ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระวนกระวายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระวนกระวายใจ*, -กระวนกระวายใจ-

กระวนกระวายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระวนกระวายใจ (adj.) anxious See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful
English-Thai: HOPE Dictionary
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
discomposed (adj.) ซึ่งกระวนกระวายใจ See also: ซึ่งร้อนใจ
jitter (n.) ความกระวนกระวายใจ See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ Syn. nervousness, fidget Ops. rest, repose
jittery (adj.) ที่กระวนกระวายใจ See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ Syn. anxious, nervous, agitated Ops. calm, tranquil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Families and relatives of those who are missing are still anxiously waiting for more news.ขณะที่ครอบครัวและญาติผู้ที่ยังสูญหาย ยังคงรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายใจ
There were times I was uncertain, impatient...เป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่มั่นใจ กระวนกระวายใจ...
He was agitated.เขาดูกระวนกระวายใจมาก
Just forgive me if we are disturbed at some point by a visitor.แค่ยกโทษให้ฉันด้วยค่ะถ้าเรากระวนกระวายใจกัน บางประเด็นของลูกค้า
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง
Boy gets a little twitchy if he smells a Fed.พวกเด็กๆกระวนกระวายใจเล็กน้อย ตอนได้กลิ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
Okay, okay, well, Morgan Grimes is so disturbed by what Big Mike is doing to his mama that the thought of Jeff doing the same thing to Anna is actually sweet, sweet relief.! โอเค โอเค, มอร์แกน ไกร์ม กระวนกระวายใจมาก ที่บิ๊ก ไมค์ ทำแบบนั้นกับแม่ของเขา
All I do is deal with disturbed people, wipe their drool, strap them down.ทั้งหมดที่ฉันทำคือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังกระวนกระวายใจ เช็ดสิ่งสกปรกของพวกเค้า ผูกมัดตัวพวกเค้า
We're letting him sweat before we question him.เ้ราจะปล่อยให้เขาู รู้สึกกระวนกระวายใจก่อน แล้วเราค่อยเข้าไปสอบสวน
We're ten seconds ahead of schedule because Blaster is a little hyped-up.ภาระกิจแรก รู้สึกความกระวนกระวายใจ.ฉันเดาเอา \ ต้องการจะยกเลิกไหม?
Yeah, I know that you're taking a bit of an emotional beating here, Jax, and I'm sorry about that, but you and I have a lot at stake here.ฉันรู้ว่านายเป็นกระวนกระวายใจมาก กับเรื่องนี้ เเจ็ค ฉันขอโทษด้วย ฉันและนายต่างตกอยู่ในสถานการณ์ถูกบีบบังคับมากมาย
When I'm nervous, I cook.เวลาที่ฉันกระวนกระวายใจ ฉันจะทำอาหารน่ะ
I'm sorry I make you nervous.ผมต้องขอโทษด้วย ที่ทำให้คุณกระวนกระวายใจ
And he was only gonna get more agitated if I didn't.เขาคงกระวนกระวายใจ ถ้าฉันไม่โทร
No. Why was he so twitchy when I asked?ทำไมเขาต้องกระวนกระวายใจด้วย เมื่อตอนฉันถาม?
You look a little rattled.คุณดูกระวนกระวายใจ คุณสบายดีนะ
Of course. You must be very anxious.แน่นอน คุนต้องรู้สึกกระวนกระวายใจ
You know, agitated, on edge, angry.รู้ไหม,กระวนกระวายใจ,ประหม่า,โกรธ
Kind of nervous right now.ตอนนี้ฉันกระวนกระวายใจแล้วล่ะ
Yeah, aside from the not sleeping, the jumpiness, the constant, overwhelming, crushing fear that something terrible's about to happen.ช่าย ถ้าไม่นับเรื่องนอนไม่หลับ ความกระวนกระวายใจ ความกลัวว่าอะไรสักอย่าง ที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น
We've all had good reason to be on edge lately.เรามีเหตุผลดีๆไปหมด ที่ต้องกระวนกระวายใจเร็วๆนี้
He was still on edge, I was holding a gun.เขายังกระวนกระวายใจอยู่ ส่วนผมก็กำลังถือปืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระวนกระวายใจ
Back to top