ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัง*, -ขัง-

ขัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัง (v.) imprison See also: confine, shut in Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ Ops. ปล่อย
ขัง (v.) be stagnant See also: stagnate, be stationary, be unmoving, be static Ops. ไหล
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
choky(โช'คี) adj. ซึ่งทำให้หายใจไม่ออก. -n. ที่คุมขัง
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
detenu(เดทะนู') n. ผู้ถูกกักขัง
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
encage(เอนเคจฺ') vt. ขัง,ขังไว้, Syn. imprison
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
pent(เพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pen adj. เกี่ยวกับที่คุมขัง,ถูกคุมขัง n. เพิงหมาแหงน,=penthouse (ดู)
pent-up(เพนทฺ'อัพ') adj. ขังไว้,กักไว้,คุมไว้,ยับยั้งไว้, Syn. suppressed,repressed
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave
English-Thai: Nontri Dictionary
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
enthrall(vt) ทำให้เป็นทาส,ขังไว้,ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
keep(vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
pent(adj) ถูกล้อม,ถูกกั้น,ถูกกัก,ถูกคุมขัง
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
committalการส่งตัวไปฝากขัง (ในเรือนจำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detentionการกักขัง, การกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empyemaหนองขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand๑. การส่งผู้ต้องหากลับไปคุมขัง๒. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand homeสถานแรกรับฝากขังเด็กและเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrain๑. หน่วงเหนี่ยว, กักขัง, ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. จำกัด, ห้ามกระทำการ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swampที่ลุ่มน้ำขัง, มาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Effusionน้ำขังในช่องต่างๆ,การเกิดของเหลว,ของเหลว,สารน้ำที่ออกมา,น้ำคั่ง,การคั่งของน้ำ,สารน้ำในข้อหรือรอบๆข้อมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Empyemaหนองขังภายใน,โพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนอง,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด,หนอง,หนองในช่องปอด,หนองภายในเยื่อหุ้มปอด,การมีหนอง,การเกิดหนองในโพรงหรือช่องว่างต่างๆ [การแพทย์]
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Jailsห้องขัง [TU Subject Heading]
Swamp ที่ลุ่มน้ำขัง ที่ลุ่มน้ำมีน้ำมาซับรวมกันอยู่เกือบไม่มี ทางออก ใช้ประโยชน์ในทางเพาะปลูกไม่ได้ และทำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ แต่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่บ้าง ไม่เหมือนกับที่ลุ่มสนุ่น (bog) หรือที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) [สิ่งแวดล้อม]
upland riceข้าวไร่, ข้าวที่ปลูกได้บนที่ดอนหรือบนภูเขาไม่มีน้ำขังในพื้นที่ที่ปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
waterloggingwaterlogging, สภาพน้ำขังใต้ผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wall up (phrv.) ขัง See also: กักขัง, คุมขัง
encage (vt.) ขังกรง See also: ขังไว้ในที่ที่คล้ายกรง Syn. cage, confine, imprison
bang up (phrv.) ขังคุก See also: กักขัง Syn. lock up
put inside (phrv.) ขังคุก See also: กักขัง, คุมขัง
incarcerate (vt.) ขังคุก (คำทางการ) See also: กักขัง, จองจำ Syn. confine, imprison, jail
bar in (phrv.) ขังเอาไว้ See also: ขัง
shut in (phrv.) ขังไว้ใน See also: คุมขังใน
stall (vt.) ขังไว้ในคอก See also: นำเข้าคอก
aneurism (n.) ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้ Syn. aneurysm
aneurysm (n.) ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้ Syn. aneurism
animal rights (n.) สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
bar (n.) ห้องขัง See also: กรงขัง, กรง
box up (phrv.) ปิดขังไว้ในสถานที่เล็กๆ
captivity (n.) การถูกกักขัง See also: การถูกจองจำ Syn. imprisonment, confinement
confined (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง
crib (vt.) กักขัง Syn. confine
detain (vt.) กักขัง See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง Syn. retain, hold, confine Ops. discard, lose
detainee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ถูกคุมขัง, นักโทษ Syn. prisoner
escape (n.) การหนี (จากการถูกขัง) See also: การหลบ, การหลบหนี Syn. flight
escape (vt.) หนี (จากการถูกขัง) See also: ลี้, หนีภัย, หลบภัย, หลบหนี Syn. flee, fly, leave
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We were locked in his room around-the-clockพวกเราถูกขังในห้องของเขาทั้งวันทั้งคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One night in the pit, and no food.ขังคืนนึงในหลุม... อดอาหาร
Put me in that building because I wouldn't do what they wanted.ขังฉันไว้ในตึกนั้น เพียงเพราะฉันไม่ทำตามพวกเขาสั่ง
Lock me in my own, lair, will ya?ขังฉันไว้ในบ้านฉันเองเหรอ
Nothing's going to be solved by holing yourself up in your room!ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องมันไม่ช่วยแก้ปัญหาหรอกนะ
Sealed the Hive and killed everyone down here.ขังทุกคนไว้ในรังผึ้ง แล้วฆ่าทั้งหมด
Locking up human beings? Torturing them?ขังมนุษย์ ทรมานพวกเขา
If I catch that animal anywhere near my house or my kids, again ...ขังมันไว้ซิ! อย่าให้เข้าบ้านคนอื่นหรือเข้าใกล้เด็กๆ
Locking you in here? He's terrified.ขังลูกไว้อย่างนี้น่ะเหรอ?
Yeah, they threw him in the drunk tank. He's fine.ขังอยู่ห้องคนเมา ไม่มีอะไร
Lock the other one out in the RV.ขังอีกคนไว้ในรถบ้านเคลื่อนที่
Get her locked up before she runs off and brings down some real heat on us.ขังเขาไว้ก่อนที่เขาจะหนี แล้วเล่นงานเรา
Keeping him locked up down there.ขังเขาไว้ข้างล่างนั่น
Bury him for 90 years Then see if he talksขังเขาไว้สัก 90 ปี แล้วคอยดูเวลาเขาพูด
Why? He was dangerous.ขังเขาไว้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
Lock him up for 90 years See what makes him tickขังเค้าไว้ซัก90ปี แล้วมาดูกันว่าเขาจะทำยังไง
Lock him in a cage and then throw away the keyขังเค้าไว้ในกรง แล้วโยนกุญแจทิ้งไปซะ
They threw her in a cell.ขังเธอเอาไว้ แล้วอีกชม.ข้างหน้า
Lock her up, make her life a living hell.ขังเธอไว้ ทำให้เธอเหมือนตกนรก
Lock us in, and then get away from the door.ขังเราไว้ แล้วก็ ถอยให้ห่างจากประตู
You can't keep us locked in here like animals. The ship's bloody sinking.ขังเราไว้เหมือนสัตว์ได้ไง เรือจะจมแล้ว
Hold him for what, driving an empty truck?ขังไว้ข้อหาอะไร ขับรถเปล่ารึไง?
Took me to that place?ขังไว้ที่นั่นหรือเปล่า
Put him in number nine.ขังไว้ใน... ห้องที่เก้า
Kept in cages. Their blood is used as medicine.ขังไว้ในกรง เลือดของ พวกเขาถูกนำมาใช้เป็นยา
Call a press conference. Tell everyone about Peter's condition.ขังไว้ในห้องทดลอง ในเกาะใจกลางมหาสมุทร
Secure it now.ขังไว้ให้แน่นหนาเดี๋ยวนี้
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้
I thought all you Guinea hoods were locked up!ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมวกนิวกินีถูกขังขึ้น!
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด
Pandit Nehru and the others are up at Ahmednagar Fort.พันดิต เนห์รูและคนอื่น ถูกขังที่ค่ายอาหมัดนาคา
I guess no place is good if you're locked in.แต่ที่ไหนก็คงไม่ดีล่ะครับ ถ้าถูกขัง
You locked me up with a murderer, you idiot!คุณขังฉันไว้กับฆาตกร พวกโง่!
You have no right to shut me in.พวกคุณไม่มีสิทธิจะขังผมไว้ในนี้
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Maybe I should put him in quarantine. How 'bout it, Steel?ผมควรขังเดี่ยวเขาดีมั้ย ว่าไงสตีล
His Majesty, the Scarecrow, locked me in here and told me to wait for you.พระราชาหุ่นไล่กา ขังกระผมไว้ในนี้ บอกให้กระผมเฝ้ารอท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัง
Back to top