ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำราม*, -คำราม-

คำราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำราม (v.) growl See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster Syn. ขู่คำราม
English-Thai: HOPE Dictionary
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
gnar(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม
gnarl(นาร์ล) n. คำราม,ปุ่ม,ปุ่มบนต้นไม้,ตาไม้
gnarr(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม
growl(โกรล) v. คำราม,บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl,grumble
growler(โกร'เลอะ) n. ผู้คำราม,สิ่งที่คำราม,สัตว์ที่คำราม
grumble(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) บ่น,คำราม,ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine,complain,whine
roar(รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl,yell
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing,booming
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำราม,การขู่คำราม,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น,ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม,เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน,ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
growl(n) เสียงคำราม,การคำราม
roar(n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
yowl(n) เสียงคำราม,เสียงครวญคราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnarl (vi.) คำราม Syn. snarl, growl
growl (vi.) คำราม See also: ขู่คำราม Syn. howl, snarl
growl (vt.) คำราม See also: ขู่คำราม Syn. howl, snarl
grumble (vi.) คำราม Syn. snarl, gnarl
roar (vi.) คำราม See also: แผดเสียง Syn. bawl, bellow
growl out (phrv.) คำรามด้วยความโกรธ See also: บ่นด้วยความโกรธ
grunt (vi.) คำรามเสียงออกจมูก See also: เห่า, ตะคอก Syn. grumble, numble Ops. articulate
numble (vi.) คำรามเสียงออกจมูก See also: เห่า, ตะคอก Syn. grumble Ops. articulate
bellow (vi.) ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow (n.) เสียงคำราม Syn. howl, yell Ops. whisper
growl (n.) เสียงคำราม See also: การคำราม
roar (n.) เสียงคำราม Syn. bawl
snarl (n.) เสียงขู่คำราม See also: เสียงคำราม, เสียงเห่า Syn. growl, gnarl
snarl at (phrv.) ขู่คำรามใส่ (สัตว์) See also: ขู่ใส่, คำราม
yell (n.) เสียงคำราม Syn. howl Ops. whisper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He must participate.เห่า คำราม ต้องมีส่วนร่วมในฝูงสิ!
(PHIL GRUNTING AND STU SCREAMING)PHIL คำราม STU และกรีดร้อง)
(GROWLING) (HOWLING IN PAIN)คำราม) HOWLING ในความเจ็บปวด)
(GRUNTING) I told you not to let anyone in!คำราม) ผมบอกคุณ จะไม่ปล่อยให้ใครใน
Like, you were trying to be sexy?คำรามแบบเซ็กซี่ๆน่ะเหรอ?
Moan, you know? Like, sex noises.คำรามโหยหวน เหมือนหนังโป้หน่ะ
How about giving my babies an encore!คำรามให้ลูกๆฉันดูอีกรอบหน่อยสิ!
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!
He couldn't have identified the voice with the el roaring by.เขาไม่ได้ระบุเสียงกับเอคำรามโดย
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง
[FRANK GRUNTS] [inhales DEEPLY][FRANK คำราม] [lNHALES ลึก]
Pumpkins scream in the dead of nightราชาฟักทองคำรามลั่นในค่ำคืนแห่งความตาย
[ Grunting, Yelling Continue ][คำรามตะโกน Continue]
[ Loud, Rhythmic Grunting Continues ][ดังลีลาคำรามอย่างต่อเนื่อง]
I´m sure that, normally, people just quiver at the very sound of your voice.ชาวบ้านคงตัวสั่นเมื่อได้ยินแกคำราม
Hey, kid, let's rumble!เฮ้, ไอ้หนู,ไหนลองคำรามมาซิ
It's the Lion's Roar!มันคือวิชาสิงโตคำราม!
Who knew the Lion's Roar really exists?ใครจะไปรู้ว่าวิชาสิงโตคำรามมันจะมีอยู่จริง
I didn't know the Lion's Roar could be done with a speaker!ไม่นึกเลยว่าราชสีห์คำราม บวกกับระฆังยักษ์จะได้ระบบเสียงดอลบี้
( grunts ) This is between me and your brother.(คำราม) นี่มันเรื่องระหว่างฉัน กับน้องของคุณ
It's seniours day, you know. I have to roar extra loud.เป็นวันที่หนักเลยล่ะ /ฉันต้องคำรามเสียงดังเป็นพิเศษ
I free ball, ladies.(เสียงคำราม) ผมจะโชว์ละน่ะ สาวๆ
Imagine, the last thing you know on God's green earth is the roar of the kraken and the reeking odour of a thousand rotting corpses.สิ่งโสมมที่สุด ที่ไม่เคยได้พบเจอเลย.. บนพิภพเส็งเคร็งนี้ หากมันคำรามเมื่อใด..
(Mohinder) For all his bluster, it is the sad province of Man that he cannot choose his triumph.(โมฮินเดอร์) สำหรับเสียงคำรามของเขาเอง, มันเป็นความเศร้า นั่นเขาไม่สามารถเลือกชัยชนะของเขาได้
You're not gonna do this.คุณจะต้องไม่ทำอย่างนี้\ (ขู่คำราม)
[ Growling Continues ](เสียงคำรามดังติดต่อ)
[ Quiet Growl ](เสียงคำรามกึกก้อง) [Subtitle files] Original=Prey[2007]DvDrip.AC3[Eng] -axxo.srt Translated=Prey[2007]DvDrip.AC3[Tha] -axxo.srt [Movie file] Movie
Or i give carlos a little smack, and she growls.พฉันตะคอกคาร์ลอสหน่อยเดียว มันก็คำรามใส่ชั้น
Sometimes... you grunt.บางครั้ง... เราคำรามน่ะ
A grunting' sound? Like a farm animal?เสียงคำราม เหรอ เหมือนสัตว์ในฟาร์มเหรอ
Just breathe, Casey, breathe. Breathe... or growl.หายใจลึก ๆ เคซี่ย์ ลองคำรามดูก็ได้
Light and shade., whisper to the thunder.แสงและเงา เสียงกระซิบไปจนถึงสายฟ้าคำราม
Because your adversary, the devil, waltzes about as a roaring lion!เพราะศัตรูของเจ้า ปีศาจ ดาหน้าเข้ามาอย่างสิงโตคำราม
The roar of the engine. It just, tickles me.ตอนเครื่องยนต์คำราม มันช่างจั๊กจี้
(BOTH grunting)ทั้งคู่ คำรามทำเสียงฮึดฮัด
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino...ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม
Tell me who the Intersect is, Cole and the pain can end.บอกฉันมาว่าใครคืออินเตอร์เซ็ค โคล (คำราม) จะได้ไม่ต้องเจ็บอีก
We got to work on that growl.เราต้องพึ่งเสียงคำรามนั่นแล้ว
[raspy breathing, growling][เสียงหายใจแหบพร่า, เสียงคำราม]

คำราม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
唸る[うなる, unaru] Thai: คำราม English: to groan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำราม
Back to top