ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความดื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความดื้อ*, -ความดื้อ-

ความดื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดื้อ (n.) obstinacy See also: stubbornness, mulishness, persistence Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น
ความดื้อรั้น (n.) obstinacy See also: stubbornness, mulishness, persistence Syn. ความรั้น
ความดื้อรั้น (n.) stubbornness See also: obstinacy, pertinacity, doggedness Syn. ความดื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
self-will(เซลฟวิล',เซลฟ'วิล) n. ความดื้อรั้น,ความเอาแต่ใจตัว,การถือทิฐิมานะ., See also: self-willed adj. self-willedly adv. self-willedness n., Syn. stubborn willfulness
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness
English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstinacy (n.) ความดื้อ Syn. stubbornness, obduracy Ops. obedience
stubbornness (n.) ความดื้อ Syn. obduracy Ops. obedience
obduracy (n.) ความดื้อดึง See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน Syn. stubbornness, obstinacy Ops. compliance, docility
stubbornness (n.) ความดื้อดึง See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน Syn. obstinacy Ops. compliance, docility
headstrongness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, willfulness Ops. obedience
perverseness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, stubbornness
restiveness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความหัวแข็ง Syn. uneasiness
stick-to-itiveness (sl.) ความดื้อรั้น
stubbornness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perseverance
stubbornness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perverseness
tenacity (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness
waywardness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, headstrongness, willfulness Ops. obedience
wrongheadedness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perverseness, stubbornness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your obsession tells you to save the victim.ความดื้อดึงของคุณจะช่วยเธอ
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง
The tenacity of life is mind-boggling.ความดื้อรั้นของชีวิตคือเหลือเชื่อ
Her insubordination makes for bed sport the likes of which I have never known.ความดื้อรั้นของเธอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกีฬาบนเตียง ความชอบซึ่งผมไม่เคยรู้
You will pay for your stubbornness!แกจะต้องเสียใจ เพราะความดื้อของแก
Although no one can do anything about Dae-So's stubbornness, you will find a way.ถึงแม้ไม่มีใครสามารถเอาชนะ ความดื้อรั้นของแดโซได้ ท่านจะต้องหาทางให้ได้
Are you really just gonna treat the pancreatitis?ฉันไม่อยากให้เธอตาย เพราะความดื้อรั้นของคุณ
Look closely.เผชิญหน้ากับความดื้อรั้นของคุณ ดูให้ดีๆ
On the contrary, my databases... Kitt, shut up.เรื่องความดื้อ ในฐานข้อมูลของผม...
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน
Okay, I know that this is probably gonna be strike three but I hope you can see it for what it is.แต่ผมก็หวังว่า คุณคงเข้าใจว่ามันคืออะไร คืออะไรละ? ความดื้อดึง
You're wilfully ignoring the obvious just to save your own skin. Yeah.- ใช่สิ ความดื้อรั้นของนาย ที่ยอมเพิกเฉยในทุกสิ่ง ที่เห็นอยู่แล้วเพื่อเอาตัวรอด
Hassan has tortured and sent his bulldogs on other leaders of the societyฮาสซานได้สร้างความเจ็บปวด และนำความดื้อร้นของเขา ไปใช้กับผู้นำ ท่านอื่นๆ ในสังคม
Such a shame she has to pay the price for your stubbornness.เธอจะต้องเจ็บตัวจากความดื้อรั้นของคุณ
I don't understand your obstinacy.ข้าไม่เข้าใจความดื้อดึงของเจ้าเลย
What is with the unbridled enthusiasm?อยู่กับความดื้อด้าน \ N กระตือรือร้น เป็นไง ฉันชอบนะ
It's that kind of tenacity that attracts me.ฉันชอบความดื้อรั้นของมันค่ะ
You said I might succeed if I used my foolish stubbornness as a focal point in life.คุณว่าฉันจะประสบความสำเร็จ หากใช้ความดื้อรั้นที่โง่ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสในชีวิต
You said to make my foolish stubbornness a focal point of my life, so I just trusted what you said, and am trying my best to do that.คุณบอกว่าให้ความดื้อรั้นแบบโง่ ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสของชีวิตฉันเอง ดังนั้นฉันเพิ่งจะเชื่อในสิ่งที่คุณได้บอกมา และฉันพยายามทำให้ดีที่สุด
Well, isn't that tenacity the reason you promoted her in the first place?ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นงั้นรึไง ที่ทำให้คุณโปรโมทเธอ ตั้งแต่แรกน่ะ?
I also don't like being so strong that it becomes unbelievable.ผมไม่ชอบความดื้อรั้นที่ไร้เหตุผลของคุณ
So there you go. I saved you from your own stubbornness.แล้วเธอก็จะไป ฉันปกป้องเธอจากความดื้อรั้นของเธอ
You hate them because 27 years ago it was your anger, your bigotry that drove me away.คุณเกลียดพวกเขา เพราะว่าเมื่อ 27 ปีก่อน มันเป็นความโกรธของคุณ ความดื้อรั้นของคุณ ที่มันทำให้ฉันหนีไป
If it hadn't been for the tenacity of your boy,ถ้าไม่ได้ความดื้อรั้นจากเด็กของท่าน
If she hits him hard, he hits back harder. A vicious cycle.ท่านมักจะโหดร้ายเพราะความดื้อด้านของเค้า
Love doesn't solve all problems.หากความรักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดื้อรั้น
I will sever the persistent evil ties connecting my destiny with Kim Jong Seo's.ข้าจะตัดความดื้อด้านอันชั่วร้ายกับคิมจงซอ ที่เชื่อมโยงไปยังโชคชะตาของข้า
And Henry has a touch of the rebellious in him, wouldn't you say?และเฮนรี่มี ความดื้อรั้นอยู่นิดหน่อย ว่างั้นไหม
If you can't stomach it anymore, then how about you at least spare me your passive-aggressive judgments?ถ้าคุณ ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป ถ้างั้น.คุณจะ\ อย่างน้อยก็แบ่งมาให้ผม ความดื้อเพ่งของคุณ การตัดสิน?
Do you have the perseverance, the tenacity, the faith?คุณมีความมุ่งมานะ ความดื้อรั้น ความศรัทธารึเปล่า?
Our business is no concern of Elves.อย่าเอาความดื้อรั้นมาใช้กับข้า
Well, you've shown a lot of tenacity and a lot of guts bringing this to me.ดีที่คุณได้แสดงให้เห็น มีหลายความดื้อรั้น และจำนวนมากของความกล้า นำนี้ให้ฉัน.
"Known for stubbornness and courage"ที่รู้จักกันในความดื้อรั้น และความกล้าหาญ"
Don't forget, you come by your stubbornness honestly.อย่าลืมนะว่า ลูกมาที่นี่เพราะความดื้อรั้นของลูก
Tommy was only there because I was too stubborn.ที่ทอมมี่ต้องอยู่ที่นั่น ก็เพราะความดื้อรั้นของหนู
Use that tenacity to get him out of my pool house.ใช้ความดื้อรั้นนั้นเอาเขาออกจากบ้าสระน้ำของฉัน
As is your tenacity.พอๆกับความดื้อรั้นของคุณ
Oh, yes. I see the years have done little to dull your stubbornness.ใช่ ฉันเห็นว่าเวลาไม่ทำอะไรกับความดื้อของนายเลย
You and your sister have the same stubbornness.คุณและน้องสาวของคุณ มีความดื้อรั้นเหมือนกัน
Wasn't it his pride, his stubborn pursuit of love over God that led to the Fallen being trapped on earth?ความยโสของเขาความดื้อดึงในรัก จนไม่สนพระเจ้า ทำให้เทพตกสวรรค์ติดบนโลกใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความดื้อ
Back to top