ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความวิตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความวิตก*, -ความวิตก-

ความวิตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความวิตก (n.) anxiety See also: distress, worry Syn. ความกังวล, ความไม่สบายใจ
ความวิตกกังวล (n.) anxiety See also: distress, worry Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anxiety (n.) ความวิตกกังวล See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย Syn. worry, concern, uneasiness Ops. relief
midlife crisis (n.) ความวิตกกังวล See also: ความผิดหวัง
suspense (n.) ความวิตกกังวล See also: ความกระวนกระวายใจ Syn. anxiety, worry
sweat (n.) ความวิตกกังวล See also: ความกังวล, ความตึงเครียด Syn. anxiety, worry, strain
worry (n.) ความวิตกกังวล See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์ Syn. anguish, anxiety, apprehension Ops. calm, serenity, tranquillity
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
desensitise (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, deaden, numb Ops. sensitize
desensitize (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, deaden, numb Ops. sensitize
in fear and trembling (idm.) ด้วยความวิตกกังวล See also: เพราะความกลัว
quell (vt.) ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล) See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ Syn. silence
worry (n.) สาเหตุของความวิตกกังวล See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
The seriousness of the problem.ความวิตกกังวลในปัญหา
They freak out, slip away. My point here is that these visions are just a snapshot. led.ความวิตกของพวกเขาหมดไป ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ ภาพปรากฎนี้เป็นเพียงระยะสั้นๆ
Anxiety spells you get, you never had that shit back in school.ความวิตกสะกดคุณได้,\คุณไม่เคยมีหลังสิ่งไม่ดีนั้นในโรงเรียน
Perhaps it's the result of an anxiety.บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจาก ความวิตกกังวล
That's their competitive advantage to be there.มันเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะออกมา ผมรับฟังความวิตกของพวกคุณ (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์)
We got fear, a touch of horror, even a little bit of panic.เราเห็นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน
They called it anxiety.พวกเขาเรียกมันความวิตก
I just wanted to stop my racing thoughts, constant worry and never-ending anxiety.ผมอยากจะหยุดความคิดบ้าๆ และความวิตกกังวลไม่รู้จบนี่ไปเลยต่างหาก
A tenured professor at UCLA, a Master's in psychology from Stanford, another from Cambridge, published books on anxiety, articles in prestigious medical journals.เป็นอาจารย์ประจำที่ยูซีแอลเอ จบปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากสแตนฟอร์ด และอีกใบจากเคมบริดจ์ ตีพิมพ์หนังสือเรื่องความวิตกจริต ลงบทความในวารสารการแพทย์ชื่อดัง
Because it will lower your anxiety and help you get better.เพราะมันจะช่วยลดความวิตกจริตของคุณ และทำให้คุณอาการดีขึ้นไง
It's just that, you know, anxiety and fear can-can really, um affect your dream life.มันแค่นั้น คุณรู้ไหม,ความวิตก ความกลัว สามารถที่จะ... .
And all your anxieties.และความวิตกกังวล ของนายทั้งหมด
(TV) "We're live here in Palo Alto, where sources are claiming a major announcement will be made concerning the causes of the blackout.""เราถ่ายทอดสดมาจาก 'พาโลอัลโต' ที่แหล่งข่าวอ้างว่า จะมีงานแถลงข่าวครั้งสำคัญ ที่แสดงความวิตกถึงสาเหตุ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หมดสติ
Now, these attacks on everyday citizens are a cause for great concern.การทำ้ร้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว ประชาชนตกเป็นเหยื่อทุกวัน ทำให้เกิดความวิตกไปทั่ว
To the point of madness.เพื่อคลายความวิตกกังวล
Well, you've been through quite an ordeal, and I imagine the curiosity of the townsfolk is its own burden.คุณผ่้านประการณ์ที่เจ็บปวด แสนสาหัสมาได้ และผมคิดว่าทำให้ืคนทั้งเมือง อยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้มากทีเดียว เพื่้อให้พวกเขาเองได้ผ่อนคลาย ความวิตกกังวลใจ
This pickpocket that your worryเจ้าโจรล้วงกระเป๋านี่ ซึ่งความวิตกของเจ้านั้น
I can sense bannamu's anxiety?ข้าจะสัมผัสได้ถึงความวิตกของบันนามุรึ?
I thought I could try to analyze you and get to the root of your anxiety.ฉันคิดว่าอาจลองวิเคราะห์ ถึงก้นบึ้งความวิตกกังวลของนาย
Not really, but you see, Brian, your concern betrays you.ไม่มีหรอก แต่คุณเห็นมั้ย ไบรอัน ความวิตกของคุณทรยศตัวคุณเอง
♪ Soon your cares will all be gone ♪# และอีกไม่นานนัก ความวิตกกังวลของเธอจะหมดไป #
RACHEL: ♪ They'll be no more from now on ♪# และจะไม่มีความวิตกใดๆนับจากนี้ไป #
If you have an end, then you have anxiety.ซึ่งเป็นอย่างมากที่ก่อ ให้เกิดความวิตกกังวล, ว่าแนวคิดโผล่ออกมาอีก
So there had to be a concept inculcated within the brain itself that there is something out there that goes on forever.ซึ่งได้รับอนุญาตที่ ความวิตกกังวลที่จะลดลง และสิ่งที่เป็นแนวคิดที่ว่า มันมีค่าบางอย่าง
Dr. Persinger believes the efforts of our brains' right temporal lobe to relieve the anxiety of death is what we sense when we think we are sensing the divine.หากคุณมีปลายแล้วคุณ มีความวิตกกังวล ดังนั้นจะต้องมีแนวคิด ภายในสมองของตัวเอง
And he's designed his God helmet to produce that sense on demand.ความคิดของความวิตกกังวล กลายเป็น เหตุการณ์ที่ไม่ ดร. เพอซิงเออ เชื่อ
Where's the hand-wringing and the, uh, mishegas?การแสดงออกของความทุกข์หรือความวิตกกังวลในอ้อมกอดและการบิดมือร่วมกันหล่ะอยู่ไหน แล้วไหนจะ, เอ่อ เรื่องไร้สาระ?
Well, that would explain the anti-anxiety meds.นั่นคงอธิบายถึง ยาลดความวิตกกังวลของเขาได้
I know she may seem carefree, but her life hasn't been all that simple.ผมรู้ว่าท่านดูเหมือนไม่มีความวิตกกังวลอะไร แต่ว่าชีวิตของท่านมันก็ไม่เรียบง่าย อย่างนั้นทั้งหมด
I'm writing to bring to your attention an issue of concern for me as a parent." Huh?ฉันเขียนเพื่อบอกคุณ ถึงความวิตก.. ..ในฐานะผู้ปกครอง
My panic needle's swinging out of the red.เข็มความวิตกของฉัน เริ่มลดลงจากขีดแดงแล้วล่ะ
You can't sleep because of anxiety?เป็นเพราะความวิตกกังวล เลยทำให้นอนไม่หลับใช่ไหม
It won't help to wear yourself out with worry.ไม่มีประโยชน์ ที่จะเสียแรงไปกับความวิตกกังวล
Well, glad to know El's paranoia is run-of-the-mill.ก็ ดีใจนะที่ได้รู้ว่าความวิตกของเอลเป็นแค่เรื่องธรรมดา
I like having no anxiety.ผมชอบที่ไม่มีความวิตกกังวล
It causes worry.มันทำให้เกิดความวิตกกังวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความวิตก
Back to top