ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเสียใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเสียใจ*, -ความเสียใจ-

ความเสียใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสียใจ (n.) sorriness See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness Syn. ความเศร้าใจ Ops. ความดีใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
pique(พิค) vt.,vi. ทำให้โกรธ,ทำให้เสียใจ,กระเทือนใจ,ทำให้ตื่นเต้น,ดึงดูดความสนใจ,กระตุ้นอารมณ์,เร้าใจ. n. ความโกรธ,ความเสียใจ
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
ruth(รูธ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ,ความเสียใจ,ความเศร้า
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
stomach(สทัม'มัค) n. กระเพาะอาหาร,ท้อง,ช่องท้อง,ความอยากอาหาร,ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความเสียใจ,ความโกรธ vt. ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหาร,เก็บไว้ในกระ-เพาะอาหาร,โกรธ,เสียใจ
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
Mourningเสียใจ, ความเสียใจที่พบในคนปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartache (n.) ความเสียใจ See also: ความเจ็บปวดใจ Syn. grief, misery, sadness Ops. happiness, joy, pleasure
ruth (n.) ความเสียใจ See also: ความโศกเศร้า Syn. remorse, sorrow
sorriness (n.) ความเสียใจ
condole (vi.) แสดงความเสียใจ Syn. sympathize, console, commiserate
condolement (n.) การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น See also: การแสดงความเห็นใจ Syn. condolence, sympathy, pity
condolence (n.) การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น See also: การแสดงความเห็นใจ Syn. condolement, sympathy, pity
grieve for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for, mourn for
mourn for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for
repentance (n.) การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด
wellaway (int.) คำอุทานแสดงความเสียใจ (คำโบราณ) Syn. alas
wo (int.) คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe Syn. woe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rage and the sadness, it just left me and... and I felt like a new person.ความโกรธแค้น ความเสียใจ มันหายไป แล้ว... แล้วผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่
So much longing and regret.มีความปราถนา ความเสียใจ มากเกินไป
Until one morning, you will wake up hollow with nothing but regret and misery to fill your days.จนกระทั่งเช้าวันนึง คุณตื่นมาอย่างไร้จุดหมาย มันไม่มีอะไรเลยนอกจาก ความเสียใจ ทุกข์ใจที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณ
Sadly, reality actually includes monsters, but what are you gonna do?ความเสียใจ ความจริง อันที่จริงรวมทั้งเรื่องปีศาจด้วย แต่เธอจะทำอะไรต่อ
If I were you, I'd scram.ความเสียใจ ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันคงไปที่อื่นแล้ว
Regret. It piles up around us like books we never read.ความเสียใจ มันกองทับรอบตัวเรา เหมือนหนังสือที่ไม่เคยเปิดอ่าน
I cannot fathom my father's regret.ความเสียใจของพ่อ เป็นสิ่งที่ผมไม่อาจหยั่งถึง
Greatest regret of my life, not one I wish upon anyone.ความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผม ไม่ใช่สิ่งที่ผมปรารถนาสำหรับทุกคน
The biggest regret of my life is I didn't stop you.ความเสียใจที่สุดของชีวิตผมก็คือ ผมหยุดคุณไม่ได้
Care to choose a stressor?ความเสียใจเป็นแรงกระตุ้นเหรอ
My only regret is that I did not let you die a thousand years ago.ความเสียใจเพียงอย่างเดียวของแม่ก็คือ การที่แม่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกตายเมื่อพันปีก่อน
This will be nothing.ความเสียใจแบบนี้คงไม่ซ้ำเติมอะไรอีก
Sorry doesn't get us votes.ความเสียใจไม่ทำให้ เราได้คะแนนเสียงเพิ่ม
Sorry's not helping anybody. I need results.ความเสียใจไม่อาจช่วยใครได้ ผมต้องการผล
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
My condolences. This is going to take hours.- ผมขอเเสดงความเสียใจด้วย--
All that you can learn here is sorrow. Sorrow.สิ่งเดียวที่เธอจะได้เรียนรู้ที่นี่ ก็คือความเสียใจ
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย..
All my pains, my regrets,ความเจ็บปวดของฉัน ความเสียใจของฉัน
I just want you to know how sorry we are th-that things got so fucked up... with us and Mr. Wallace.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าเรามีความเสียใจ th-ว่าสิ่งที่ได้รับระยำเพื่อขึ้น ... กับเราและนายวอลเลซ
The streets are filled with regretถนนที่เต็มไปด้วยความเสียใจ
We've got the bat, and it's nearly noon.ท่านไม่เข้าใจนะครับ ชาวบ้านกำลังจะถูกฆ่าล้างเผ่า เตือนให้ส่งการ์ดแสดงความเสียใจไปแล้วกัน
She had better had stayed home! Assistance is impossible, and condolence insufferable.หล่อนน่าจะอยู่บ้านของหล่อน ความช่วยเหลือ ไม่มีทางเป็นไปได้และการแสดงความเสียใจเป็นเรื่องเหลือทน
I had hoped to condole with your poor father and your mother.ผมอยากจะแสดงความเสียใจต่อ พ่อที่น่าสงสารและแม่ของพวกคุณ
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
I think it kind of him to condole with us.ฉันคิดว่ามันเป็นความใจดีของเขา ที่จะมาแสดงความเสียใจกับพวกเรา
I know what trouble and what mortification it must have cost you.ฉันรู้ว่าปัญหาและความเสียใจพวกนี้ ทำให้คุณเสียเงินไปมาก
Regretfully yours, Frederick. "ด้วยความเสียใจยิ่ง เฟรดเดอริค"
To express our deepest condolences for the loss of Lt Nino Scordia, heroically killed in action in Northern Africa and to his bride Maddalena who, stricken with grief, unfortunately isn't here with us.ซึ่งเกิดขึ้นกับเมืองของเรา เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของร้อยโทนีโน่สกอร์เดีย
The Police Commissioner expressed condolence and pledged to solve the case as soon as possibleกรรมาธิการตำรวจ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผ.อ.วอง และสัญญาว่าจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้
The police has expressed their condolence and promised a thorough investigationทางตำรวจแสดงความเสียใจ และสัญญาว่าจะคลี่คลายคดีให้ได้
And then mope about in regret!แล้วก็จมอยู่กับความเสียใจไป!
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่...
Mr. Bailey, you have our deepest condolences.คุณเบล์ลี่ย์ เราของแสดง ความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วย
Yeah, I was sorry to hear.ใช่ ผมขอแสดงความเสียใจด้วยที่ได้ยินเช่นนั้น
Uh, Sir Bernard Pellegrin has asked me to convey his, uh, regrets...อืม ท่านเซ่อร์เบอร์นาร์ด เพลเลกริน ได้ฝากผม ให้ถ่ายทอด เอ่อ ความเสียใจ
Gloria sends her sympathies. What can one say?กลอเรียก็ฝากแสดงความเสียใจมายังเธอด้วย
Dear Satsu and little Chiyo, as one who was once an orphan child myself, this humble person is sorry to inform you,that six weeks after you left for your new life in Myoko the suffering of your honoured mother came to it's end ...ซัสสุและชิโอะที่รัก ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กกำพร้าเหมือนฉัน เราขอแสดงความเสียใจที่จะแจ้งว่าหกสัปดาห์ หลังจากที่คุณย้ายมาอยู่ที่มิโยโกะ ความทรมาน ของแม่ได้จบลง
You'll live to regret that.คุณจะมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจ
And now, if you'll excuse me, I have to go inform Mr. And Mrs. Farris that their baby girl was killed in a head-on collision on I-95.และตอนนี้, ต้องขอตัว ไปแสดงความเสียใจครอบครัว ฟาร์ริส ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุบนถนน 95

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเสียใจ
Back to top