ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความร่ำรวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความร่ำรวย*, -ความร่ำรวย-

ความร่ำรวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร่ำรวย (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง Ops. ความยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assets (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. plenty, wealth
riches (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. assets, plenty, wealth
ermine (n.) ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
lust for power (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity
megalomania (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity, lust for power
mental disorder (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. insanity, lust for power
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That rich, happy life you've worked so hard to give her, you just kiss it good-bye.ความร่ำรวย ชีวิตที่มีแต่ความสุข ทำงานหนักเพื่อเธอ สุดท้ายทุกอย่างนั้นมันจะไม่เหลืออะไรเลย
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์
This will be a land of riches.ด้วยป่าและหมาป่าไปนี้จะเป็นดินแดนแห่งความร่ำรวย
They hide in mountains seeking riches. They care not for the troubles of others.พวกเขาดีเเต่ค้นหาความร่ำรวย ใครจะเดือดร้อนยังไงไม่สนหรอก
I'm gonna be rich!ฉันกำลังจะทำความร่ำรวย
A large population is the foundation to a rich and powerful nation.จำนวนประชากรที่มากก็เพื่อสร้างความร่ำรวยและเป็นมหาอำนาจ
Well, Archie, there goes our fortune.อย่างดี, เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาแฟ้มข้อมูลที่นั่นไปความร่ำรวยของเรา.
Sometimes you gotta rob to keep your riches.บางครั้งแกจำเป็นต้องปล้น เพื่อความร่ำรวยของแก
Good. Then riches and glory will be yours.ดี ความร่ำรวยและชื่อเสียงจะเป็นของเจ้า
The bad guys will leave the ghetto and bring their filthy game to Charming.พวกคนเลวจะอยู่ในที่จำกัด และนำความร่ำรวยมาสู่ชาร์มมิ่ง
But we did not want the gold to line our pockets.แต่เราไม่ได้ต้องการทองคำ เพื่อความร่ำรวยของเรา
You imagine the riches and influence that would give us?ลองคิดถึงความร่ำรวยและอำนาจที่เราจะได้มาสิ
You've had position and wealth all your life.ในเมื่อเจ้าเติบโตมากับความร่ำรวยอยู่แล้ว
Thank you for the wonderful, enriching opportunity..."ขอบคุณสำหรับ โอกาสแห่งความร่ำรวยที่มอบให้ผม
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้
He's not just looking for a roll in the sack.เขาไม่ได้แค่จะมองหาความร่ำรวย
Apologizing for the privilege and the wealthเสียใจกับสิทธิพิเศษและความร่ำรวย
It may be the rich and wealthy who supports the world, but to make this world more rich and exciting, you'll need depend on a maniac like me.มันอาจจะมีค่าและเป็นคนรวยที่สนับสนุนโลก แต่ทำเพื่อโลกนี้มากกว่าความร่ำรวยหรือตื่นเต้น แล้วพ่อแม่ก็จะบ้าเหมือนกับผม
A promise of wealth.ก็แค่สัญญาเพื่อความร่ำรวย
I want to play a game.คุณมีทั้งความร่ำรวย ชื่อเสียง และฉาวโฉ่
Well, I tried to change their perception of me by telling them how rich and successful I'd become, but they still didn't like me.เอ่อ ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อฉัน ด้วยการบอกถึงความร่ำรวยและความสำเร็จที่ฉันได้มา แต่พวกเขาก็ยังไม่ชอบฉัน
You'd be intimidated by my wealth and fame.นายจะหวาดกลัวความร่ำรวย และชื่อเสียงของฉัน
The faithful will be given untold riches in God's new kingdom...ความศรัทธาจะนำมาซึ่ง ความร่ำรวยอันประเมินมิได้ ในอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า
As you can see, my fortune is based on shared wealth.อย่างที่คุณเห็น ความรวยชองผมมีพื้นฐาน จากการแชร์ความร่ำรวยด้วยกัน
We live in a target-rich environment, my friend.เราาอาศัยอยู่ในโลกของความร่ำรวยนะเพื่อน
Jang Joohee.และโชคชะตาซารันคือ การอาศัยอยู่ในความร่ำรวยและความสง่างาม ใช่แล้ว
Do you think the path from poverty to wealth is always pure and honorable? that a righteous man would condemn.ท่านคิดว่าหนทาง จากความยากจนสู่ความร่ำรวย จะบริสุทธิ์และมีเกียรติเสมอหรือ ข้ากระทำลงไปหลายสิ่ง คาลลีสิ
In his final moments, he told me the truth... that our family's wealth had been i0 built on the suffering of others.ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขา เขาได้บอกความจริงกับผม ... ว่าความร่ำรวยของครอบครัวเรา ได้มาจากความทุกข์ยากของคนอื่น
It is being poisoned by a criminal elite who don't care who they hurt, as long as they maintain their wealth and power.มันถูกทำให้เลวร้ายลงด้วยน้ำมือของพวกคนรวย ที่ไม่สนว่าใครจะเจ็บปวด ตราบที่พวกมันยังสามารถดำรงความร่ำรวยนั้นต่อไปได้
Your Honor, Mr. Queen's family owns a pair of private jets, and, well, on the subject of their wealth,ศาลที่เคารพ ครอบครัวของคุณควีน มีเครื่องบินส่วนตัวอยู่ในครอบครอง 2 ลำ ด้วยเหตุนั้น เมื่อพิจารณาถึงเรื่องความร่ำรวย
Mr. Queen's wealth should not deprive him of the right to be released on bail while under the presumption of innocence.คุณควีนไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ การประกันตัวด้วยเหตุเรื่องความร่ำรวย ในขณะที่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
That's rich coming from someone in Christy Bryant's little black book.นั่นคือความร่ำรวยของใครบางคน ในบัญชีดำของ คริสตี้ ไบรอั้น
I'm sorry, but my being rich doesn't change anything between us.ฉันขอโทษ แต่ความร่ำรวยของฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างเรานะ
I would relight the great forges of the Dwarves... and send wealth and riches... flowing once more from the Halls of Erebor!ฉันจะ relight เตาที่ดี ของคนแคระ ... ... และส่งความมั่งคั่งและความร่ำรวย ... ... ไหลอีกครั้ง จากห้องโถงของเอเรบอร์!
As your affluence expandsและพอความร่ำรวยของหนูแผ่ขยายออกไป
I promised you 30 ships and you promised me riches and glory.ข้าสัญญาให้เรือสามสิบลำกับเจ้าและ เจ้าสัญญาจะมอบความร่ำรวยกับเกียรติยศให้ข้า
It's shocking, isn't it, the first time you encounter real wealth?ตกใจน่าดูสินะ การได้ลิ้มรสความร่ำรวยเป็นครั้งแรก
It's neither his wealth nor his name that we celebrate here tonight.มันไม่ใช่เพราะความร่ำรวยหรือชื่อเสียงของเขา ที่เราฉลองกันในคืนนี้
You, the overnight success versus Conlan's rags to riches background.คุณประสบความสำเร็จในชั่ว ข้ามคืน เมื่อเทียบกับยาจก คอนแลน เพื่อความร่ำรวยพื้นหลัง
You agreed because you'll get stinking rich, so don't get trutty.คุณยอมตกลงเพื่อความร่ำรวยของตัวเอง อย่ามางอแง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความร่ำรวย
Back to top