ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระตือรือร้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระตือรือร้น*, -กระตือรือร้น-

กระตือรือร้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระตือรือร้น (v.) be enthusiastic See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน Ops. เพิกเฉย
English-Thai: HOPE Dictionary
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ,กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion,ardour)
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
ebullient(อิบัล'เยินทฺ) adj. กระตือรือร้นมาก,เดือดพล่าน,พล่าน, See also: ebullience,ebulliency n.
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan,devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fervency(เฟอ'เวินซี) n. ความอบอุ่นมาก,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. ardency,zeal
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid
fervid(เฟอ'วิด) adj. ร้อนรน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,ร้อน,เผาไหม้., See also: fervidity n. fervidness n., Syn. fervent
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย,ความองอาจ,ความกระตือรือร้น,กำลังวังชา
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
hopped-up(ฮอพทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,มีพลังงานเพิ่มขึ้น,มอมยา,ใช้ยา
impassion(อิมแพซ'เชิน) vt. กระตุ้นอารมณ์,ทำให้เร่าร้อน,ทำให้มีอารมณ์,ทำให้กระตือรือร้น
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,มีอารมณ์เร่าร้อน,กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์,ใจเย็น,ปราศจากอคตี
impassioned(อิมแพช'เชินดฺ) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้กระตือรือร้น,ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
mad(แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น)
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
nut(นัท) {nutted,nutting,nuts} n. ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง (เช่นมันฮ่อ,เกาลัด) ,คนบ้า,คนที่มีความกระตือรือร้น,ลูกอัณฑะ,แป้น,เกลียว vi. เก็บหาผลไม่เปลือก แข็ง, Syn. madman
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
fervent(adj) ร้อน,กระตือรือร้น,เร่าร้อน,มีศรัทธาแรงกล้า
fervid(adj) เผ็ดร้อน,ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
fervour(n) ความเร่าร้อน,ความร้อน,ความกระตือรือร้น
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
warm(adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ardent (adj.) กระตือรือร้น Syn. eager, zealous, fervent
bright-eyed and bushy-tailed (sl.) กระตือรือร้น See also: ตื่นตัว, กระฉับกระเฉง
crispy (adj.) กระตือรือร้น
dynamical (adj.) กระตือรือร้น See also: มีพลัง Syn. energetic, vigorous
eager (adj.) กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
enthusiastic (adj.) กระตือรือร้น See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น Syn. ardent, fervent, zealous Ops. reluctant
glowing (adj.) กระตือรือร้น Syn. ardent
keen (adj.) กระตือรือร้น See also: เอาใจจดจ่อ Syn. avid, enthusiastic, eager Ops. uninspirational, dull
keen as mustard (sl.) กระตือรือร้น
lively (adj.) กระตือรือร้น See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา Syn. vigorous
passionate (adj.) กระตือรือร้น Syn. keen, eager Ops. calm, cool
zealous (adj.) กระตือรือร้น Syn. eager, fervent
zealous (adj.) กระตือรือร้น See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น Syn. ardent, fervent Ops. reluctant
fasten onto (phrv.) กระตือรือร้นกับ Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
leap at (phrv.) กระตือรือร้นที่จะ
leap in (phrv.) กระตือรือร้นที่จะทำ (บางสิ่ง) See also: รีบทำบางสิ่งอย่างเร่งด่วน
jump in (phrv.) กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง See also: รีบทำ, กระโจนเข้าใส่, ฉวยโอกาสทันที
bend over (idm.) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก See also: ตั้งใจทำอย่างมาก
fall over backwards (idm.) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก See also: ตั้งใจทำอย่างมาก Syn. bend over
fall over each other (idm.) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก See also: ตั้งใจทำอย่างมาก Syn. stumble over
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you so eager to help me?ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our Greek comrades are begging for a crack at the Persians, sire.และยี่สิบขุนพลดีที่สุด กระตือรือร้น สุขุม
What is with the unbridled enthusiasm?อยู่กับความดื้อด้าน \ N กระตือรือร้น เป็นไง ฉันชอบนะ
And since they're indentured to Sadtech for 20 years of service, we have many eager volunteers.และเนื่องจากพวกเขา มีข้อผูกมัด กับทาง Sadtech ตลอดเวลา 20 ปีที่เข้าทำงานมา เรามี อาสาสมัครที่ กระตือรือร้น จำนวนมาก
Bubbly, easy on the eyes.กระตือรือร้น มีเสน่ห์
Don't slack off!กระตือรือร้นกันหน่อยจะได้มั๊ย
Good attitude, Warren.กระตือรือร้นดีนี่ วอร์เร็น
You got some passion in you, huh?กระตือรือร้นเสมอเลยสินะ
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น
Suddenly, my phone rang.ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันดัง ขึ้น เรามีความกระตือรือร้นที่จะ รักษาความปลอดภัย
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก
I was patient, and they were eager to learn.ผมอดทน เเละพวกเขาก็ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
Odd that it should end this way, after so many stimulating encounters.บางครั้ง มันก็สมควรจบแบบนี้, หลังจะการแข่งขันที่กระตือรือร้น
His energetic fist should be ready to resistกำปั้นที่กระตือรือร้นของเขา น่าจะต่อต้านได้
You know that I have the greatest enthusiasm for it.คุณรู้ไหมว่าฉันมี ความกระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับมัน
I guess you just don't want advancement bad enough.ฉันว่านายไม่ค่อยกระตือรือร้นเลย
Your teenage minds are broad, eager.จิตใจวัยรุ่นของคุณมีความกว้างกระตือรือร้น
Paulie might have moved slow... but it was only because Paulie didn't have to move for anybody.พอลลี่ไม่ค่อยกระตือรือร้น แต่เป็นเพราะพอลลี่ ไม่ต้องคอยเอาใจใคร
You look so-- l don't know.ดูคุณช่าง ไม่รู้สิ กระตือรือร้นรึ ใช่ ดูเหมือนคุณจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น มีข่าวดีอะไรไหม
When you're poor, if you're not on the ball, you get screwed.เมื่อนายจน ถ้านายไม่กระตือรือร้น ชีวิตนายจะล้มเหลว
I didn't have the same enthusiasm as before.ผมสังเกตว่าผมไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อน
Okay, but not yet. I don't wanna seem too eager.โอเค แต่ยังก่อน เดี๋ยวดูกระตือรือร้นเกินไป
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง
Phillip and Robert are gung ho on theirs, and that's fine.ฟิลลิปกับโรเบิร์ตน่ะกระตือรือร้นจะตาย ซึ่งก็ดี
But as weeks became months... their enthusiasm became a slow realization that they were out of their depth.แต่จากสัปดาห์ล่วงเป็นเดือน ความกระตือรือร้นก็กลายเป็นความเข้าใจอย่างช้าๆ ว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกตนนั้นซับซ้อนเกินจะเข้าใจ
They wanna help us and they are so enthusiastic.พวกเขาอยากช่วยและกระตือรือร้นมาก
I'm motivated. I'm hard working.ฉันกระตือรือร้น ขยันทำงาน
Argh, you were too enthusiastic and pumped up the volume too much !โอย เธอนี่กระตือรือร้นเกินเหตุจนปั๊มลมเข้าไปมากเกิน
How can you jubilate, sitting in cages...ทำไมถึงกระตือรือร้น ทั้งที่ยังอยู่ในกรง
No, you mean eager. Anxious implies anxiety.ไม่หรอก คุณแค่กระตือรือร้นไปหน่อย ร้อนใจบอกว่าคุณเป็นห่วงนะ
Well, you don't sound so enthused.คุณดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ
You don't sound so enthused.คุณดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยนะ
And it wasn't his fault. He was just that way.ไม่ใช่ความผิดเขา เขากระตือรือร้นตลอดเวลา
You seem more energetic than on the phone.คุณดูกระตือรือร้นกว่าในโทรศัพท์นะ
No, I'm the one with enthusiasm.เปล่า ข้าเป็นคนที่กระตือรือร้น
"are full of passionate intensity.ก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น
Senator Finch has increased the intensity...ท่านวุฒิสมาชิก ฟินช์ดูมีความกระตือรือร้นมากขึ้น..

กระตือรือร้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระตือรือร้น
Back to top