ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorely*, -sorely-

sorely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด Syn. extremely, severely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For I am sorely needed here at the ashram.ผมปฏิบัติธรรม... ...ที่นี่... ...ในอารามแห่งแสง
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง
Lewis, you will be sorely missed.ลูอิส, เราจะระลึกถึงคุณอย่างยิ่ง.
I'm sorely tempted to accept that offer...ข้ายังแหยง ที่จะยอมรับได้ว่ะ
You'd have been sorely missed in the old cubicle, I can tell you that.คุณจะได้รับการพลาดอย่างมากในกุฏิเก่าผมสามารถบอกคุณได้ว่า
I think the chives will give it the bite it's so sorely lacking.ผมว่า กุ้ยช่าย ทำให้มันกินง่ายขึ้น
Sorry, Mr Stark, do you honestly expect us to believe that that was a bodyguard in a suit that conveniently appeared, despite the fact that you sorely despise bodyguards?ประทานโทษ มิสเตอร์ สตาร์ค.. แต่คุณคิดว่าพวกเราควรจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดรึ? นั้นเป็นบอดี้การ์ดของผมที่สวมชุดเกราะ
If you think that I would let that monster Cunth... touch one hair on Vicki's head... then you're sorely mistaken.ถ้านายคิดว่าฉันจะให้ไอ้บ้า คานทร์ มาแตะวิคกี้ได้ละก็ นายคิดผิดแล้ว
A woman of modest taste, sorely missed.พลาดชิบหาย อีนี่แม่งมีรสชาติเซ็กส์แค่พอประมาณ
And if you think I am going to sit back and watch you throw your life away on a redheaded dead girl you are sorely mistaken.และถ้าลูกคิดว่า แม่จะทนนั่ง มองดูลูกใช้ชีวิต อยู่กับนังซากศพผมแดง ลูกคิดผิดแล้วล่ะ
You have gathered important people here, but the banquet is sorely lacking!ท่านได้รวบรวมคนสำคัญๆ มาที่นี่แล้วหรือ แต่ว่าคนยังไม่ค่อยมาเลยครับ

sorely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P)

sorely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leidgeprüft {adj}sorely afflicted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorely
Back to top