voracious

แปลว่า


adj ตะกละ
ความหมายเหมือนกับ: greedy , ravenous
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่กินอาหารมาก
adj ที่หิวมาก
ความหมายเหมือนกับ: ravenous
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ต้องการอาหารมาก
adj ที่ต้องการอย่างมาก