ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกล้าหาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกล้าหาญ*, -ความกล้าหาญ-

ความกล้าหาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกล้าหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย Ops. ความขี้ขลาด
ความกล้าหาญชาญชัย (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว Ops. ความขี้ขลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม,ความกล้าหาญ,การรุก
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ,ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly,weak
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ,กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
valiancy(แวล'เยินซี) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. valiance
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage,bravery,heroism ###A. cowardice,fear
warrior(วอ'ริเออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เชี่ยวชาญการรบ,ผู้มีความกล้าหาญมาก, Syn. fighter,soldier,combatant
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด,ใจเสาะ,ไม่มีความกล้าหาญ,ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boldnes (n.) ความกล้าหาญ See also: ความองอาจ, ความทรนง Syn. bravery, gallantry Ops. cowardance
boldness (n.) ความกล้าหาญ See also: กล้า Syn. bravery, valiance Ops. cowardice
bravery (n.) ความกล้าหาญ Syn. courage Ops. cowardice
courage (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery, courageousness
courageousness (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery
dare (n.) ความกล้าหาญ See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย Syn. challenge
daring (n.) ความกล้าหาญ See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย Syn. bravery, boldness, courage
gallantry (n.) ความกล้าหาญ
gumption (n.) ความกล้าหาญ See also: ความใจแข็ง, ความอาจหาญ Syn. courage, boldness
gut (n.) ความกล้าหาญ Syn. daring, courage Ops. timidity
heroics (n.) ความกล้าหาญ
manfulness (n.) ความกล้าหาญ See also: ความเป็นลูกผู้ชาย
mettle (n.) ความกล้าหาญ See also: ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี Syn. courage, bravery
pluck (n.) ความกล้าหาญ See also: ความกล้า Syn. courage, bravery
prowess (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery, valor, courage
resoluteness (n.) ความกล้าหาญ See also: ความเด็ดเดี่ยว Syn. confidence, courage
spunk (n.) ความกล้าหาญ See also: ไม้ขีดไฟ
valiance (n.) ความกล้าหาญ Syn. prowess, bravery, courage Ops. cowardice, fearful, weakness
valiancy (n.) ความกล้าหาญ Syn. valor
valor (n.) ความกล้าหาญ See also: ความองอาจ, ความทรนง Syn. boldnes, bravery, gallantry Ops. cowardance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What mistery to that muscle mask, courage, life...หน้ากากวิเศษมีความลับอะไร ความกล้าหาญ ชีวิต
The most important thing is that you display honesty, courage and compassion when you extend your apologies.สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแสดงถึงความจริงใจ ความกล้าหาญ และความรัก เมื่อคุณแสดงคำขอโทษออกไป
One young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice.เด็กหนุ่ม และเด็กสาว สู้กันจนกว่าจะถึงชีวิต เพื่อแสดงถึงเกียรติยศ ความกล้าหาญ และเสียสละ
We salute the courage and your sacrifice.เรายกย่อง ความกล้าหาญ และความเสียสละของคุณ
And you don't even have the courage to try something else.หรืออะไรอย่างอื่น ที่จะทำมัน ในทางที่คุณเลือก และคุณไม่มีแม้แต่ ความกล้าหาญ ที่จะพยายามทำอย่างอื่น
Requires some bravado, which should be right up your alley.ต้องการ ความกล้าหาญ สักนิด เพื่อทำให้คุณเก่งกาจในเรื่องนี้
Brave... truthful... and unselfish.ความกล้าหาญ ความจริงใจ และไม่เห็นแก่ตัว
Brave, truthful, and unselfish.ความกล้าหาญ ความจริงใจ และไม่เห็นแก่ตัว
Bravery. Goodness--ความกล้าหาญ ความดี..
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก
Your bravery, your countless acts of heroism.ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำ
Your brave, intelligent attitude has attracted the viewers.ความกล้าหาญ ฉลาดหลักแหลมของคุณเป็นจุดที่น่าสนใจ
Your bravery, your skills, and your shared commitment are the commodities upon which we will build a lasting future for generations to come.ความกล้าหาญ ทักษะ และความทุ่มเทของคุณ เป็นสิ่งที่เราใช้สร้างอนาคต
Bravery. Your parents had it too.ความกล้าหาญ พ่อแม่เธอก็มีเหมือนกัน
Bravery, valor, unity:ความกล้าหาญ องอาจ สามัคคี
Bravery, things like that.ความกล้าหาญ, สิ่งที่ต้องการที่
Courage, men, courage.ความกล้าหาญของคนกล้าหาญ
Your courage is the answer.ความกล้าหาญของคุณ คือคำตอบ
Your strength's not bad You must do it oftenความกล้าหาญของคุณไม่ได้เลวร้ายเช่นนั้น/ คุณจะต้องทำมัน
In time, your exploits will be renowned.ความกล้าหาญของท่านจะกระจายออกไป
So you're bravely refusing to fight a swordsman half your age?ความกล้าหาญของท่านจะพิสูจน์ได้จากการที่ท่าน ปฎิเสธที่จะต่อสู้กับนักดาบที่อายุน้อยกว่าท่านครึ่งนึง
We await...ความกล้าหาญของมนุษย์ เรารอคอย
Your courage makes me very proud.ความกล้าหาญของลูกทำให้พ่อภูมิใจมาก
The courage of Hobbits.ความกล้าหาญของฮอบบิท
See his entrails get scattered Watch him lose his cojonesความกล้าหาญของเขาได้รับการยกย่อง ในเพลงที่ยอดเยี่ยมนี้
The acts of bravery by him will make us stronger.ความกล้าหาญของเค้า จะทำให้เราแข็งแรงขึ้น
Your bravery made him look weak.ความกล้าหาญของเจ้าทำให้เขาดูอ่อนแอ
Her prowess, her leadership, her intimate knowledge of Lycans.ความกล้าหาญของเธอเป็นผู้นำ ของเธอ, ความสนิทสนมของเธอ ไลเคน
Bravery would follow.ความกล้าหาญจึงจะบังเกิดขึ้นได้
You honor us with your bravery.ความกล้าหาญท่านช่างเป็นเกียรตินัก
The courage to tell the truth...ความกล้าหาญที่จะพูดความจริง
Your bravery is wasted.ความกล้าหาญนาย .. เสียเปล่า
Courage has brought them through unconquered, their spirit unbowed.ความกล้าหาญนำพาไปสู่ชัยชนะ
Courage sometimes skips a generation.ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ได้มีทุกรุ่น
The brave among them.ความกล้าหาญเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้.
Courage is a hard thing to figure.ความกล้าหาญเป็นสิ่งยากที่จะคำนวณ
Chivalry and all that.ความกล้าหาญและทั้งหมด
Tales of your courage and wisdom have never been far from my ears.ความกล้าหาญและหลักแหลมของฝ่าบาท ข้าได้ยินอยู่ตลอดเวลา
His courage and his honour were without equal.ความกล้าหาญและเกียรติของเขา ไม่มีผู้ใดเทียบได้
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกล้าหาญ
Back to top