ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกล่าวหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกล่าวหา*, -การกล่าวหา-

การกล่าวหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกล่าวหา (n.) accusation See also: charging
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
recrimination(n) การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incriminationการกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accusal (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, arraignment
accusation (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, accusal, arraignment
affirmation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, charge
allegation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, affirmation, charge
arraignment (n.) การกล่าวหา Syn. accusation, blame
talking-to (n.) การกล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: การตำหนิ, การประณาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you rarely see a response, an accusation or a report.แล้วก็แทบไม่เห็นการตอบโต้ การกล่าวหา หรือว่ารายงาน
An odd accusation coming from you.การกล่าวหาที่แปลกๆนั้นมาจากคุณเอง
Why not? For you, mom.การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องอาชญากรรม เป็นเรื่องที่อันตรายมาก
These are some serious accusations with absolutely no proof.นี่เป็นการกล่าวหารุนแรงโดยไร้หลักฐานอย่างสิ้นเชิง
What A Ridiculous Accusation.เป็นการกล่าวหาที่ไร้สาระมาก
"SORRY SPIDEY Bugle drops charges""ขอโทษ แมงมุม บูเกิ้ลขอยกเลิกการกล่าวหา"
No accusations here.ไม่มีการกล่าวหาอะไรที่นี่
The sexual misconduct was a false accusation.เรื่องประพฤติผิดทางเพศเป็นการกล่าวหาที่ผิดพลาด
A unique gun noise, the killer's voice, anything.โชคดีกับการกล่าวหาผมละกัน อย่าไปไหนไกล มิค
It's also possible accusing one of their members could antagonize local gangs,แล้วก็การกล่าวหาพวกแก๊งค์ อาจทำให้สมาชิกคนอื่นไม่พอใจ
For the, uh, arraignment.สำหรับ เอ่อ... . การกล่าวหา
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม?
So you have no proof to support these allegations?งั้นลูกก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในการกล่าวหานี้สินะ?
You make these outrageous accusations against a knight on the word of your servant?ลูกทำการกล่าวหาอัศวิน -ฝ่าบาท -ช้าก่อน
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ
What exactly are you accusing me of?อะไรที่ทำให้คุณแน่ใจในการกล่าวหาผม?
CIA and White House officials have declined to respond to these accusations.เจ้าหน้าที่ซีไอเอและไวท์เฮ้าส์ ปฏิเสธที่จะให้คำตอบ กับการกล่าวหานี้
Those charges are absurd, and we're not going to let you keep searching.เป็นการกล่าวหาที่ไร้สาระ และไม่ปล่อยให้คุณค้นต่อไป
I-I'm sorry,ms.Hewes,but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์,แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ
That's an outrageous accusation.เป็นการกล่าวหาที่เกินเลยนะคะ
I'm offended by that accusation.- หนูถือว่านี่เป็นการกล่าวหา
It wasn't an accusation--- มันไม่ใช่การกล่าวหา...
That is a very serious accusation, Potter.เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงนะ พอตเตอร์
These are treasonous allegations.เอ่อ... นี่เป็นการกล่าวหาว่าเป็นกบฎ
That's a lot of blame to place on just one man.อาจดูเป็นการกล่าวหาคนเพียงคนเดียวที่มากเกินไปนะ
But the accusation's being made that he's our mole.แต่มีการกล่าวหาแล้วว่า เขาเป็นสายสืบของเรา
Do you have any proof of these accusations?...ตรงไหนสักแห่ง เจ้ามีหลักฐาน ในการกล่าวหาเรื่องนี้ไหม?
Please! These allegations, they're being greatly exaggerated.ฟังข้านะ การกล่าวหานี่มันเกินจริงมากไปแล้ว
Further incriminating evidence.หลักฐานเพิ่มเติมในการกล่าวหา
The rumours were spread purposely about the Imperial family and Prince Yi Young.และตั้งแต่นี้เป็นต้นไป\ ราชวงศ์จะต่อต้านการกล่าวหาใดๆก็ตามที่มีต่อองค์ชาย
John Blackwell, you have been accused and found guilty.จอห์น แบลคเวล ที่คุณได้รับการกล่าวหาว่า
Except to say that Daniel is innocent of the charges and they're sure that justice will be served.ไม่มีคำพูดใดนอกจากแดเนียล เป็นผู้บริสุทธิ์ จากการกล่าวหา และพวกเขามั่นใจว่า ความยุติธรรมจะทำหน้าที่เอง
If these, uh, claims hold water, this counterfeiting ring you're hooked into is quite extensive.ถ้า เอ่อ การกล่าวหาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องจริง ขบวนการปลอมธนบัตร ที่คุณเข้าไปมีส่วนด้วย - มันค่อนข้างจะกว้างขวาง
And you're taking the whole thing as an indictment.แล้วลูกก็ทำเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดนี้ เป็นการกล่าวหา
Harris all but accused him of committing war crimes in Kosovo.ทั้งอาจเป็นการกล่าวหาเขา คณะกรรมการอาชญสงครามใน in Kosovo.
You don't want to jeopardize that by accusing her of stealing.คุณไม่อยากจะเสี่ยง โดยการกล่าวหาเธอว่าขโมยหรอก
This is a false accusation.นี่เป็นการกล่าวหาแบบผิดๆ
He's calling a foul. It could be charging.บอกว่าทำฟาวล์ มันเป็นการกล่าวหาชัดๆ
Zach Jefferson, has taken preliminary steps to file a civil rights violation against your department.แซค เจฟเฟอร์สัน ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเบื้องต้น ในการกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากหน่วยงานของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกล่าวหา
Back to top