ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดสุดยอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดสุดยอด*, -จุดสุดยอด-

จุดสุดยอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดสุดยอด (n.) peak See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex Syn. จุดสูงสุด
จุดสุดยอด (n.) climax See also: orgasm
English-Thai: HOPE Dictionary
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish
culmination(คัลมะเน'เชิน) n. การบรรลุถึงสุดยอด,จุดสุดยอด, Syn. zenith,apex
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
height(ไฮทฺ) n. ความสูง,เนินเขา,ภูเขา,จุดสุดยอด
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
masturbation(แมสเทอเบ'เชิน) n. การกระทำกามอัตโนมัติ,การกระตุ้นอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด., See also: masturbational adj. masturbatory adj.
meridian(มะริด'เดียน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วงกลมสมมุติ'ที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นผิวโลก,ครึ่งวงกลมดังกล่าวที่อยู่ระหว่างขั้วโลกทั้งสอง,สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด,จุดสุดยอด.
orgasm(ออร์'แกซซึม) n. จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ, See also: orgasmic,orgastic adj.
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinnacle (n.) จุดสุดยอด See also: จุดสูงสุด Syn. peak, summit, zenith Ops. bottom, nadir
zenith (n.) จุดสุดยอด See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด Syn. top, pinnacle, summit
orgasm (n.) จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ
come (sl.) ถึงจุดสุดยอด Syn. cum
cum (sl.) ถึงจุดสุดยอด Syn. come
peak (vt.) ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด See also: ขึ้นถึงขีดสุด Syn. move up, rise
pinnacle (vt.) เป็นจุดสุดยอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
AN ORGASM? - AN ORGASM? !จุดสุดยอดเหรอ จุดสุดยอด!
He was making me come.เขากำลังทำให้ฉันถึงจุดสุดยอด
Who knows if I'll ever come again?ใครจะรู้ ว่าฉันจะถึงจุดสุดยอดได้อีกเมื่อไหร่?
How about Kevin Franks and the Case of the Killer Orgasm?แล้วเรื่องเควิน แฟร็งค์ และกรณีของฆาตกรถึงจุดสุดยอดล่ะ?
Multiple orgasms!ถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้ง
As long as you do not promise I will not be in chaosผมคิดว่า ผมสามารถทำให้คุณถึงจุดสุดยอดได้ทุกครั้งเลย
Just get me to a motel room... run me a very hot bath... and be prepared to provide me with a lot of orgasms.เพียงแค่ได้รับฉันไปห้องพักโรงแรม ... ทำงานฉันอาบน้ำร้อนมาก ... และเตรียมที่จะให้ฉันมีจำนวนมากถึงจุดสุดยอด
I'll be back on top again.ฉันจะกลับขึ้นสู่จุดสุดยอดอีกครั้ง
At the top. Where the air is crisp.บนจุดสุดยอด ที่ๆอากาศสดชื่น
Like having an orgasm, my whole body tingled.เหมือนถึงจุดสุดยอดเลย มันเสียวซ่านไปหมดทั้งตัว
When guys ejaculate, they lose protein.เมื่อผู้ชายถึงจุดสุดยอด ก็จะสูญเสียโปรตีนออกมา
Ejaculating is like running a lap around the track... or playing hoops for 15 minutes...การถึงจุดสุดยอด ก็เหมือนการวิ่งไปตามลู่วิ่ง... หรือเล่นกีฬาเป็นเวลา 15 นาที...
It sounds like the metaphor for the body as it orgasms.มันฟังเหมือนกับคำอุปมาของร่างกาย และการถึงจุดสุดยอด
And "endless space" could represent the infinite possibilities that open for you when you climax.และคำว่า "ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต" อาจจะหมายถึง ความเป็นไปได้ของทุกสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณถึงจุดสุดยอด
You're gonna cum for me?จะถึงจุดสุดยอดแล้วยัง
That's 'cause it was an orgasm.นั่นก็เพราะว่ามันคือจุดสุดยอดไง
And you had to fake an orgasm just so he wouldn't catch on.แล้วคุณก็ทำเป็นว่าคุณถึงจุดสุดยอด แล้วเค้าก็จับไม่ได้
Have you ever had an orgasm?แล้วนี่พี่เคยถึงจุดสุดยอดกับเข้าบ้างหรือเปล่าล่ะ?
I'll tell you what an orgasm isฉันจะบอกให้ว่าจุดสุดยอดเป็นยังไง
I heard they had to pump the cum out of her stomach. Hey, Mikey, how's your mom doing?ฉันได้ยินว่าพวกนั้นโยกขึ้นโยกลง จนถึงจุดสุดยอดกับพี่แกเลย เฮ้ ไมกี้ แล้วแม่ของแกล่ะเป็นยังไง
And last night we consummated our relationship, which is to say that I had sex...และเมื่อคืน เราก็ไปถึงจุดสุดยอดของความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งก็คือ ผมมีเซ็กซ์ ใช่ เรามี...
[Xiong: you fucked with your neighbor, was it high?[เซี่ยง : เธอมีอะไรกับเพื่อนบ้านถึงจุดสุดยอดมั้ย Mark :
Were you high? ]เธอถึงจุดสุดยอดมั้ย]
I don't want you to get all mooshie and gooey on me after I give you the best orgasm you've ever had in your life.ฉันไม่อยากจะให้เธอรู้สึกระส่ำ หลังจากที่ฉันทำให้เธอ ถึงจุดสุดยอดที่ดีที่สุดที่เธอจะเคยมีในชีวิตเลยแหละๆ
Like an orgasm.เหมือนกับการถึงจุดสุดยอด
HAVE YOU EVER ACCIDENTALLY GIVEN A WOMAN...นายเคยเผลอไปทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไหม
ENOUGH FOR TWO ORGASMS.มากพอสำหรับจุดสุดยอดสองครั้งเลยละ
That my ssages were giving a woman orgasms,ว่าการนวดของผมทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ละก็
No! He's giving her orgasms? !ว่าเขาทำให้เธฮถึงจุดสุดยอด
He's giving her orgasms? !เค้าทำให้เธอถึงจุดสุดยอดหรอ?
Says the man who massaged her into an orgasm.ผู้ชายที่นวดเธอจนถึงจุดสุดยอด
You're easily the most successful person I know, so I figured why not start at the top, right?คุณได้มันมาอย่างง่ายดายที่สุด จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผมรู้ ดังนั้นทำให้ผมคิดว่าทำไมคุณไม่อยู่บนจุดสุดยอดละ ใช่ไหมครับ?
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา
Word on the street is you never had an orgasm.เพราะเธอไม่เคยถึงจุดสุดยอดน่ะสิ
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย
And a foggy memory of two bland orgasms.และก็ยังความทรงจำลางๆ เกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดอันจืดชืด 2 ครั้งด้วยกัน
I've been responsible for my own orgasms since 1982.ฉันช่วยตัวเองถึงจุดสุดยอด มาตั้งแต่ปี 1982 แล้ว
I'm driven to excellence.ฉันต้องการไปให้ถึงจุดสุดยอด
Does volunteering for a scientific experiment in which orgasm was achieved by electronically stimulating the pleasure centers of the brain count?แล้วอาสาสมัครเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ถึงจุดสุดยอดด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อเร้าให้เกิดความพึงพอใจ ตรงศูนย์กลางของสมอง ถูกนับรวมด้วยไหม?
Or faked an orgasm just to make him stop?หรือแกล้งถึงจุดสุดยอดเพื่อให้เขาหยุดซักที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดสุดยอด
Back to top