ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโศกเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโศกเศร้า*, -ความโศกเศร้า-

ความโศกเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความโศกเศร้า (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความเศร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
woebegoneness (n.) ความโศกเศร้า
woefulness (n.) ความโศกเศร้า Syn. depression
lament (n.) ความโศกเศร้าเสียใจ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ
grievously (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely
woebegone (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ Syn. distressed, sorrowful Ops. happy, joyful
woeful (adj.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous Ops. happy, joyful
woefully (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely, grievously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm tired of dealing with murders and victims and sadness and pain.ฉันเหนื่อยในการรับมือกับฆาตกร เหยื่อ ความโศกเศร้า และความเจ็บปวด
So he returns to feed off the grief he's caused by blinding his victims.จากนั้นเขาจะกลับมากิน ความโศกเศร้า โดยเขาจะ ทำให้เหยื่อตาบอด
Tragic was the way Adam followed her dark highness around like a puppy dog.ความโศกเศร้า คือหนทางที่อดัมเลือก ความเศร้าของเธอลอยฟุ้งไปหมดอย่างกับหมาน้อย
It's grief. I can't stop feeling everyone's grief.ความโศกเศร้า ฉันไม่สามารถหยุดมันได้
His grief is very real.ความโศกเศร้าของเขาเป็นจริงมากๆ
In grief over losing her biological daughter...ความโศกเศร้าจากการสูญเสียลูกสาวแท้ๆของตัวเองไป
Tragedy and sorrow seem to follow her everywhere she goes. Oh. I'm such a dope.ความโศกเศร้าดูเหมือนจะ ติดตามเธอไปทุกแห่ง ฉันอย่างกับคนเมา
"a deep sadness to match my own.ความโศกเศร้าลึกลงไปในใจ นั้นเหมือนกับของฉัน
Grief can bring out the irrational in all of us.ความโศกเศร้าสามารถ นำความโกรธในตัวเราออกมาได้
Grief can drive people to extraordinary lengths.ความโศกเศร้าสามารถทำให้ผู้คน สุดโต่งได้อย่างน่าประหลาด
Grief is a terrible thing.ความโศกเศร้าเป็นสิ่งเลวร้าย
The, uh--the trauma and the grief thereความโศกเศร้าและเสียใจ
That feels like tragedy's at handมันรู้สึกเหมือนกับ ความโศกเศร้ามาอยู่ที่มือของเรา
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
I was surrounded by an endless sorrow.ฉันกลับพบแต่ความโศกเศร้า
So many tears, of sadness, uncountable through and throughผ่านน้ำตากี่ร้อยพันหยด แห่งความโศกเศร้ากี่ร้อยพันอย่าง
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น
"... a way to escape my gloom. "...หนทางที่จะลืมความโศกเศร้า
But you should know more than me, ain't no better cure for the blues than some good pussy.แต่คุณควรรู้มากกว่าฉัน, ไม่ดีกว่ารักษาสำหรับ\ ความโศกเศร้ากว่าลูกแมวนั่น
I don't like them sad endings.ฉันไม่ชอบความโศกเศร้าในที่สิ้นสุด
You know, you can probably hire someone to do that for you.หรือแม้แต่ร่วมรัก เมื่อพวกเขาอยู่ในความโศกเศร้า
I just want to eliminate the competition.พวกเขาจะรวมเป็นหนึ่งด้วยความโศกเศร้า
You know I'm telling truth. Hold him down.ระฆัง 5 ใบ สำหรับ 5 ปีของความโศกเศร้า
When oscar died I drowned my share of sorrow.ตอนออสก้าร์ตาย ผมจมลงสู่ความโศกเศร้า
She's delusional. fueled by grief.เธอจิตหลอน จมกับความโศกเศร้า
The thing is,I've been advised to seek out sex as a way out of my sad predicament, but I think I would rather just learn today,so... what do you say?เรื่องของเรื่อง ฉันได้รับคำแนะนำให้มีเซ็กส์เพื่อบำบัดความโศกเศร้าในสถานการณ์นี้ แต่ฉันคิดว่าวันนี้ฉันต้องมีเรียน ดังนั้น คุณว่าไงคะ?
In the grief counseling or in the other-ในความโศกเศร้าหรือเรื่องอื่น
I only hope there is be no more sadness because of meข้าหวังเพียงว่ามันจะสามารถหยุด ทุกความโศกเศร้าที่ข้าเป็นต้นเหตุ
And each time it rained, it would shed tears of regret.และทุกครั้งที่ฝนตกมันก็เหมือนกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าไหลริน
This is embarrassingนี่มันน่าขายหน้า "ความโศกเศร้าและอ้างว้าง ฉันสงสัยว่า คุณจำฉันได้ไหม ความโศกเศร้าและอ้างว้าง... คุณคิดถึงฉันบ้างไหมที่รัก"
You say in your book that the hardest part of grieving is letting go.แม่เขียนในหนังสือว่ามันยากที่จะ ปล่อยความโศกเศร้าให้จากเราไป
SOMEONE WHO KEEPS TO HIMSELF. WATCHING OTHERS' REACTIONS.คนที่เอาตัวเองเข้าไปไกล้ความโศกเศร้าของคนอื่นมากเกินไป
Is indisposed with grief, someone has to be here.ทำใจไม่ได้กับความโศกเศร้า ต้องมีใครสักคนที่อยู่ตรงนี้ หนูไงคะ
But sun's grief Soon turned to vengeance.แต่ความโศกเศร้าของเธอกลับเปลี่ยนเป็นความแค้น
Twinged in sadness.เจ็บปวดจากความโศกเศร้า
But if you must steal, then steal away my sorrows.แต่ถ้าคุณต้องขโมย คุณจงขโมยความโศกเศร้าของฉันไป
Griff talked to me, gave me a job here and helped me get sober.กริฟมาคุยกับผม ให้งานผมทำที่นี่ และช่วยผมให้พ้นจากความโศกเศร้า
If you strip away the veneer of happy domesticity, you may find grief.ถ้าคุณถอดปลอกความสุขภายนอกออกไป คุณอาจพบความโศกเศร้า
Chaos and sadness will follow her for the rest of her life.หายนะและความโศกเศร้าจะตามหลอกหลอนเธอ ไปตลอดชีวิต
Finn throwing himself into the grave out of grief, and all of the heartfelt speeches and the regrets.ฟินน์ กำลังจมอยู่กับความโศกเศร้า และกล่าวลาฉันด้วยหัวใจ ที่แตกสลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโศกเศร้า
Back to top