floor

แปลว่า


n ชั้นอาคาร
ความหมายเหมือนกับ: story , level , tier
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั้นของตึก
n พื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: พื้นห้อง
vt ทำให้งง
ความหมายเหมือนกับ: bewilder , perplex , confound
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ประหลาดใจ , ทำให้สับสน
คำตรงข้าม: clarify , convince
vt คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย)
ความหมายเหมือนกับ: knock down , deck
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้ม
n ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)

รูปภาพ


floor พื้นพื้น

ตัวอย่างประโยค


He sat in his usual spot on the floor. เขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
We're on the top floor. พวกเราอยู่บนชั้นบนสุด

หมวดคำ