sensible

แปลว่า


adj มีเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: rational , well-reasoned , wise
คำที่เกี่ยวข้อง: มีไหวพริบ , เฉลียวฉลาด , ซึ่งมีวิจารณญาณ
คำตรงข้าม: foolish
adj ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: detectable
คำตรงข้าม: indetectable

คำที่มี "sensible" ในคำ


insensible adj ซึ่งไม่มีความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: impervious , unfeeling

insensible adj ซึ่งหมดสติ
ความหมายเหมือนกับ: unaware , unconscious
คำตรงข้าม: conscious

unsensible adj ซึ่งไร้ความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: deadened , unresponsive , insensitive , unfeeling , numb

supersensible adj ซึ่งเหนือความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: extrasensory , telepathic , supernaturalค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top