floor

แปลว่า


n ชั้นอาคาร
ความหมายเหมือนกับ: story , level , tier
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั้นของตึก
n พื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: พื้นห้อง
vt ทำให้งง
ความหมายเหมือนกับ: bewilder , perplex , confound
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ประหลาดใจ , ทำให้สับสน
คำตรงข้าม: clarify , convince
vt คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย)
ความหมายเหมือนกับ: knock down , deck
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้ม
n ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)

รูปภาพ


floor พื้นพื้น

ตัวอย่างประโยค


He sat in his usual spot on the floor. เขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
We're on the top floor. พวกเราอยู่บนชั้นบนสุด

หมวดคำ


คำที่มี "floor" ในคำ


flooring n วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง

floor covering n พรม
ความหมายเหมือนกับ: carpeting , rug

floor-cover n เสื่อ
ความหมายเหมือนกับ: bath mat , prayer mat

floor plan n แบบแปลน
ความหมายเหมือนกับ: drawing

bring someone in on the ground floor idm เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย

fall through the floor idm ประหลาดใจมาก

dance floor n เวทีสำหรับเต้นรำ

take the floor idm ยืนขึ้นและกล่าวกับผู้ชม (มักใช้กับ have)

take the floor idm เดินไปยังเวทีเต้นรำ

walk the floor idm เดินไปมาด้วยความกังวลใจ

let in on the ground floor idm จ้างให้ทำงานระดับต่ำหรือต่ำต้อย

mop the floor with phrv ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ
ความหมายเหมือนกับ: wipe with

first floor n ชั้นล่าง
ความหมายเหมือนกับ: ground floor

ground floor n ชั้นล่าง
ความหมายเหมือนกับ: first floor

to the floor adv ลดต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: below
คำตรงข้าม: upward

second floor n ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก
ความหมายเหมือนกับ: balconyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top