ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การโกหก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การโกหก*, -การโกหก-

การโกหก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโกหก (n.) lie See also: falsehood, falsification, prevarication Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด
การโกหก (n.) deception See also: deceitfulness, deceit Syn. การหลอกลวง, การลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.
put-on(พูท'ออน) adj. ปลอม,แสร้ง,หลอกลวง n. การโกหก,การหลอกลวง, Syn. assumed
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
whopper(วอพ'เพอะ) n. สิ่งที่ใหญ่และผิดธรรมดา,การโกหกที่ลวงโลก, Syn. colossus
English-Thai: Nontri Dictionary
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
con (n.) การโกหก See also: การหลองลวง, กลลวง Syn. cheat, swindle
dishonesty (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception Ops. honesty, frankness
falsification (n.) การโกหก Syn. lying
falsification (n.) การโกหก Syn. lying, deceitfulness
mandaciousness (n.) การโกหก See also: การไม่ซื่อสัตย์
mendacity (n.) การโกหก Syn. lying, falsification
mendacity (n.) การโกหก Syn. lying, falsification, deceitfulness
untruth (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception, dishonesty Ops. honesty, frankness
untruthfulness (n.) การโกหก Syn. lie
fabrication (n.) การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. falsehood, untruth Ops. fact, truth, veracity
whopper (n.) การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fabrication, falsehood, untruth Ops. fact, truth, veracity
lie (vt.) ได้รับผลโดยการโกหก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from here, the envy, the lies, the disgrace that have deprived her even of a father's trust!ความสวยทำให้เกิดความอิจฉา การโกหก ความอับอาย
The fucked up thing is, even though you lied to me, and to each other, and to people you don't even know...ทุกอย่างที่พวกคุณทำ การโกหก กับใครซักคนที่คุณไม่รู้จัก
Unlike the rest of us, sex, lies and scandal never take a vacation.สำหรับพวกเรา เซ็กส์ การโกหก ข่าวฉาว ไม่เคยได้มีวันหยุด
You know all the ugliest details of my life-- my lying, my drinking, my promiscuity.รู้เรื่องทุเรศๆ ทั้งหมดในชีวิตฉัน การโกหก .. ขี้เมา ..
Lying, manipulation and betrayal.การโกหก การบงการ และการทรยศ
The lies, the scheming, I need to get away from it all.การโกหก การวางแผน ผมแค่อยากจะหนีไปให้ไกลๆ
'The lie, the lie of Leinster Gardens, hidden in plain sight.การโกหก การโกหกที่ Leinster Gardens ซ่อนอยู่จนมองไม่ออก
Dishonesty is food to a marriage. It will die without it.การโกหก คืออาหารของชีวิตคู่ ถ้าไม่ได้กินมันก็ตาย
Lying, scheming, and a secret rendezvous with moi?การโกหก วางแผนร้าย และการนัดพบลับๆกับฉัน
The lying, the sneaking around-- I feel like a teenager. Yeah.การโกหก แอบหลบๆ ซ่อนๆ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นเลย
The lies that lead you to just one more hand, one more spin, one more roll of the dice.การโกหกก่อให้เกิด สิ่งที่มากกว่าคุณจะรับมือไหว มากกว่ายิ่งกว่าปัญหาที่จะตามมา มากกว่าการเสี่ยงโชค
There's a difference between making things up and writing a synopsis.การโกหกกับเขียนเรื่องย่อมันต่างกันนี่คะ
Lying is also a sin. I will not perjure myself In front of the lord.การโกหกก็เป็นบาป ฉันจะไม่พูดปดต่อหน้าพระเจ้า
Lies are what drove thea away from starling cityการโกหกคือการที่พาเธียไปจากสตาร์ลิงซิตี้
Lies were our defense, our default.การโกหกคือความมั่นคงของเรา การเเกล้งทำเป็นไม่รู้ของเรา
Deceiving you was the only way to keep you and Chuck safe.การโกหกคุณกับชัคเป็นทางเดียวที่จะทำให้พวกคุณปลอดภัย
The lies will catch up to you, stefan.การโกหกจะตามไล่ล่านาย สเตฟาน
Lying to me is never protecting me.การโกหกฉันไม่เคยปกป้องฉันได้
Lying to me doesn't protect me.การโกหกฉันไม่ได้เป็นการปกป้องฉัน
Lies require commitment, Mr. Clark.การโกหกถือว่าเป็นความผิดนะ คุณคลาร์ก
He is going to be a problem.การโกหกทั้งสองด้านจำเป็น เพื่อดำรงชีวิตทั้งสองด้าน
The best cons come from a place of truth.การโกหกที่ดีที่สุดคือ การผสมเรื่องจริงลงไป
Lying was born in both of you;การโกหกน่ะ มันอยู่ในตัวคุณทั้งคู่
That line always works for you.การโกหกนั่นใช้ได้ เสมอสำหรับคุณ
Lying to me won't keep him safe. Talking to me will.การโกหกผมไม่ได้ช่วยทำให้ เขาปลอดภัยขึ้นหรอก การคุยกับผมนี่แหละจะ่ช่วย
Lying to my father to save your worthless hide?การโกหกพ่อข้าช่วยเจ้าจากสิ่งที่เจ้าทำ?
The lying is worse!การโกหกมันยิ่งทำให้แย่
I'm good at it.การโกหกมันอยู่ในสายเลือดฉันอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง
I bet even a lie would sound good in that accent.การโกหกมันอาจจะดีในสถานการณ์นี้
Between lies only suffering.การโกหกมีแต่ความเจ็บปวด
To lie to Senior Jun Pyo is equivalent to be lying to all of us.การโกหกรุ่นพี่จุนพโยก็เหมือนกับโกหกพวกเราทั้งหมด
Okay, let's go. To your dorm.การโกหกว่าชีวิตแต่งงานล้มเหลว ยังเป็นหนทางที่เยี่ยมยอด
This scam must be worth upwards of $1/4 million a month.การโกหกหลอกลวงนี้มีมูลค่า สูงถึง 2 แสน 5 หมื่นเหรียญต่อเดือน
We do most of our lying alone.การโกหกเกิดขึ้นส่วนใหญ่เมื่อเราอยู่คนเดียว
Lying about a lie, that's practically telling the truth.การโกหกเกี่ยวกับคำโกหก นั่นคือการบอกความจริง ในทางปฏิบัติ
B: Lies alone triumphการโกหกเท่านั้น คือ ชัยชนะ
Is lying a hobby of yours?การโกหกเป็นการอดิเรกของนายรึไง
Lying is a stock in trade in our line of work.การโกหกเป็นรูปหนึ่ง ในการแลกเปลี่ยนบางสิ่ง ในวิถีการทำงานของเรา
The lying's already started.การโกหกเริ่มต้น อีกแล้ว
The lie and the truth had to feel the same.การโกหกและความจริง ต้องผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การโกหก
Back to top