persecute

แปลว่า


vt ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ)
ความหมายเหมือนกับ: spite , victimize
คำที่เกี่ยวข้อง: กลั่นแกล้ง , ก่อกวน , ตามรังควาน
vt จับมาลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: oppress , torment


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top