ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

susceptible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *susceptible*, -susceptible-

susceptible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
susceptible (adj.) มีจิตใจที่อ่อนแอ See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย Syn. vulnerable, inclined, liable
susceptible (adj.) มีความรู้สึกไว See also: อ่อนไหวง่าย, รับความรู้สึกไว Syn. impressionable, sensitive, receptive
English-Thai: HOPE Dictionary
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
English-Thai: Nontri Dictionary
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
susceptibleไวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pods are susceptible to spore infections.พอดอ่อนไหว ต่อการติดเชื้อสปอร์
Well, accomplished enough, perhaps, but a metropolitan mind may be less susceptible to extended, juvenile self-regard.ก็ใช้ได้เลยหละ แต่จิตใจคนเมืองอาจจะกระด้าง เกินกว่าจะฟังเด็กวัยรุ่นพูดก็ได้
All humans are susceptible to it.มนุษย์ทุกคนรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
The leaders are charismatic sociopaths who target those most susceptible to their seduction.ผู้นำเป็นพวกโรคจิตที่มีเสน่ห์ คนอ่อนแอจะตกเป็นเป้า การล่อลวงของคนพวกนี้
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก
Depending on how long it's been exposed to the elements it's highly susceptible to contamination.ตามระยะเวลาที่พวกเขารับชมรายการพิเศษ มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม
No offense, Sookie, but humans are shockingly susceptible to about every form of thought manipulation.อย่าว่ากันนะ ซูกี้ แต่มนุษย์น่ะง่ายต่อการ ล่อลวงทุกรูปแบบเลยล่ะ
* Susceptible to... ** Susceptible to... *
We're all susceptible to it... the dread and anxiety of not knowing what's coming.พวกเราทั้งหมด หวั่นไหวง่าย... ต่อความน่ากลัว และความกลุ้มใจ ของการ ไม่รู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
Because you've got a nice streak that makes you susceptible to meeting a bad woman.เพราะนายใจดีและก็อ่อนไหวง่าย จะทำให้นายเจอผู้หญิงร้ายๆเข้า
You're very susceptible to threats.พอโดนขู่ปุ๊บนี่พูดง่ายดีจังนะ
We need to know how big the population of people susceptible to the virus might be.เราต้องรู้จำนวนประชากร/N ที่ไวต่อการรับเชื้อนี้ด้วย

susceptible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敏感[mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ, 敏感] sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship)

susceptible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情にもろい;情に脆い[じょうにもろい, jounimoroi] (exp,adj-i) soft-hearted; susceptible; sentimental; tender-hearted

susceptible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable ; sentimental FR:
อ่อนไหว[adj.] (ønwai) EN: sensitive ; susceptible FR: susceptible
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché ; irascible ; susceptible
รู้สึกไว[adj.] (rūseuk wai) EN: sensitive FR: émotif ; sensible ; susceptible

susceptible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anfällig; empfänglich {adj} (gegenüber)susceptible (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า susceptible
Back to top