wealthy

แปลว่า


adj ร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: affluent , prosperous , rich
คำที่เกี่ยวข้อง: รวย , มั่งคั่ง , มั่งมี
คำตรงข้าม: destitute , indigent , poor