรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจมันค่อนข้างซ้ำซาก
Don't you think that would be a little...redundant?นายไม่คิดว่ามันจะ ซ้ำซากไปหน่อยหรอ?
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ
I eat standing up, I've been reading the same article in People for a month.ฉันต้องยืนกินข้าว ต้องอ่านเรื่องในพีเพิล ซ้ำซากมาทั้งเดือน
And I know that you think I'm a bad person... because I remain unmoved by your nattering of trite platitudes to your ill-shapen students... about how the human condition can be improved by, yes, singing about it.ฉันรู้ นายคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดี เพราะฉันไม่เห็นด้วย เวลานายพูดซ้ำซาก กับเด็กของนายเรื่อง จะเลื่อนสถานะทางสังคม ด้วยการร้องเพลง...
Well, same old story for the 1st Marines.เราหน่วย 1 ก็ทำอะไรซ้ำซากเหมือนเดิมอยู่เรื่อย..
I will tolerate no reenacting,คือฉันจะไม่ทนต่อพฤติกรรมซ้ำซาก
With the infinite supply of leather jackets,ที่มาพร้อมเสื้อแจ็กเก็ตหนังซ้ำซากนั่น
I don't want a repeat of this, irina.ฉันอยากไม่อยากจะพูดซ้ำซากหรอกนะ เอริน่า
Well, "killed him dead" is redundant.อืมม "ทำให้เขาเสียชีวิต" เป็นการใช้คำซ้ำซาก
Not to seem redundant, but is this going somewhere?ฟังดูไม่ซ้ำซากเท่าไหร่ แต่แล้วยังไงล่ะ
And your lesson plans are boring and repetitive.แล้วแผนการสอนของคุณก็น่าเบื่อและก็ซ้ำซากมาก
I realize this is a useless platitude, but if there's anything that we can do, please don't hesitate to tell us.อย่าคิดว่าที่ผมพูดนี่ซ้ำซากเลยนะครับ แต่ถ้ามีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้ ให้บอกเราเลยนะครับ
How many times do you have to make the same mistake to realize it's not going to work out?จะต้องกี่ครั้งที่เธอ ทำผิดซ้ำซาก ที่จะสำนึกว่ามันไม่มีทางสำเร็จไปได้?
Didn't you get enough of this cliquey crap in high school?แค่เจอเรื่องซ้ำซากพวกนี้สมัยเรียนยังไม่พออีกเหรอ
I wish. A clique requires friends.หวังว่าน่ะสิ เรื่องซ้ำซากจะเกิดขึ้นน่ะต้องมีเพื่อน
I know that I'm new at this, but what I lack in experience I make up for in cliches.ผมรู้ผมยังใหม่ ขาดประสบการณ์ ผมจึงจะชดเชยให้ด้วยความซ้ำซาก
What are you, like-- like broken records?อะไรกันพวกคุณ... เหมือนแผ่นเสียงตกร่องหรือไง พูดซ้ำซากๆน่ารำคาญ
Cars are the basements of horror movie clichés.อยู่บนรถเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญที่ซ้ำซาก
How does this keep happening?มันเกิดขึ้นซ้ำซากได้ไง ลูกฉลาดสุดในบ้าน
I think recidivism rates paint a bleak picture.ผมว่าอัตราการทำผิดซ้ำซาก บอกไม่ให้เราคาดหวังสูง
Insane is doing the same thing over and over again when it gets you nowhere.บ้าก็คือ ทำผิดแบบเดิมซ้ำซาก และมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
Simultaneously, a festival of cloying clichés.ในเวลาเดียวกันนั้น เทศกาลแห่งคำเยินยอซ้ำซาก
Edward Kovach-- Repeat felon, spouse abuser, whose wife she's taken a keen interest in protecting.เอ็ดเวิร์ด โคแวค-- ผู้กระทำผิดซ้ำซาก กระทำทารุณคู่สมรส ซึ่งภรรยาของเขาได้รับความสนใจ เป็นพิเศษในการปกป้อง
Everything's the same tired story with you.เบื่อเรื่องโกหกซ้ำซากของเธอ
♪ Washed up and ranting about the same old bitter things ♪# ล้มเหลวและโวยวายถึงแต่เรื่องขมขื่นซ้ำซาก #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซ้ำซาก
Back to top