ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขมขื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขมขื่น*, -ขมขื่น-

ขมขื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมขื่น (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม
English-Thai: HOPE Dictionary
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
English-Thai: Nontri Dictionary
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bitter (adj.) ขมขื่น See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม Syn. embittered, rancorous
embittered (adj.) ขมขื่น See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม Syn. rancorous
rancorous (adj.) ขมขื่น See also: คับแค้น Syn. bitter, cruel, vengeful
bitterly (adv.) ที่ขมขื่น See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ Syn. angrily, sourly
bitterness (n.) ความขมขื่น See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
embitter (vt.) ทำให้ผู้อื่นขมขื่น See also: ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน Syn. rankle, sour
rancor (n.) ความขมขื่น See also: ความเคียดแค้น, ความแค้นเคือง, ความพยาบาท, ความอาฆาต Syn. bitterness, resentment
rancour (n.) ความขมขื่น Syn. bitterness, resentment
sourly (adv.) ที่ขมขื่น See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ Syn. angrily
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of our own has turned into a mean, bitter, and angry person.มีเพื่อนของเราคนหนึ่ง เปลี่ยนไป กลายเป็นคนใจร้าย ขมขื่น และขี้โมโห
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้
I fought through a bitter life since I last heard your voice.ฉันสู้กับชีวิตขมขื่นของตัวเองมา ตั้งแต่ฉันได้ยินเสียงเธอล่าสุด
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว
You said so yourself! That ring around the last moon. That strange taste in my mouth.วงกลดรอบดวงจันทร์รสชาติขมขื่นในปากข้า และบัดนี้ข้าไม่ได้บอกใครเลย
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
However, I have learned through bitter experience... that these decisions are not to be made lightly.แต่ผมได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ที่ขมขื่น ... ว่าการตัดสินใจเหล่านี้ ไม่ได้ที่จะทำเบา ๆ
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
Good times, noodle salad.มันสนุกสนานอิ่มหนำสำราญ ไม่ใช่เพราะคุณมีชีวิตขมขื่นหรอก...
Oh yes, that's right... you're dying, you're bitter... blah blah blah.นั่นสินะ... .... คุณมันตายไปแล้วนี่ ชีวิตมันขมขื่น..
That's no smile. That's a mask of pain.นั่นไม่ใช่รอยยิ้มหรอก เป็นสีหน้าที่ซ่อนรอยขมขื่นไว้ต่างหาก
Take care, my love. That savours strongly of bitterness.ดูแลตัวเองนะ พี่ที่รัก นั่นต้องเก็บความขมขื่นไว้อย่างมาก
And now that painful time is all gone and I am to be the king of Balhae, right?และจากนี้ช่วงเวลาที่ขมขื่นกำลังจะหมดไป
I give you happily n'ever after!ขอมอบความขมขื่นจากนี้และตลอดไป!
And so that I don't get bitter and call you an ass for lying to us I'm gonna have to figure out a way to forgive you.แล้วฉันก็ไม่อยากขมขื่น... ...ที่ต้องเรียกคุณว่าไอ้งั่งที่โกหกเรา... ...ฉันจะไปคิดถึงเรื่องที่จะอภัยให้คุณ
Years of suffering is over.หลายปีแห่งความขมขื่นกำลังจะหมดไป
JOHNNY: That that starts sweet ends bitter.เริ่มจากความหวานชื่น จบที่ขมขื่น
And that which starts bitter ends sweet.บ้างก็เริ่มจากขมขื่น แล้วไปจบที่หวานชื่น
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้?
"Life's a bitch and then you die."ชีวิตเป็ตเป็นเรื่องขมขื่นเกิดมาแล้วก็ตายไป
Sweet dreams are made of theseฝันที่แสนสุข ต่างเกิดจากความขมขื่น
Face it, it's been a little bit of a goose chase here, man.เผชิญหน้ากับมัน คือความขมขื่นเหมือน ไล่ห่านในตรงนี้ เพื่อน
It's just... it's gonna make you bitter and miserable,มันจะทำให้คุณขมขื่นและเศร้าหมอง
Don't be bitter. It provokes wrinkles.อย่าขมขื่นน่ะ เดี๋ยวตีนกาขึ้น
They're gonna rape me, and then they're gonna rape your son and they're gonna kill us and eat us.พวกมันจะขมขื่นฉัน หลังจากนั้นพวกมันจะข่มขื่นลูกชายของคุณ แล้วฆ่าเรา และกินเรา
A nasty, scary death that hurts quite a lotความขมขื่น เจ็บตายที่น่ากลัว
I'm a rape survivor.ฉันเคยโดนขมขื่น มันดูง่ายที่พูดได้ตอนนี้
Fifteen years ago I was locked in a room and raped by my coworker for five and a half hours.เมื่อสิบห้าปีที่แล้ว ฉันถูกขังไว้ในห้อง และถูกขมขื่นโดยเพื่อนร่วมงาน เป็นเวลาห้าชั่วโมงครึ่ง
Do you know how hard that is? !รู้มั้ยว่ามันขมขื่นขนาดไหน
You think you're helping these kids... when all you're doing is setting them up to be jaded and bitter.แต่ที่จริง คุณจะทำให้พวกเขาขมขื่น
You think you're helping these kids... when all you're doing is setting them up to be jaded and bitter.- คุณคิดว่าช่วยเด็กพวกนี้ แต่ที่จริง คุณจะทำให้พวกเขาขมขื่น
But you don't sound bitter.- แต่ฟังดูแล้วคุณไม่ได้ขมขื่น
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต
Do you think I'm bitter?คุณคิดว่าผมขมขื่นมั้ย?
On the very day he banished him, Father shed bitter tears for Yeogu!ในวันที่เสด็จพ่อเนรเทศเขา เสด็จพ่อำด้ร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อยูโก
Are you that bitter about getting kicked out?แกขมขื่นขนาดนั้นเหรอที่ถูกทิ้ง
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์!
After my boy died, a bitter seed was planted inside of me.หลังจากลูกชายฉันเสียชีวิต เมล็ดพันธุ์ที่ขมขื่นได้เพาะอยู่ภายในตัวฉัน
You think it makes you look cultured, but you just come off as bitter.นายนึกว่ามันทำให้นายดูสูงส่ง แต่ดูเหมือนนายขมขื่นมากกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขมขื่น
Back to top