ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครื้นเครง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครื้นเครง*, -ครื้นเครง-

ครื้นเครง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้นเครง (v.) be jolly See also: be merry, be gay, be hilarious, be roisterous, be boisterous, be gay, be joyous, be jubilant Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ครื้นเครง (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fun (n.) ความสนุกสนานครื้นเครง See also: ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง Syn. amusement, enjoyment, merriment
revel (n.) งานสนุกสนานครื้นเครง Syn. celebration, party
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Food, fun, dancing... and a blind date with my boss.อาหาร,ครื้นเครง,เต้นรำ และนัดเดทกับเจ้านายฉัน
Last I heard, she was entertaining Lutherans and heretics.ล่าสุดที่ข้ารู้ นางกำลังครื้นเครง ไปกับพวกนิกายลูเธอร์กับพวกนอกรีต
And a few laughs, huh?และหัวเราะครื้นเครง ว่าไงล่ะ
Less doom and gloom, a little more pep in your step.ดูไม่ทำหน้าเศร้า ท่าเดินก็ดูครื้นเครงขึ้น
There gonna be a showbiz party afterwards with champagne, and canapés, and the tinkle of laughter?สวัสดี จะมีปาร์ตี้หลังงานไหม แชมเปญ คานาเป้ ครื้นเครงเฮฮา
We love having the boys here, don't we, Roy?พวกเขาอยู่ที่นี่ครื้นเครงดี ใช่ไหม รอย
Delightfully mysterious or bat-crap crazy?ลึกลับครื้นเครง หรืออีบ้า?
Customarily, surprise is part of the fun of gift-giving.ตามธรรมเนียมแล้ว ความประหลาดใจเป็นส่วนหนึ่ง ของความครื้นเครงในการให้ของขวัญ
I was dreading telling Martin this, but it's actually going to be a lot of fun telling you.ผมกลัวที่จะต้องบอกเรื่องนี้ กับมาร์ติน แต่... ที่จริงบอกคุณน่าจะครื้นเครงดี

ครื้นเครง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครื้นเครง
Back to top