winter

แปลว่า


n ฤดูหนาว
ความหมายเหมือนกับ: wintertime , wintertide
คำที่เกี่ยวข้อง: หน้าหนาว
คำตรงข้าม: summer
vi ใช้เวลาฤดูหนาวในที่ที่ห่างจากบ้าน
คำตรงข้าม: summer
vt เก็บรักษาไว้ในช่วงฤดูหนาว