ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้กลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้กลัว*, -ขี้กลัว-

ขี้กลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้กลัว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้กลัว (adj.) fearful See also: afraid, scared, timorous Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด Ops. กล้า
ขี้กลัว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poor-spirited (adj.) ขี้กลัว See also: ขลาด
timorous (adj.) ขี้กลัว See also: ขี้ตื่น, ขี้ขลาด, ขี้ตกใจ Syn. frightened, timid
candy-ass (sl.) คนขี้กลัว
timorousness (n.) ความขี้กลัว See also: ความขี้ตื่น, ความขี้ขลาด, ความขี้ตกใจ Syn. timidness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Both the victims he's killed have been hispanic men in their 40s.ผู้ตายทั้ง 2 คน เป็นชาย ขี้กลัว หวาดระแวง อายุประมาณ 40 ปี
Yes, you're beautiful, fearful, fragile.ใช่ เธอเป็นคนสวยมาก ขี้กลัว และบอบบาง
I'm a big, old scaredy cat, fear of rejection, never felt good enough, blah, blah, blah.ฉันมันงี่เง่า ขี้แหย ขี้กลัว ประสาทแดก ทำอะไรก็ไม่เคยถูก ฯลฯ
Adrian monk may be afraid of milk and germs and elevators and puppies, but you, you couldn't pack that man's lunch.เอเดรียน มังก์อาจจะ ขี้กลัวนมและเชื้อโรคและลิฟท์และลูกสุนัข แต่นาย ห่ออาหารกลางวันมาทานไม่เป็นแบบหมอนั่น
The ladder is quite safe.พวกนักไต่เนี่ย ขี้กลัวจังแฮะ
Because you're still that scared little boy!เพราะแกยังเป็น เด็กขี้กลัวอยู่นั่นเอง !
While I got all these scared people powering me up.ระหว่างฉันเพิ่มพลังจากพวกขี้กลัวนี้
You're all very scary.พวกแกทุกคนดูขี้กลัวมากเลย
Oh, Henry. I call him Mr. Nervous.โอ้ เฮนรี่ ฉันเรียกเค้าว่าคุณขี้กลัว
You were a scared little college boy sittin' up on those bleachers, tryin' to keep your ass out of the game.เด็กใหม่ขี้กลัว นั่งอยู่บนอัฐจันทร์นั่น เลือกที่จะย้ายก้นหนี
I can take on demons you're too scared to go near.ฉันสามารถจัดการพวกปิศาจได้ แต่นายมันขี้กลัวเกินไป
Just frightened people ripping each other's throats out.แค่พวกขี้กลัวที่ไล่ฆ่ากันเท่านั้นเอง
Just as Aizawa-san was like a lizard's tail to you...คุณไอซาวะเป็นเหมือนคนขี้กลัวลนลานสำหรับคุณ
To him, you are a lizard's tail.สำหรับเขาแล้วคุณคือ.. ...คนขี้กลัว
She was just a scared kid.เธอเป็นแค่เด็กขี้กลัว
You're a scared little boy.เธอก็แค่เด็กขี้กลัวคนหนึ่ง
You're not that frightened child anymore.คุณไม่ใช่เด็กขี้กลัวคนนั้นอีกแล้ว
I mean, I'm baring my soul like a freaking girl here, and, uh - and you've got stuff to do.ผมหมายถึง ผมป้องกันวิญญานตัวเอง เหมือนเด็กหญิงขี้กลัวอยู่นี่ และ เอ่อ-- และคุณมีเรื่องต้องทำ
You... really have a lot of fears!เธอ... . ขี้กลัวจริงๆ
After my mom and dad died in the accident, his guts shrank to nothing.หลังจากที่พ่อแม่ของฉันเสียไปจากอุบัติเหตุ ท่านก็กลายมาเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆ
I'm just a frightened old man.ผมเป็นแค่ชายแก่ขี้กลัว
Adam was too afraid.หมอนี่มันขี้กลัวจะตาย
I got to admit, I didn't think you'd scare so easy.ฉันต้องยอมรับ ฉันไม่เคยคิด คุณจะขี้กลัว
Scares off the dummies that think we all fly around on broomsticks...พวกหุ่นเชิดขี้กลัวคิดว่า เราบินไปรอบๆด้วยไม้กวาด
Hey, I'd be freaked out too.เฮ้ ผมก็ขี้กลัวเหมือนกัน
Just curious. What did you think of the shrink's speech?ก็แค่อยากรู้ว่าเธอคิดยังไง กับคำพูดของพวกขี้กลัว?
I'm a fear-based person, apparently. Stop it.ฉันเป็นคนขี้กลัว อย่างเห็นได้ชัด
Too scared to do what I was brought here to do too timid to live up to my true potential.ฉันไม่มีค่าอะไรเลยก่อนที่เขาจะเจอฉัน เงาที่ขี้กลัวว่าฉันถูกพามาทำอะไร ที่นี่
He's scared and alone. His whole life has been wiped away.เขาขี้กลัวและก็ตัวคนเดียว ความทรงจำของเขาถูกลบล้างไปแล้ว
Don't say that.จริงๆแล้วผมเป็นคนขี้กลัว
But maybe she's just a scared woman trying to stay a step ahead of her abuser.แต่บางทีหล่อนอาจแค่เป็นผู้หญิงขี้กลัว ที่พยายามหนีจากคนที่มาข่มเหง
You got a skirt that says "Writer" on it, too?ทำไมถึงได้ขี้กลัวแบบนี้นะ
I mean, you want everybody to think that you're such a badass, but really you're just a scared little girl with low self-esteem who's too frightened to chase her dreams.เธอน่ะอยากให้ทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนเก่ง แต่จริงๆเเล้วเธอคือเด็กหญิงขี้กลัว ที่แทบไม่นับถือตัวเอง
I-I guess I've just been scared to try.ฉันเดานะ ฉันแค่ขี้กลัวที่พยายาม
Should I go back to being the scared little girl who couldn't admit what she wants?ฉันควรกลับไปเป็นสาวน้อยขี้กลัว ที่ไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่เธอต้องการ?
"Nervous as cats." Cats ain't scared.ขี้ตื่นเหมือนแมว แมวไม่ได้ขี้กลัว
He'll understand, you were just a scared little girl.เขาจะเข้าใจ, เจ้าเป็นแค่เด็กหญิงที่ขี้กลัว
She was such a worrier.ลูน่าเป็นสัตว์ขี้กลัว
Hey, kid. You know who does get scared?เฮ้ไอ้หนู รู้มั้ยใครขี้กลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้กลัว
Back to top