miraculous

แปลว่า


adj น่าอัศจรรย์
ความหมายเหมือนกับ: wonderful , amazing , astonishing
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนปาฏิหาริย์ , น่าประหลาด , น่าพิศวง