ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-miraculous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miraculous, *miraculous*,

-miraculous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nothing miraculous about good sleight of hand.ไม่เอาน่า ไม่มีอภินิหารใดๆ หรอกคุณ
Some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร
So, is this Phileas Fogg's miraculous flying invention?นี่เหรอเครื่องบินที่ฟิเลียส ฟ็อกก์ทำขึ้นมา
And so, on a miraculous play, the cons end the first half with the score: 14-all.และแล้วในเกมปาฎิหาริย์ ทีมนักโทษสามารถ จบครึ่งแรกด้วยคะแนน 14 เท่า
I guess I've always had my suspicions the quick exits, the miraculous recoveries, the lame excuses.ทุกๆครั้งที่ฉันสงสัยสิ่งที่เธอทำ อย่างที่เธอหายตัวออกจากห้อง ฉันบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแบบมหัศจรรย์,เป็นข้อแก้ตัวที่ไม่เข้าท่า
The human body is a miraculous creation.ร่างกายมนุษย์ ถูกสร้างมาอย่างน่าอัศจรรย์
Oh, Miraculous lion in the desertโอ้.. สิงโตที่น่าอัศจรรย์อยู่ในทะเลทราย
Petrelli's miraculous recovery has this hospital staffเพรทเทลลี่ ฟื้นตัวอย่างน่า อัศจรรย์ เหล่าแพทย์และพยาบาล
Maybe they had a miraculous recovery.อาจจะพื้นคืนชีพก็เป็นได้
News of their miraculous rescue Spread quickly,ข่าวการช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ของพวกเขาแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว
Ueda High pulls off a miraculous comeback!มัยธมอูเอดะพลิกกลับมาชนะได้อย่างปาฏิหาริย์ครับ
There's nothing the matter with her now. It has been a miraculous recovery, I must say.ตอนนี้ไม่เห็นนางจะเป็นอะไรเลย หรือว่าเกิดมหัศจรรย์ขึ้น ข้าว่า

-miraculous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋

-miraculous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness

-miraculous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
กระบองเพชร[n.] (krabøngphet) EN: diamond studded club (having miraculous power) FR:
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -miraculous-
Back to top